Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

האופן שבו תחולק הירושה בין קרובי המוריש

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מקרים ודוגמאות

  כאמור בהוראות חוק הירושה וכן במאמרים אחרים באתר זה, האופן שבו תחולק ירושה בין קרובי המוריש תלויה בהרכב המשפחתי של המוריש בעת פטירתו.

  מטרת מאמר זה הינה להמחיש, על דרך של מתן דוגמאות, כיצד תחולק זכות הירושה בין קרובי המוריש בתלות במצבו המשפחתי.

  1. מוריש נפטר והותיר אחריו בן זוג ושני ילדים – בן הזוג יירש מחצית מהעיזבון והילדים יירשו מחצית בחלקים שווים ביניהם.
  2. מוריש נפטר והותיר אחריו בן זוג, ילד ונכד מילד נוסף שנפטר קודם לכן – בן הזוג יירש מחצית מהעיזבון, הילד יירש רבע והנכד יירש רבע כמי שנכנס בנעלי הורהו (ילדו של המוריש שנפטר לפניו).
  3. מוריש נפטר והותיר אחריו בן זוג, אבא, 3 אחים ולא היו למוריש ילדים – בן הזוג יירש מחצית מהעיזבון, האבא יירש מחצית, זכות האחים (צאצאי האב) נדחית מפני זכות האב.
  4. מוריש נפטר והותיר אחריו בן זוג, סבא וללא כל קרוב נוסף – בן הזוג יירש 2/3 והסבא יירש 1/3. בנסיבות שבהן בני הזוג היו נשואים ערב הפטירה 3 שנים ומעלה וגרו בדירה משותפת, הרי בן הזוג יירש גם את זכויות המוריש בדירה והסבא יירש 1/3 מיתרת העיזבון.
  5. מוריש נפטר והותיר אחריו רק בן זוג – בן הזוג יירש את העיזבון בשלמות.
  6. מוריש נפטר והותיר אחריו 3 ילדים ואולם היו לו 2 ילדים נוספים שנפטרו לפניו ולהם 2 צאצאים לכל אחד – הירושה תחולק ל – 5 מנות, 3 מנות לכל אחד מהילדים ו – 2 מנות אשר תחולקנה בין צאצאי הילדים שנפטרו קודם לפטירת המוריש, כל מנה תחולק בשווה בין צאצאי כל ילד שנפטר לפני המוריש.
  7. מוריש נפטר והותיר אחריו 3 ילדים וכן 3 נכדים מהילד הראשון – הילדים יירשו את עיזבונו בחלקים שווים. הנכדים לא יירשו מאומה, כי זכותם נדחית מפני זכות הילדים העדיפה עליה.
  8. מוריש נפטר והותיר אחריו זוג הורים ואחים – ההורים יירשו את העיזבון בחלקים שווים. זכות האחים נדחית מפני זכות ההורים.
  9. מוריש נפטר ולא היו לו כל קרובים מנויים (בן זוג, ילדים, צאצאי ילדים, הורים, צאצאי הורים, הורי הורים וצאצאיהם) – בהיעדר קרובים תירש המדינה את עיזבון המוריש.
   לייעוץ בכל אחד מהמקרים מומלץ למצוא עורך דין לענייני ירושה על מנת לקבל הכוונה מקצועית.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים