אי ביטול צוואה פגומה על ידי המצווה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  אי ביטול צוואה פגומה על ידי המצווה – עילה לקיום הצוואה

  המחוקק לקח בחשבון אפשרות שישנן צוואות אשר נפגמו עת אלה נערכו בנסיבות של איום, תחבולה, השפעה בלתי הוגנת אשר ננקטו כלפי המוריש או בנסיבות של טעות בה לקה המוריש, אך בס' 31 לחוק הירושה נקבע, כי בנסיבות מסוימות צוואות פגומות עדיין יקוימו ויקבלו תוקף משפטי.

  מה צריך לקרות שצוואה אשר נפגמה מחמת איום, תחבולה, תרמית או השפעה בלתי הוגנת, אשר ננקטה כלפי המצווה – תקוים למרות הכול ותקבל תוקף משפטי ?

  ובכן, כדי שצוואה אשר נפגמה כאמור לעיל תקוים ותקבל תוקף משפטי צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  1. צריכה לחלוף לכל הפחות שנה מיום היוודע דבר הטעות למצווה או מיום שזה גילה כי הצוואה נערכה כתוצר תחבולה שננקטה כלפיו ו/או מיום שהמצווה כבר הפסיק להיות נתון להשפעה בלתי הוגנת
  2. בחלוף השנה הנ"ל היה באפשרותו של המצווה לשנות את הצוואה הפגומה או לבטלה
  3. אך זה לא עשה כן וצוואתו נותרה בעינה עד פטירתו.

  ההיגיון שעומד מאחורי הוראת ס' 31 לחוק הירושה הוא שאם בחלוף שנה מהיום שבו פגה וחלפה אותה הפעולה השלילית שננקטה כלפי המצווה או מיום שנודע לו על דבר הטעות בה לקה וזה עדיין לא שינה את צוואתו ולא ביטלה למרות שיכול היה, הרי כי אז זה אומר שהצוואה שנפגמה בכל זאת משקפת את רצונו האחרון של המצווה ולכן יש לקיימה וליתן לה תוקף. דהיינו, למרות שהצוואה נפגמה יש לקיימה כי חזקה שזו משקפת את רצונו של המצווה.

  אם לדוגמא נניח, כי הורה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת ואיומים מצד אחד מילדיו ותחת איומים אלה זה ערך צוואה לטובת אותו ילד סורר בלבד, אשר זכה במסגרתה בכל נכסיו בשלמות ונניח, כי לאחר עריכת הצוואה אותו ילד סורר נסע לחו"ל וההורה נותר בארץ וזה היה מצוי בקשר מעולה עם יתר ילדיו, אשר אותם נישל מצוואתו הפגומה, ונניח, כי אותו הורה הרגיש עימם בטוח וזה לא חש יותר בהשפעה בלתי הוגנת או איום מצד אותו ילד סורר אשר עבר לחיות בחו"ל, כאמור ונניח שחלפה שנה ולמעלה מכך וההורה הנ"ל לא שינה את צוואתו והותיר אותה על כנה למרות שיכול היה לשנותה או לבטלה ונניח כי זו עמדה בעינה עוד מספר שנים עד פטירתו. מה יעלה בגורל הצוואה ? ובכן, גם אם יוכח, כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ואיום וגם אם יוכח, כי זו נפגמה, עדיין, אם אותו ילד סורר יוכיח את אותן הנחות לעיל אזי סביר, כי הצוואה תקוים ותקבל תוקף משפטי מכוח הוראת ס' 31 לחוק הירושה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים