האם בקשה למתן צו ירושה עשויה להידחות עקב טענת התיישנות?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מוריש כלשהו נפטר לפני שנים רבות, נניח לפני 30 שנה, ורק בחלוף כל השנים הנ"ל הוגשה בעניינו בקשה למתן צו ירושה לעיזבונו. לגבי הבקשה הוגשה התנגדות ונטען, כי יש לדחות את הבקשה כי הזכות התיישנה. האם יש צדק בטענה ? האם ניתן לדחות בקשה למתן צו ירושה עקב טענת התיישנות?

  מקרה זה מצדיק היוועצות מקדימה עם עורך דין לענייני צוואה. תביעה למתן צו ירושה הינה תביעה הצהרתית, בתביעה זו מבוקש ליתן צו המצהיר על זהות היורשים ועל חלקיהם בעיזבון. בתביעה זו בית המשפט אינו דן או מכריע כלל מה יש בעיזבון, האם יש או אין בו נכסים וכיוצ"ב. זוהי תביעה הצהרתית גרידא.

  במקרה ת"ע 34214-08-19 למשל, נקבע, כי תביעה למתן צו ירושה אינה מתיישנת, כי נהפוך הוא וגם בקשות למתן צווי ירושה ביחס לנפטרים, אשר חלף זמן רב ממועד פטירתם ועד למועד הגשת הבקשות למתן צווי ירושה בעניינם  – אינן מתיישנות, היות שקיים אינטרס ציבורי במתן צווי ירושה, בקביעת יורשיו של נפטר, גם בחלוף זמן רב מעת פטירתו. אי מתן צו ירושה הוא דווקא המצב הלא נורמלי, אשר יוצר קושי משפטי של ממש והעדר המשכיות חוקית לבעלות בנכסי המוריש.

  יש לחדד ולהבהיר, כי ההתיישנות אינה חלה על תביעה למתן סעד הצהרתי של מתן צו הירושה עצמו, על קביעת זהות היורשים וחלקיהם בעיזבון המוריש, זאת להבדיל מתביעתו של יורש למתן סעד מכוח צו ירושה שניתן ואשר באמצעותו הוא עותר למימוש זכות בנכס כזה או אחר, זכות אשר בהחלט כפופה לדיני ההתיישנות.

  לכל ייעוץ ו/או ייצוג הנדרש לכם בענייני ירושה ו/או תביעות למימוש זכויות של יורשים, נא צרו קשר טלפוני עם המשרד 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים