Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאמרים

מהם האמצעים שעומדים בפני בית המשפט

מהם האמצעים שעומדים בפני בית המשפט כדי להכריע בטענה אם מצווה הבחין בטיבה של צוואה או לא ? צוואה היא אמנם (...)
המשך קריאה >

"צוואה בחיים" – על הדרך שבה תוכלו לקבוע עוד היום

"צוואה בחיים" – על הדרך שבה תוכלו לקבוע עוד היום, כי חייכם לא יוארכו באמצעים מלאכותיים אם חס וחלילה תחלו (...)
המשך קריאה >

בן הזוג נפטר ובמהלך חייו הוכר כנכה על פי חוקי רדיפות הנאצים ?

בן הזוג נפטר ובמהלך חייו הוכר כנכה על פי חוקי רדיפות הנאצים ? בנסיבות שונות זכאית בת הזוג לתשלום גמלה (...)
המשך קריאה >

מהי צוואה "סתומה" והאם ניתן לקיימה

הצוואה משקפת את רחשי ליבו של האדם, זו אמורה לכלול את זהות הנכסים לגביהם חלה הצוואה, את הוראות הירושה והציווי (...)
המשך קריאה >

מהי צוואה בלתי מוסרית, בלתי חוקית ו/או שאינה אפשרית לביצוע

החופש לצוות הינו עקרון יסוד / עיקרון על בדיני ירושה ואולם זה אינו בלתי מוגבל ובין השאר כפוף לסייגים הקבועים (...)
המשך קריאה >

על צוואה וגמירות הדעת לצוות

עריכת צוואה מחייבת, כי עושה הצוואה יהא בעל גמירות דעת לצוות כאמור בהוראות הצוואה. ההגדרה הפשוטה של המונח גמירות דעת היא, (...)
המשך קריאה >

על הפקדת צוואה על ידי המצווה ועל מסירת צוואה

על הפקדת צוואה על ידי המצווה ועל מסירת צוואה לרשם הירושה לאחר פטירת המוריש כאשר עסקינן בצוואת "שכיב מרע" (צוואה בע"פ) (...)
המשך קריאה >

מעשה אישי של המצווה

הצוואה - מעשה אישי של המצווה הצוואה מהווה את ביטויו של המוריש לגבי רצונו לאשר ייעשה בנכסי עיזבונו /בירושה לאחר פטירתו. (...)
המשך קריאה >

האם יש חובה לערוך תעודה רפואית מקדימה לעריכת הצוואה

הצוואה הינה פעולה משפטית משמעותית שבה המוריש קובע מה ייעשה בנכסיו אחרי פטירתו. עריכת תעודה רפואית מקדימה לעריכת צוואה משמעותה, כי (...)
המשך קריאה >

מה על היורשים לעשות כאשר אלה מגלים כי הירושה "רוקנה" בחיי המוריש

כאשר אדם נפטר מגישים היורשים בקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה, כאשר זה הותיר אחריו צוואה. ישנם מקרים (...)
המשך קריאה >

ביטול צו ירושה

הנסיבות שבהן בית המשפט יורה על ביטול צו ירושה הרשמים לענייני ירושה וכן בתי המשפט לענייני משפחה נותנים מידי יום ביומו (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה – עו"ד אוהד שוהם

על הגשת התנגדות לצוואה כאשר אדם עורך בחייו ומותיר אחרי לכתו צוואה, הרי יש להגיש אותה לקיום לרשם לענייני ירושה במחוז (...)
המשך קריאה >

עו"ד לענייני ירושה

מדוע בענייני ירושה רצוי להיוועץ וכן להיות מיוצג ע"י עו"ד לענייני ירושה בלבד כאשר למאן דהוא יש נזילה בבית, ראוי הוא, (...)
המשך קריאה >

על משמעות הסתלקות מירושה

כאשר מוריש מניח צוואה, וזו מקוימת בצו קיום, הרי הזוכים לפי הצוואה הינם יורשיו ואילו, כאשר לא הניח אחריו המוריש (...)
המשך קריאה >

מתי ניתן לעתור לביטול צוואה

הוראות חוק הירושה קובעות, כי במות אדם עוברת הירושה ו/או עובר עיזבונו ליורשיו. דהיינו, כי מעת שאדם נפטר "מחייה" חוק (...)
המשך קריאה >

הסתלקות מירושה והדרכים למנוע אותה

בבסיס הזכות להסתלק מירושה עומד העיקרון לפיו לא ניתן לאכוף או לכפות על מאן דהוא לרשת מעיזבון המוריש. משכך, אף (...)
המשך קריאה >

קיום הוראות צוואה

בתיק תמ"ש 9730/02 נדונה עניינה של צוואה אשר העניקה לתובעת בירושה מחצית מזכויות במגרש וכן בבית הבנוי עליו, כאשר המחצית (...)
המשך קריאה >

זכאות לירושה על פי חוק המידע הגנטי

ישנם מקרים שונים בהם לאחר מותו של אדם מתגלים ילדים שנולדו לו מחוץ למסגרת הנישואים. הכוונה היא לילדים שהאב לא (...)
המשך קריאה >

על החשיבות בתכנון חלוקת הירושה

כאשר אדם מחליט לערוך צוואה, יש להניח כי הוא מעדיף לשלוט באופן חלוקת נכסי עיזבונו ולכן בוחר לא להסתמך על (...)
המשך קריאה >

על צוואה הדדית שנערכה על ידי בני זוג על פני מסמך אחד

האם ניתן להכיר בצוואה בכתב יד, אשר נכתבה על ידי הבעל ונחתמה על ידי שני בני הזוג כצוואה הדדית תקפה (...)
המשך קריאה >

צוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית

ביום 1.8.05 פורסם ברשומות תיקון 12 לחוק הירושה אשר הסדיר בס' 8א' לחוק מנגנון לעניין עריכת וביטול צוואות הדדיות. עד לכניסת (...)
המשך קריאה >

על השפעה בלתי הוגנת כעילה חוקית לפסילת צוואה

המונח "השפעה בלתי הוגנת" שאוב מעולם הירושה ומכוון לתאר מצב דברים שבו מצווה ערך צוואה תחת נסיבות של השפעה פסולה (...)
המשך קריאה >

הורשת עיזבון במקרה של גירושין

אדם ערך צוואה ל"אשתו"…"ציפורה" ולימים אלה התגרשו וזה נפטר מבלי שזה ערך צוואה חדשה. מה יעלה בגורל אותה צוואה והאם ציפורה (...)
המשך קריאה >

האם הסכם גירושין יכול להוות מסמך ביטול לצוואה

בני זוג היו נשואים, בעת הנישואים הבעל ערך צוואה וציווה את עיזבונו ל"אשתו" ונקב בשמה בגוף הצוואה. לימים בני הזוג התגרשו (...)
המשך קריאה >

מגבלות בצוואת "יורש אחר יורש"

בני זוג ערכו ביניהם צוואה הדדית, במסגרתה זיכו בנכסי עיזבונם ראשית את בן הזוג השני שיוותר בחיים (היורש הראשון) ולאחר (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לבטל הסכם חלוקת עיזבון שנעשה בין יורשים

במקרים רבים נוהגים יורשים לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון, אשר מסדיר את אופן חלוקת נכסי הירושה ביניהם, זאת בשונה מהוראות (...)
המשך קריאה >

חלוקת עזבון בשונה מצוואה

כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה מסודרת, ישנה או אמורה להיות בגוף הצוואה חלוקה ברורה של נכסי עיזבונו והנחלתם ליורשים (...)
המשך קריאה >

על צוואה נוטריונית

ישנן ארבע דרכים המוכרות על פי החוק לעריכת צוואה בעלת תוקף משפטי. צוואה בעל פה, צוואה בכתב, צוואה בעדים וצוואה (...)
המשך קריאה >

על הזכות לקבל מזונות מהעיזבון

על פי חוק הירושה, זכאותו של אדם תלוי (בן זוג או ילד, למשל) לתשלום מזונות נשמרת גם לאחר מותו של (...)
המשך קריאה >

כיצד מסתלקים מזכות בעיזבון

בין אם אתם יורשים ע"פ דין או ע"פ צוואה עומדת לכם הזכות להסתלק מזכויותיכם בעיזבון כקבוע בחוק הירושה. ישנם מקרים מסוימים (...)
המשך קריאה >

צוואות במשפחות חדשות

השינויים החברתיים הגדולים שחלו בעשורים האחרונים נוגעים בין היתר למבנים חדשים של משפחות. מלבד משפחות חד מיניות, משפחות שנבנו בתהליך (...)
המשך קריאה >

פטור מתשלום מס שבח לגבי דירה שעוברת בירושה

אחד מהדברים החשובים והמרכזיים שאדם יכול להעניק ליורשיו הוא נכס מקרקעין/דירת מגורים. ברוב המקרים בהם אדם הולך לעולמו, הדבר הראשון (...)
המשך קריאה >

מגורים וכלכלה לתקופת מעבר לאחר פטירת המוריש

כאשר המוריש נפטר, מה יהא על אלה אשר התגוררו עימו בדירתו והיו תלויים בו לצורכי כלכלתם? חוק הירושה מתמודד גם עם (...)
המשך קריאה >

חלוקת העיזבון בהסכם בין היורשים או על פי צו בית המשפט

במקרים רבים אין כל צורך להגיע להסכם כלשהו לגבי חלוקת הירושה בין היורשים, כגון, כאשר העיזבון כולל נכס או שניים, (...)
המשך קריאה >

האופן שבו תחולק הירושה בין קרובי המוריש

מקרים ודוגמאות כאמור בהוראות חוק הירושה וכן במאמרים אחרים באתר זה, האופן שבו תחולק ירושה בין קרובי המוריש תלויה בהרכב המשפחתי (...)
המשך קריאה >

איך להסדיר את הירושה בין בני המשפחה

המחשבה על חלוקה של ירושה בין בני המשפחה אינה נעימה, ולכן למשפחות יש נטייה לדחות את הקץ, ואף בחלק מהמקרים (...)
המשך קריאה >

היתרונות בעריכת צוואה הדדית

אחת הדרכים בהן אדם יכול להבטיח את ביטחונו של בן זוגו לאחר פטירתו היא על ידי עריכת צוואה הדדית. כאשר אדם (...)
המשך קריאה >

זיוף צוואות – האם מכת מדינה שבדרך

ככול שהמצב הכלכלי הולך ונעשה קשה יותר, יצר ההישרדות מכה בבני האדם, אשר מחפשים פתרונות יצירתיים לעשות לביתם, לעתים, למרבה (...)
המשך קריאה >

מעורבות פסולה בהליך עריכת צוואה כעילת ביטול

סעיף 35 לחוק הירושה מורה על ביטול הוראה מזכה על פי צוואה של מי שהיה עד לצוואה או ערך אותה (...)
המשך קריאה >

מקרים מיוחדים שבהם כדאי לערוך צוואה

אנשים רבים נוטים לחשוב בעיקר על ההווה. אין ספק שכדאי לנו באמת להתעסק במה שקורה בחיינו עכשיו ולהיות מחוברים למציאות, (...)
המשך קריאה >

נסיבות אשר בעטיין תישלל מיורש זכות הירושה

"הרצחת וגם ירשת" הינו ביטוי מוכר אשר משמעותו הינה שמי שרצח אדם כלשהו לא יכול ליהנות מפרי עוולתו ולא יירש (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לקיים צוואה נוטריונית

האם ניתן לקיים צוואה נוטריונית שהאישור הנוטריוני לגביה נעשה רק בחלוף כמה שנים ולאחר פטירת המצווה? ישנם 4 סוגי צוואות מוכרות (...)
המשך קריאה >

האם צוואה נוטריונית שערך נוטריון לקרוב משפחתו הינה תקפה?

סעיף 10 לחוק הנוטריונים אוסר על נוטריון לעשות שימוש בסמכותו לטובת קרובי משפחה המנויים בסעיף, לרבות עבור אח או אחות. (...)
המשך קריאה >

צוואה נוטריונית שנערכה בעת שרישיונו של הנוטריון פג תוקף

בתיק 44080/09 נקבע בהקשר למקרה דומה, כי אמנם מדובר בפגם שנפל באישור הנוטריוני, אך לא מדובר בפגם מהותי וכי אין (...)
המשך קריאה >

האם דינו של כל פגם בצוואה להעביר את נטל השכנוע לזוכה על פי הצוואה

כאשר צוואה בכתב יד נעדרת חתימת המצווה ניתן לקיימה חרף הפגם, כאשר צוואה בעדים נעדרת חתימת העדים גם כן ניתן (...)
המשך קריאה >

האם דיני הירושה יכולים לחול על פסילת כתב מינוי מוטבים בקופת גמל

פלוני פתח בחייו קופת גמל בה הצטברו מאות אלפי ש"ח, קבע לפי דרישות הקופה כי אחיו הינו המוטב אשר יהא (...)
המשך קריאה >

האם יש צורך בתעודה רפואית בטרם עריכת צוואה

פלוני מבקש לערוך צוואה ומבקש לדעת האם הוא נדרש לבצע בדיקה רפואית מקדימה בטרם עריכתה. האם מוטלת חובה שכזו ? כעיקרון (...)
המשך קריאה >

הצהרה בעל פה של מצווה על רצונו לבטל את צוואתו

האם הצהרה בעל פה של מצווה על רצונו לבטל את צוואתו מספיקה לצורך ביטולה כדין? מצווה ערך צוואה, לאחר מכן לכאורה (...)
המשך קריאה >

מה המשמעות של "המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה"

טענה פופולרית בהתנגדויות לצוואות נסמכת על הוראת ס' 26 לחוק הירושה ובמסגרתה טוענים המתנגדים כי "המצווה לא ידע להבחין בטיבה (...)
המשך קריאה >

משקלה של חוות דעת רפואית ביחס לפסילת צוואה

מה יכול לעשות זוכה על פי צוואה עת המומחה מטעם בית המשפט קבע שהמנוח לא היה כשיר בעת שערך את (...)
המשך קריאה >

על מעמדם של העדים בצוואה בעדים

תנאי יסודי, בלעדיו אין, לתוקפה של צוואה בעדים הוא קיומם של 2 עדים בגירים ובריאים בדעתם, נטולי זיקה לעיזבון או (...)
המשך קריאה >

על עריכת צוואה ונספחיה

יש לכם נכסים שצברתם עם השנים ויש לכם ילדים? מוטב לכם לערוך צוואה. במידה ולא תיערך צוואה, החוק כבר ידאג (...)
המשך קריאה >

החשיבות של כתיבת צוואה מהיבטים שונים

רובנו חיים את החיים מיום ליום. מגיעים מדי בוקר לעבודה, לאחר מכן חוזרים הביתה למשפחות שלנו, מדי פעם יוצאים לפעילויות (...)
המשך קריאה >

מה יעלה בגורל צוואה, אשר הינה תוצר פעלתנות של הזוכה על פיה

ס' 35 לחוק הירושה קובע, בין השאר, כי הוראת צוואה המזכה מי שנטל חלק אחר בעריכתה הינה פסולה ולא תזכה (...)
המשך קריאה >

מה יעלה בגורל צוואה בעדים

מה יעלה בגורל צוואה בעדים אשר חסרה את חתימת המצווה או את חתימת העדים לצוואה ? מאמר זה יעסוק בשאלה האם (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה בעדים כאשר העדים לא חתמו על הצוואה יחד עם המצווה

האם צוואה בעדים תקוים שעה שהוכח לבית המשפט שהעדים לצוואה לא חתמו עליה באותו מעמד שבו חתם המצווה על צוואתו (...)
המשך קריאה >

מהן ההוראות החלות בקשר לירושת משק חקלאי

נשאלת השאלה מהן ההוראות החלות בקשר לירושת משק חקלאי כאשר המוריש הותיר צוואה וכאשר זה לא הותיר צוואה ? כדי לענות (...)
המשך קריאה >

לבצע הסכם חלוקה מחדש של הזכויות בין היורשים

האם לאחר שנרשמו זכויות היורשים לגבי מקרקעין או דירת ירושה ניתן לבצע הסכם חלוקה מחדש של הזכויות בין היורשים מבלי (...)
המשך קריאה >

מהו תוקפה המשפטי של התחייבות להענקת מתנה לאחר המוות

אדם כלשהו התחייב כלפי אחר, כי לאחר פטירתו יקבל האחרון במתנה את הכספים המצויים בפיקדונות הבנק שלו. מה דינה של התחייבות (...)
המשך קריאה >

האם כותב צוואה יכול למנות במסגרת צוואתו אדם כלשהו אשר יקבע את זהות הזוכים בנכסי עיזבונו

מעשה עריכת הצוואה הינו מעשה אישי ומשכך טבעי והגיוני להניח, כי רק המצווה יכול לקבוע את זהות הזוכים בנכסי עיזבונו. (...)
המשך קריאה >

האם בני זוג מאותו המין זכאים לרשת האחד את השני

בת זוג, שהינה ידועה בציבור, זכאית לרשת את בן זוגה המנוח לאור הוראת סעיף 55 לחוק הירושה. האם בני זוג (...)
המשך קריאה >

האם מינוי אפוטרופוס לאדם כלשהו משמעו, כי זה אינו יכול לערוך צוואה בת תוקף

רבים הם המקרים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לאדם כלשהו. עת ממונה לאדם אפוטרופוס זה הופך להיות מוגדר כחסוי. נשאלת השאלה (...)
המשך קריאה >

האם אשה נשואה, אשר בעת פטירת בעלה המנוח הייתה פרודה ממנו מס' שנים, זכאית לרשת את עיזבונו כ"בת זוג"

חוק הירושה קובע, כי את עיזבון המנוח יירשו בסדר עדיפויות ראשון בת זוגו וכן ילדיו. בת הזוג הינה אשתו או (...)
המשך קריאה >

האם יורש, אשר הסתלק כדין מחלקו בעיזבון, רשאי לחזור בו מהודעת ההסתלקות

במקרים רבים, נוהגים יורשים להסתלק מחלקם בעיזבון לטובת יורש אחר (למשל, מקובל ונהוג שכאשר אחד ההורים נפטר, אז הילדים מסתלקים (...)
המשך קריאה >

האם תיפסל צוואה אשר ערך קשיש לטובת מנהל בית האבות בו הוא גר

בבתי האבות חיים קשישים רבים, אשר לאור צורכיהם השונים, נוצרים בינם לבין העובדים ו/או המנהלים העובדים שם, יחסי תלות במידה (...)
המשך קריאה >

מה יקרה כאשר המנוח לא נתן ביטוי במסגרת הצוואה שערך לסוגייה כלשהי

מה יקרה כאשר המנוח לא נתן ביטוי במסגרת הצוואה שערך לסוגיה כלשהי ובכך יצר חסר משמעותי בצוואה ? מאחר וצוואות לא (...)
המשך קריאה >

האם יינתן צו לקיום צוואה, אשר במסגרתה ציווה המנוח ליורשיו נכסים, אשר אינם שייכים לו

היו מקרים שבהם מנוחים קבעו בגוף הצוואה שערכו הוראות, לפיהן הם ציוו לקרובי משפחתם נכסים, אשר אינם שייכים להם. נשאלת (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לראות בקלטת שבה הוקלטו דברי המצווה ברשמקול כצוואה בת תוקף

חוק הירושה קובע מספר אופנים לעריכת צוואה, כאשר הצוואה המוכרת והנפוצה מכולן הינה צוואה בעדים. האם בית המשפט ייתן לקלטת (...)
המשך קריאה >

במקרה שבו המצווה כתב שהוא מבטל את צוואתו

במקרה שבו המצווה כתב שהוא מבטל את צוואתו, אך לא ציין תאריך ואף לא חתם על הודעת הביטול, האם הצוואה (...)
המשך קריאה >

מהן ההשלכות של צוואה אשר נפלו בה פגמים צורניים

פעמים רבות מוגשות לקיום צוואות שבהן נפלו כל מיני פגמים צורניים. למשל, צוואה בכתב יד, אשר נעדרת את חתימת המצווה, (...)
המשך קריאה >

האם אשה נשואה, שהינה סרבנית גט או שמטעמים כלשהם אינה מסוגלת לקבל גט, תיחשב ל"בת זוג" לצורך ירושת בעלה המנוח

ישנם מקרים שבהם מוריש כלשהו נפטר בטרם שהושלם אקט מסירת הגט לאשתו, זאת בין אם אשתו הינה סרבנית גט ובין (...)
המשך קריאה >

על היורשים אשר פסולים לרשת ועל האבסורד בדין המצוי

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד למותו. חוק הירושה מגדיר מס' תרחישים (...)
המשך קריאה >

האם ליורש קיימת עדיפות על פני קונה צד ג' ביחס לרכישת דירת העיזבון

המקרה הבא יובא להמחשה לצורך בירור השאלה המשפטית המצויה בבסיס המאמר. רבקה נפטרה ובעת פטירתה היו לה 4 ילדים, אשר כל (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לבצע חלוקה מחדש של דירות העיזבון

האם ניתן לבצע חלוקה מחדש של דירות העיזבון בין היורשים לאחר שנרשמו זכויותיהם בפנקסי המקרקעין ? שני אחים ירשו, כל אחד (...)
המשך קריאה >

על היתרונות הגלומים בעריכת צוואה

בשנים האחרונות גוברת מגמת הציבור לערוך צוואות. מאמר זה מתיימר לספק למתלבטים בשאלה האם לערוך צוואה , אם לא, מבט (...)
המשך קריאה >

מה כולל העיזבון ועל ההבדל בין יורשים ומוטבים

עיזבון הינו כלל הזכויות, הנכסים והחובות אשר הצטברו לאדם פלוני בימי חייו, כשיעורם נכון למועד פטירתו. חוק הירושה קובע, כי (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לבצע עסקאות לגבי זכות ירושה עתידית ?

לאחר שנפטר המוריש ובטרם שחולק העיזבון יכול יורש לבצע הסתלקות מחלקו בעיזבון המוריש ו/או הסכם חלוקת עיזבון עם יתר היורשים (...)
המשך קריאה >

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

לאחר שהחלטתם לערוך צוואה, הרי יש חשיבות רבה לעשות כן באמצעות עו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות, אשר יוכל לסייע (...)
המשך קריאה >

הדירה נרשמה על שם אחד ההורים בשלמות, ההורה השני נפטר בטרם שנרשמו זכויותיו ואתם ירשתם את עיזבונו?

הדירה נרשמה על שם אחד ההורים בשלמות, ההורה השני נפטר בטרם שנרשמו זכויותיו ואתם ירשתם את עיזבונו ? תתבעו את (...)
המשך קריאה >

מהן חובותיו של היורש הראשון כלפי היורש השני

מהן חובותיו של היורש הראשון כלפי היורש השני כאשר נקבעה בצוואה התנית "יורש אחר יורש" ? פלוני ערך צוואה שבה ציווה (...)
המשך קריאה >

האם הוראת צוואה מאוחרת יכולה לבטל את זכויותיו של "בן ממשיך" במשק חקלאי ?

עסקינן במשק חקלאי, אשר לגביו קבעו ההורים את אחד מילדיהם כ"בן ממשיך", אשר אחרי לכתם – הוא אשר יהא זכאי (...)
המשך קריאה >

האם מכתב התאבדות יכול לשמש כצוואה ?

מעשה בגברת, אשר בחודש מאי 2009 שמה קץ לחייה. טרם שעשתה כן, כתבה מכתב התאבדות שבו תיארה את המחלה הקשה (...)
המשך קריאה >

על אחריות היורשים לסילוק חובות עיזבון

ענייני ירושה לצד זכויות היורשים מוטלות עליהם גם חובות שונות, לרבות החובה לפעול בתום לב לסילוק חובות העיזבון. על מנת שהיורשים (...)
המשך קריאה >

האם תבוטל צוואה שערכה קשישה לטובת המטפל שלה בבית אבות ?

נתחיל דווקא מהסוף. העובדה שקשישה פלונית ערכה צוואה לטובת מי שהיה המטפל שלה בבית אבות לא אומרת, כי הצוואה בהכרח (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לתת תוקף לצוואה בעל פה ?

הצוואות הנפוצות הינן צוואה בעדים, צוואה בכתב ידו של המצווה וכן צוואה בפני רשות. יחד עם זאת, קיים סוג נוסף (...)
המשך קריאה >

על זכות הירושה של בת הזוג "הידועה בציבור"

סעיף 55 לחוק הירושה, על הפסיקה שבאה בעקבותיו, מגדיר את התנאים אשר בהתקיימם יינתן תוקף לזכות הירושה של בת הזוג (...)
המשך קריאה >

מה יעלה בגורל הכספים המצויים בחשבון בנק משותף עם המנוח

לצורך המחשת השאלה המשפטית המובאת במאמר זה תינתן הדוגמא להלן. מנוח פלוני נפטר לאחרונה ובעת פטירתו היו לו 3 ילדים. בנו (...)
המשך קריאה >

האם יינתן תוקף לצוואה, אשר נערכה על ידי עיוור או על ידי מי שאינו יודע קרוא וכתוב מסיבה אחרת ?

ישנם אנשים, אשר אינם יודעים קרוא וכתוב מסיבות שונות, למשל, כי אלו עיוורים. העובדה שאותם אנשים אינם יכולים לקרוא ולכתוב (...)
המשך קריאה >

על זכות הירושה של בת הזוג בדירת המגורים

סעיף 11(א)(2) לחוק הירושה קובע, כי במקרה שבו בת הזוג הייתה נשואה למוריש כ – 3 שנים טרם הפטירה וגרה (...)
המשך קריאה >

צו ירושה עורך דין

צו ירושה הינו ציווי משפטי הניתן לאחר לכתו של אדם. כידוע, חשיבותה של עריכת צוואה היא רבה לאין שיעור. עם (...)
המשך קריאה >

צו ירושה וצו קיום צוואה

באמצעות צו קיום צוואה, ניתן יהיה לחלק את עיזבונו של הנפטר כפי שציווה על כך בצוואתו. במילים אחרות, ולאחר לכתו (...)
המשך קריאה >

עריכת צוואה

עריכת צוואה הינה חשובה ביותר וזאת משום שהיא מאפשרת למצווה לחלק את הרכוש שלו כראות עיניו. בין אם מדובר בצוואה (...)
המשך קריאה >

דיני ירושה צוואה

עורכי דין בתחום דיני ירושה יסייעו לכם במגוון הנושאים הבאים: החל ניסוח צוואה, בירור זכויות העיזבון של בני זוגם של (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית תתבצע באמצעות אחד מהמסלולים הבאים: התנגדות לצו קיום צוואה וביטול צו קיום צוואה. בנוסף, אם ברצונכם להביע (...)
המשך קריאה >

ירושה על פי דין

בהתאם לחוק ירושה, נקבעים היורשים של הנפטר, הסדר של היורשים, קיום צו ירושה, לצד היבטים חשובים נוספים. חושבים על היום (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה משותפת של בני זוג ביחס לפטירת כל אחד מהם

האם ניתן לקיים צוואה משותפת של בני זוג ביחס לפטירת כל אחד מהם כאשר זו נכתבה בכתב יד של אחד (...)
המשך קריאה >

האם צוואה לטובת הבן תיפסל אילו תוגש התנגדות לצוואה עקב מעורבות של הבן בעריכת צוואת הורהו?

האם מעורבות של בן בעריכת צוואת הורהו והיותו של הבן אפוטרופוס "למעשה" של המצווה משמעותה שהצוואה לטובת הבן תיפסל אילו (...)
המשך קריאה >

מה יעלה בגורל זכות הירושה של פלונית אשר היתה בת זוג נשואה לפלוני טרם פטירתו ואולם יחסיהם הזוגיים לעת פטירת פלוני היו גרועים ופלונית אף היתה סרבנית גט ?

חוק הירושה מעניק מעמד משמעותי לזכות הירושה של בן הזוג ו/או בת הזוג הנותר בחיים, אשר יורשים נתח עיקרי מעיזבון (...)
המשך קריאה >

האם כל השפעה הננקטת כלפי המוריש לעריכת צוואה מהווה השפעה בלתי הוגנת אשר תביא לפסילת הצוואה  

  בהיותי עו"ד לענייני ירושה פונים אליי פעמים רבות בסוגיה של השפעה בלתי הוגנת אשר ננקטה כלפי מוריש לגבי עריכת צוואה. אני (...)
המשך קריאה >

כיצד בתי המשפט מבררים ומכריעים בטענת חוסר כשירות לצוואה הנטענת והמועלית בכתב התנגדות לצוואה  

פעמים רבות בעלי דין מעלים בכתב התנגדות לצוואה טענה, לפיה המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה. טענה זו הינה "פופולרית" וההתמודדות (...)
המשך קריאה >

האם ניתן להפוך מי שאינו יורש ליורש והאם ניתן לעשות הסכם בדבר ירושה עתידית

  בהיותי עו"ד לענייני צוואה פונים אליי מפעם לפעם לקוחות ושואלים אותי האם ניתן להסכים כי אדם מסוים שלא הוזכר בצוואה (...)
המשך קריאה >

מהן העילות הנפוצות אשר נטענות במסגרת התנגדות לצוואה ? 

  התנגדות לצוואה הינו הליך משפטי מורכב מאוד הן מבחינה משפטית והן מבחינה אישית, כלפי מגיש ההתנגדות, אשר נאלץ לנהל הליך (...)
המשך קריאה >

עצות מעשיות להיערכות בזמן הווה, כאשר המוריש בין החיים, להגשה עתידית של התנגדות לצוואה

  היו פעמים רבות פנה למשרדי יורש פוטנציאלי, אשר סיפר לי כי הורהו, המוריש, הינו בין החיים ואולם יש מבין בני (...)
המשך קריאה >

מהם דיני ירושה

ככלל, הירושה בישראל נערכת על פי הדין האזרחי, זאת על בסיס חוק הירושה. חוק זה עוסק בין היתר גם בקביעת (...)
המשך קריאה >

תחום שהוא עולם ומלואו

הרגע בו אדם יקר הולך לעולמו הינו מורכב וקשה מבחינה רגשית ללא ספק. בין הסידורים השונים שממתינים לכם בתור בני (...)
המשך קריאה >

על מתנה העומדת בסתירה להוראת יורש אחר יורש בצוואה

  בני זוג ערכו ביניהם צוואה הדדית, במסגרתה הם הורישו את כלל הרכוש בשלמות האחד לשני ולאחר פטירת האחרון ביניהם, הם (...)
המשך קריאה >

מיהי "בת זוג" של המנוח לצורך הכרה בזכות ירושה – בחינה פורמלית או מהותית ?

פלוני ואשתו חיו כבני זוג שנים. לימים, הקשר ביניהם התערער, אך הם לא נפרדו ואשתו החלה בקשר זוגי עם אדם (...)
המשך קריאה >

מיהו "הנוטל חלק בעריכת צוואה" באופן אשר מצדיק את פסילתה 

טענה די פופולרית בהתנגדות לצוואה היא, כי התובע נטל חלק בעריכת הצוואה ו/או היה מעורב בעריכתה באופן פסול. במאמר זה (...)
המשך קריאה >

האם בקשה למתן צו ירושה עשויה להידחות עקב טענת התיישנות  ?

  מוריש כלשהו נפטר לפני שנים רבות, נניח לפני 30 שנה, ורק בחלוף כל השנים הנ"ל הוגשה בעניינו בקשה למתן צו (...)
המשך קריאה >

למי יהיו שייכים כספי חשבון הבנק המשותף כאשר בן הזוג נפטר ?

  בני זוג חיו שנים רבות כזוג יונים. בתחילת הקשר הזוגי שביניהם לא היה לבן הזוג חשבון בנק, אלא רק לבת (...)
המשך קריאה >

כיצד יש לפרש צוואה ?

בהליך של התנגדות לצוואה מתיימר המתנגד לפסול את תוקפה המשפטי של צוואת המוריש, בין אם כי לטענתו המצווה לא היה (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לקבוע בצוואה הוראה השוללת פעולה בנכס העיזבון עד סוף כל הדורות ? 

אמנם המשפט הישראלי דוגל בחופש של המצווה לקבוע את הוראות צוואתו ולשלוט באשר ייעשה בנכסיו אחרי לכתו. ועם זאת, חופש (...)
המשך קריאה >

מהו תפקיד העדים בצוואה בעדים ?

ישנם 4 סוגי צוואות המוכרות בדין הישראלי וביניהן גם צוואה בעדים. כשמה כן היא, זוהי צוואה הנערכת בפני שני עדים. (...)
המשך קריאה >

האם ניתן לקיים צוואה אשר נפלו בה פגמים צורניים ? 

 בצוואה עשויים ליפול פגמים צורניים וכן פגמים יסודיים. פגמים צורניים, כגון פגם ברישום תאריך חתימת הצוואה על ידי המצווה בצוואה (...)
המשך קריאה >

באילו תנאים ניתן לקיים צוואת שכיב מרע או צוואה בע"פ ?

 חוק הירושה הישראלי מכיר באופן עקרוני בייתכנות לקיים צוואה שנעשתה ע"י המוריש בע"פ, צוואה שידועה גם כצוואת שכיב מרע ועם (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה – הלכת "החוטים השזורים"

כדי להצליח בהליכי התנגדות לצוואה, יש להעלות בכתב ההתנגדות טענות משפטיות, אשר בכוחן לפסול את הצוואה שהוגשה לקיום, יש לצרף (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה – מי יכול להגיש?

התנגדות לצוואה הינו הליך משפטי הננקט רק לאחר שהמוריש נפטר, עת צוואתו הוגשה לקיום וישנן טענות נגד תוקף צוואתו. סעיף (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה – חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת

טענה "פופולרית" המועלית ע"י מתנגדים בתיקי התנגדות לצוואה היא טענה, לפיה המנוחה היתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת של הזוכה בעת (...)
המשך קריאה >

ירושה – אמצעים לשמירת העיזבון

כמעט בכל תיק ירושה מתעורר הצורך לשמור על העיזבון, זאת לטווח הביניים ועד אשר הליכי הירושה יוכרעו ותיקבע זהות היורשים (...)
המשך קריאה >

צוואה – הוראה המזכה עד או בן זוג של עד לצוואה

צוואה בעדים מחייבת באופן יסודי ובסיסי שני עדי קיום לצוואה. לא תמיד צוואות נערכות באופן מקצועי, באמצעות עו"ד או בייעוץ (...)
המשך קריאה >

ירושה – אי תלות היורשים האחד בשני

בתיקי ירושה יש לא מעט מקרים שבהם כאשר נפטר המוריש, הרי זהות יורשיו הפוטנציאליים הינה רבה ומרובה, כך שאף אחד (...)
המשך קריאה >

ירושה  – מינוי מנהל עיזבון זמני וקבוע – לאילו מטרות ?

ישנם תיקי ירושה שבהם בית המשפט ימנה מנהל עזבון זמני, ישנם תיקי ירושה שבהם בית המשפט ימנה מנהל עזבון קבוע. (...)
המשך קריאה >

עורך דין לייצוג בהתנגדות לצוואה

עורך דין התנגדות לצוואה, כשמו כן הוא, הינו עורך דין מומחה לייצוג בעלי דין בהתנגדות לצוואה. כבכול דבר בחיים, ישנם (...)
המשך קריאה >

ירושה  – מי זכאי לרשת ?

ירושה או עיזבון הינם הגדרה או ביטוי להיקף הנכסים, הזכויות והחובות שמוריש מסוים הותיר אחריו עם פטירתו. לרוב, מסת נכסי (...)
המשך קריאה >

עורך דין צוואות וירושות  – לאילו מטרות צריך אותו ?

עורך דין צוואות וירושות הינו עורך דין מייצג, מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבון, כזה אשר יוכל לנווט אתכם, הלקוחות, בצרכים (...)
המשך קריאה >

צו ירושה – לאילו מטרות צריך אותו ?

צו ירושה, כשמו כן הוא, הינו צו המצהיר על זהות היורשים של מוריש מסוים ועל חלקיהם בעיזבונו. ויודגש, כי הצו (...)
המשך קריאה >

צוואה – תנאי סילוקין מהו ?

במסגרת עריכת צוואתו רשאי המצווה לקבוע תנאי בצוואה, לפיו מי מהזוכים, אשר יגיש התנגדות לה ויחלוק על הוראותיה, כי אז (...)
המשך קריאה >

צוואה – אילו סוגי צוואות מוכרות בדין הישראלי ?

צוואה הינה ביטוי לרצונו האחרון של המצווה לאשר ייעשה בנכסי עיזבונו וברכושו אחרי לכתו מהעולם. יש חשיבות רבה לערוך צוואה בכל (...)
המשך קריאה >

העורך דין שיעזור לכם לקיים צוואה

בתור הורים אתם דואגים כל הזמן לשמור על התא המשפחתי שלכם ולטפח אותו. בחייכם עשיתם את הכל גם כדי להעניק (...)
המשך קריאה >

תזמון קיום הצוואה מסובך? העורך דין שייעתר לעזרתכם

‏מתי בפעם האחרונה יצא לכם להגיע לבית המשפט כדי להתמודד עם טענות ובעיות ‏אשר קשורת באופן ישיר למשפחה שלכם. אצל (...)
המשך קריאה >

בקשה לירושה? קל משחשבתם

יכול להיות שיש לכם מערכת יחסים מעולה עם כל אחד ואחת מבני המשפחה שלכם. יכול להיות שהחיים עד עכשיו התנהלו (...)
המשך קריאה >

הצו שייסדר לכם את הצוואה

‏כבר בשלב יחסית מוקדם של החיים הבוגרים שלכם, אמא ואבא דאגו להסביר לכם בדיוק מה הן הציפיות ומה הן הדרישות (...)
המשך קריאה >

מה שצריך לדעת כדי לבקש צו לקיום צוואה

‏יכול להיות שאתם מודעים לעובדה שההורים שלכם יצרו מסמך צוואה וירושה מפורט עוד לפני שהם חלו וסיימו בטרם עת את (...)
המשך קריאה >

בקשה לצו ירושה. איך ומה לדעת?

הכוח שלכם להעביר לדורות הבאים של המשפחה שלכם את כלל הרכוש והממון שלכם, היא זכות שאתם רוצים לדעת איך לשלוט (...)
המשך קריאה >

אומרים לא לצוואה

באופן עקרוני, צוואה היא מסמך שבו אתם מגדירים איך ובאילו תנאים אתם רוצים לחלק ‏את הרכוש שצברתם לאורך שנים ארוכות (...)
המשך קריאה >

כל מה שצריך לדעת על צו ירושה

‏יש למשפחה שלכם לא מעט נכנסים גם בצורה פיזית וגם בצורה פיננסית, שאתם יודעים שצריכים לעבור אליכם לאחר מותם בטרם (...)
המשך קריאה >

מה שהיורשים צריכים לדעת

‏המשפחה שלכם מאז ומתמיד הייתה משפחה שמדברת באופן פתוח מאוד על כל בעיה. אתם מתפקדים בתור יחידה אחת הומוגנית, ‏זה (...)
המשך קריאה >

איך מתנגדים לצוואה?

הצוואה היא המסמך החשוב ביותר בחייהם של אנשים רבים. בין שאתם מחזיקים רכוש עצום ובין שאתם מסוגלים לכלכל את הילדים (...)
המשך קריאה >

איך מתנגדים לצוואה?

האם יצא לכם אי פעם להתמודד עם סיטואציה שבה אתם מגלים פיסת מידע שמשנה לחלוטין את החיים שלכם וגורמת לכם (...)
המשך קריאה >

מה שצריכים לדעת על צו ירושה

‏כדי להעביר רכוש וממון מדור לדור במשפחה שלכם, אי אפשר רק לקחת החלטה בתוך התא המשפחתי. ‏נכון להיום, היצירה של (...)
המשך קריאה >

חשיבותו של צו הירושה

בעמל רב ולאורך שנים רבות מאוד בניתם אתם החיים שלכם ואתם נמצאים בנקודה טובה מאוד בחיים מבחינת רווחה ואיכות החיים. (...)
המשך קריאה >

כיצד לקיים ירושה?

‏במשך שנים ההורים שלכם הסבירו לכם שהם סידרו את כל ענייני הירושה המשפחתיים והם שומרים עליכם ועל האחים שלכם. אתם (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה ללא בעיות

אתם יודעים שיש להורים שלכם המון נכסים או לכל הפחות סכום כסף. זה ברור לכם שביום מן הימים המשפחה שלכם (...)
המשך קריאה >

רישום מקצועי של צוואה

אתם אנשים בוגרים שהקימו משפחה לתפארת. עובדים קשה לאורך החיים שלכם ומציעים לילדים שלכם רמת חיים גבוהה מאוד, ונכונים לשמור (...)
המשך קריאה >

באתר זה ניתן למצוא מאמרים רבים, פרי כתיבתו של עו"ד אוהד שוהם, בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות.
לשאלות נוספות ו/או לקביעת פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם משרדו של עו"ד אוהד שוהם.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים