התנגדות לצוואה – מי יכול להגיש?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  התנגדות לצוואה הינו הליך משפטי הננקט רק לאחר שהמוריש נפטר, עת צוואתו הוגשה לקיום וישנן טענות נגד תוקף צוואתו. סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי "כל המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצוואה בכפוף להוראות הסעיף. במאמר זה נסקור מיהו "כל המעוניין בדבר", למי עומדת הזכות להגיש התנגדות לצוואה ומה יקרה כאשר זו תוגש שלא על ידי מי שיש לו מעמד משפטי להגשת ההתנגדות. 

  התנגדות לצוואה – מיהו "כל המעוניין בדבר" ?

  ובכן, לא כל מי שחפץ בכך רשאי להגיש התנגדות לצוואה, אלא רק מי שנמנה על ההגדרה "כל המעוניין בדבר". בפרשת עאסי (ע"א 3154/94) נפסק, כי מי שנמנה על ההגדרה הנ"ל הינו כל מי, אשר אילו גרסתו תתקבל, תהא לו הנאה בלתי מותנית וישירה מהעיזבון וגם כל מי שעשוי ליהנות בעקיפין מן העיזבון, מכוח יורש פוטנציאלי (כגון נושה של יורש פוטנציאלי). לשיטת המלומד שמואל שילה, המעוניין בדבר הינו מי אשר עשויה לצמוח לו הנאה ממשית מן העיזבון, אילו הבקשה לקיום הצוואה תידחה. לשיטת המלומדים שוחט, פלומין וגולדברג המעוניין בדבר הינו גם מי שעשויה לצמוח לו בעקיפין הנאה מן העיזבון אילו ההתנגדות לצוואה תתקבל, לרבות נושה של יורש. לנושה של יורש יש אינטרס ממשי בביטול צוואה המדירה את מי שחייב לו כספים.

  ניתן לסכם ולומר, כי כל מי אשר צפויה לו הנאה ישירה או עקיפה מן העיזבון אילו ההתנגדות לצוואה תתקבל, הינו בעל מעמד להגשתה והינו בגדר "מעוניין בדבר".

  מי שאינו בעל מעמד של מעוניין בדבר הינו בן או בת של יורש פוטנציאלי של המנוח (ולמעשה, הם נכדי המנוח), שכן גם אם יש להם ציפייה סבירה לרשת בבוא העת את אביהם, הרי זוהי ציפייה שאין לדעת אם תתממש, היא מותנית ותלויה ברצון אביהם ומשכך הם לא בגדר מי אשר צפויה להם הנאה ישירה או עקיפה מן העיזבון של סבם המנוח, אילו ההתנגדות לצוואה תתקבל.

  יש לציין, כי גם היועמ"ש הינו בעל מעמד להתערב בהליך קיום הצוואה שננקט, זאת במקרים הנראים לו להתערב בהליך. למשל, כאשר הוגשה צוואה לקיום וברשות היועמ"ש טענות של ממש נגד הצוואה ואשר בעטיין יש סיכוי ממשי לפסילתה ועת בשלב הגשת הבקשה לקיום הצוואה זהות היורשים הפוטנציאליים ע"פ דין עדיין אינה ידועה.  היועמ"ש עשוי להתערב בהליך כדי להגן על היורשים הפוטנציאליים, יהיו אשר יהיו.

  התנגדות לצוואה – מה יקרה אם ההתנגדות תוגש שלא על ידי "המעוניין בדבר" ?

  אם התנגדות לצוואה תוגש שלא על ידי המעוניין בדבר, הרי ייווצר מצב דברים שבו ההליך ננקט על ידי מי שאין לו מעמד משפטי לנקיטתו. ההתנגדות לצוואה צפויה להידחות מחמת חוסר יריבות משפטית ואם ההתנגדות לצוואה תידחה ולא תוגש בד בבד התנגדות אחרת ע"י מעוניין בדבר, כי אז צפוי להינתן צו קיום צוואה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים