נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  נטל ההוכחה לקבלת התנגדות לקיום צוואה מוטל על המתנגד ומדובר בנטל כבד וזאת לאור הכלל לפיו יש לעדיף קיום צוואה על פני פסילתה. המדובר במקרים שבהם מבקשים לפסול את תוקף הצוואה עקב מצבו הרפואי של המצווה בשעת עריכתה, אשר לפיו לא ידע הוא להבחין בטיב הצוואה או עקב טענה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה או עקב טענת איום על המצווה או עקב טענת תחבולה או תרמית על המצווה או עקב טעות יסודית שנפלה בצוואה. יצוין, כי במקרים שהצוואה פגומה בפגמים צורניים, הרי נטל ההוכחה יעבור למבקש קיום הצוואה, אשר הוא יידרש להוכיח, כי בשעת עריכת הצוואה הבחין המצווה בטיבה של הצוואה וערך את צוואתו ברצון חופשי וגמור.

  להוכיח, כי פלוני היה קטין בשעת עריכת הצוואה או שהיה פסול דין מוצהר, אשר לא יכול היה לדאוג לעניניו, זה קל הרבה יותר מאשר להוכיח, כי בשעת עריכת הצוואה לא ידע פלוני להבחין בטיבה של הצוואה.

  כדי להוכיח, כי פלוני לא ידע להבחין בטיבה של צוואה יש לבקש מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט. המינוי יעשה רק אם בית המשפט יתרשם, כי מהמסמכים הרפואיים שהוצגו בפניו עולה, כי יש הצדקה למנות מומחה רפואי לבחינת הטענה. רק אם בית המשפט ידחה את הבקשה למינוי מומחה רפואי יוכל המתנגד לקיום הצוואה להגיש, בעת הגשת ראיותיו, חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו. בעניין זה ניתן לעיין בהחלטת כבוד השופט שאול שוחט בת"ע 3790/99 בש"א 17977/01 (ענייני משפחה מחוזות ת"א והמרכז). המומחה הרפואי יידרש לקבל את תיקיו הרפואיים של פלוני ולחוות את דעתו לגבי השאלה האם במועד עריכת הצוואה ידע או לא ידע פלוני להבחין בטיבה של הצוואה. ויודגש, כי החשיבות הינה לבחון את כושר הציווי של פלוני למועד עריכת הצוואה ולא אחרי כן (ע"א 3411/92 (ביהמ"ש העליון). קרי, גם אם שבוע לאחר עריכת הצוואה קיבל פלוני שיתוק מוחין ואז נשלל ממנו כושרו לערוך צוואה, הרי אין הדבר מעלה או מוריד מכושרו לצוות בשעת עריכת הצוואה.

  לצד מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט ולחילופין (אם נדחתה בקשת המינוי), לצד חוות דעת רפואית מטעם המתנגד, מומלץ בהחלט להצטייד בעדויות של עדים חיצוניים לצוואה, אשר יעידו על מצבו הפיזי והנפשי של פלוני בשעת עריכת הצוואה וככול שעדויות אלה ישפכו אור על, כי פלוני לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה, הרי הדבר ישפר את סיכויי המתנגד. אם קיימים עדים שהיו נוכחים בשעת עריכת הצוואה ואשר יודעים לספר על, כי פלוני לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה ו/או כי לא הבין כלל על מה הוא חתם, הרי מדובר בראיות מצוינות.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים