התנגדות לצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לבתי המשפט לענייני משפחה מועברים מידי יום ביומו תיקי התנגדות לצוואה, אשר תחילתם בהגשת בקשה לקיום צוואה ע"י צד א' ובהגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה ע"י צד ב' ובחלוף פרק זמן שבו מאפשר הרשם הגשת התנגדויות, זה מעביר את התיקים לבתי המשפט לענייני משפחה, כאמור, לצורכי בירור והכרעה בהתנגדות / בהתנגדויות לקיום הצוואה.

  מהן העילות המשפטיות להתנגדות לצוואה?

  אין מקרה אחד של התנגדות לצוואה דומה למשנהו ולגבי כל מקרה ומקרה יש לבחון באופן פרטני את הנסיבות, את העובדות ואת העילות הרלוונטיות לפסילת הצוואה.

  במקרים שבהם עסקינן במצווים מבוגרים מאוד ו/או בכאלה אשר במועדי עריכת הצוואה היו בעלי מחלה ורקע קוגניטיבי, הרי לרוב יעלו המתנגדים לצוואה טענה של חוסר כשירות לצוות וחוסר יכולת להבחין בטיבה של הצוואה למועדי עריכתה.

  במקרים שבהם עסקינן במצווים אשר במועדי עריכת הצוואה נזקקו לסיוע מיוחד, אלה היו תלויים בנהנה לפי הצוואה, כאשר המצווה היה מבודד ומיעט להיות בקשרים עם אחרים ועת היתה לנהנה / היורש לפי הצוואה מעורבות ממשית בעריכת הצוואה – למתנגד לקיום הצוואה תהא נטייה לטעון, כי זו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת שננקטה כלפי המצווה.

  במקרים שבהם ליורש הייתה מעורבות מ א' ועד ת' בשלבי עריכת הצוואה, יטען המתנגד לצוואה, כי זו נערכה תחת מעורבות פסולה מצד היורש / הזוכה לפי הצוואה ואז תתבקש פסילת הצוואה ו/או פסילת המנה בה זכה אותו יורש.

  ישנם מקרים שבהם יש אי התאמה בין חתימת המצווה על גבי הצוואה לבין חתימותיו האחרות, שאז המתנגד לצוואה יטען להיותה של הצוואה מזויפת.

  ישנם מקרים שבהם הצוואה נערכת תחת תרמית ואיום, שאז יגולל המתנגד לצוואה את כל טענותיו בעניין לצורכי ההתנגדות לצוואה.

  ישנם מקרים שבהם נפל בצוואה פגם צורני / פגם פורמלי ואז יש להעלות את הטענות הרלוונטיות בעניין זה בגוף ההתנגדות לקיום הצוואה.

  זו לא רשימה סופית של עילות משפטיות להתנגדות לצוואה וכאמור לעיל, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

  בחינת העילות המשפטיות להתנגדות לצוואה וסיכויי ההצלחה רק באמצעות עו"ד לענייני ירושה

  כאשר למאן דהוא מגיעה ידיעה על קיומה של צוואה, אשר לגביה מתעורר (ולו באופן קלוש) הצורך להגיש התנגדות לצוואה, יש לקבוע דחוף פגישה עם עו"ד לענייני ירושה וצוואה לצורכי בחינת המקרה והצוואה הספציפית ולשם ניתוח עילות ההתנגדות הרלוונטיות והערכת סיכויי ההצלחה בהליך.

  הגשת בקשת התנגדות לצוואה

  מידע נוסף בנושא

  התנגדות לצוואה מחיר

  מהו הליך התנגדות לצוואה?

  התנגדות לצוואה הינה הליך משפטי יזום, שבמסגרתו כל המעוניין בדבר מעלה על הכתב את טענותיו נגד צוואה, אשר הוגשה לקיום אצל הרשם לענייני ירושה, במסגרת כתב ההתנגדות הוא טוען ומפרט את נימוקיו מדוע אין לקיים צוואה מסוימת שנתבקש לקיימה. הגשת התנגדות לצוואה "מקפיאה" את הליכי הירושה ובעקבותיה יועברו הן הבקשה לקיום הצוואה והן כתב ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לצורך בירור והכרעה, האם הצוואה תקפה או פסולה.  

  התנגדות לצוואה נוטריונית

  התנגדות לצוואה – מי עשוי להגיש ?

  לא לכל אדם יש מעמד משפטי להגיש כתב התנגדות לצוואה, אלא רק לאותו אדם, אשר אם גרסתו העובדתית תתקבל וטענות ההתנגדות שלו גם כן יתקבלו, עשויה לצמוח לו מכך הנאה ישירה מן העיזבון.

  דהיינו, אם נניח שלבן של המוריש יש מעמד להגיש התנגדות לצוואה ( כי אם הצוואה תיפסל אז יהיה לו מעמד של יורש ע"פ דין), אזי הנכד של המוריש הינו חסר מעמד להגיש התנגדות לצוואה. אם הנכד יטען, כי הוא עשוי לרשת בעתיד את אביו (הבן של המוריש) זה לא יקנה לו מעמד להגיש התנגדות לצוואת סבו המנוח, כיון שלא מובטח לנכד שהוא יירש את אביו ולכן לא מובטחת לו הנאה ישירה מעיזבון סבו המנוח, אלא שזכותו האפשרית הינה זכות מותנית.

  לעומת זאת, ילד אשר טוען ותובע את אבהות המוריש כלפיו, זכאי להגיש התנגדות לצוואת המנוח עוד בטרם שהליכי האבהות הוכרעו, כיון שאם גרסתו העובדתית תתקבל צפויה לצמוח לו הנאה ישירה מן העיזבון של האב הנ"ל.

  הגשת התנגדות לצוואה ללא מעמד עשויה להביא לבקשה לדחיית ההתנגדות על הסף בשל חוסר יריבות משפטית.  

  התנגדות על צוואה

  התנגדות לצוואה – לאן מגישים ומה מגישים ?

  כתב התנגדות לצוואה צריך להגיש לרשם לענייני ירושה המוסמך, אשר אליו הוגשה הבקשה לקיום. יש לציין בכתב ההתנגדות את פרטי תיק הירושה, את פרטי המנוח ואת פרטי הצדדים וכן, יש לפרט בכתב ההתנגדות את נימוקי ההתנגדות ולצרף לו כל ראיה התומכת בטענות. לכתב ההתנגדות לצוואה יש לצרף תצהיר של המתנגד וכן יפוי כוח לעו"ד מייצג, זאת במקרה שהמתנגד לצוואה מיוצג ולשלם אגרת התנגדות, כפי שיעורה המתעדכן מפעם לפעם.

  כתב התנגדות לצוואה

  התנגדות לצוואה – תיקון כתב ההתנגדות, האם ניתן ?

  ישנם לא מעט מקרים שבהם המתנגד לצוואה מגיש כתב התנגדות, זה עובר לבית המשפט לבירור ואז מתגלות למתנגד עובדות מהותיות נוספות, אשר מצדיקות הוספת טענות חדשות לכתב ההתנגדות לצוואה ולמעשה, את תיקונו. בתי המשפט נוטים לאפשר תיקון כתבי התנגדות לצוואה באופן ליברלי, לעיתים, תוך חיוב המתנגד בהוצאות ואולם העיקרון, לפיו יש להביא בפני בית המשפט את כל הטענות הנדרשות להכרעה הוא אשר גובר ומכתיב גישה מתירנית לתיקון כתבי התנגדות לצוואה. ישנם תיקים שבהם הח"מ ראה את הצד השני מבקש (ומקבל רשות) לתקן את כתב ההתנגדות לצוואה יותר מפעם אחת בתיק מסוים אחד.

  הליך התנגדות לצוואה

  ייצוג בעל דין בהליכי התנגדות לצוואה

  ייצוג בעל דין בהליכי התנגדות לצוואה מחייב מומחיות עדכנית בענייני ירושה וצוואה, הבנה והיכרות מעמיקה עם הדין המהותי הנוהג, עם הבירוקרטיות ועם סוגיות נוספות, כגון נטלי הוכחה וראיה. לעיתים, ניתן "לנצח" תיק התנגדות לצוואה ולו על בסיס טענה של אי עמידה בנטלים. משכך, כל מי אשר מבקש להגיש התנגדות לצוואה חייב להבין היטב מושגים של נטלי ראיה, נטלי שכנוע בכלל ועל מי אלה מוטלים בהליכי התנגדות לצוואה בפרט.

  עילות התנגדות לצוואה

  התנגדות לצוואה – מהו נטל הראיה ומהו נטל השכנוע בכלל ?

  התנגדות לצוואה הינה הליך ייחודי בעולם הירושה ואולם, היא מהווה הליך שהינו במהותו אזרחי, אשר במסגרתו מתבררת שאלת תוקפה של צוואה מסוימת, לגביה הוגשה ההתנגדות. בכל הליך אזרחי אשר מתקדם לשלב של הגשת הראיות בית המשפט קובע את סדר הבאת הראיות. בתביעה אזרחית רגילה, נטל הבאת הראיות מוטל תחילה על התובע ולאחר מכן, על הנתבע. בהליך אזרחי רגיל, נטל השכנוע (הידוע גם בשמו כנטל ההוכחה) מוטל אף הוא על התובע ובמסגרתו, התובע נדרש לשכנע את בית המשפט ברמת שכנוע של מעל מאזן הסתברויות, כי תביעתו נכונה ויש לקבלה ולהעדיפה על פני גרסת ההגנה.

  הגשת התנגדות לצוואה

  על מי מוטלים הנטלים הנ"ל כאשר הצוואה תקינה צורנית ועל מי הם מוטלים כאשר הצוואה פגומה צורנית ?

  צוואה שנערכה לפי כל הכללים הינה צוואה תקנית, לרבות מבחינה צורנית. לגבי צוואה תקינה, הן נטל הראיה והן נטל השכנוע מוטלים על המתנגד לצוואה ואם הוא לא יעמוד בנטלים נכבדים אלה, הרי מצווה לקיים את הצוואה וההתנגדות לה תידחה.

  בצוואה שנפל בה פגם צורני (למשל, צוואה בכתב יד שחסרה בה חתימת המצווה, צוואה בעדים שחסרה חתימת אחד מהעדים וכיוצ"ב), הרי נטל הראיה ונטל השכנוע יתהפכו לחובת מבקש קיום הצוואה (המצב מתהפך לטובת המתנגד) ואם מבקש קיום הצוואה לא ישכנע, כי בצוואה מתקיימים מרכיבי היסוד הקבועים בחוק הירושה וגם, כי היא משקפת ללא ספק את רצון המנוח וגמירות דעתו, כי אז ההתנגדות לצוואה תתקבל והצוואה תיפסל.

  והרי לכם ההבנה מהו כוחם של הנטלים, בסיטואציה א' – זו יכולה לשרת את מבקש קיום הצוואה ובסיטואציה ב' – זו עשויה לשרת את המתנגד לצוואה.

  בעריכת כתב התנגדות לצוואה יש לשים לב מראש ולטעון במסגרתו את כל הטענות האפשריות והמועילות לצרכי המתנגד, לרבות טענות נגד צורת הצוואה ופגמים שנפלו בה, טענות לעניין היפוך נטלי הראיה והשכנוע לחובת מבקש קיום הצוואה וכיוצ"ב.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים