התנגדות לצוואה

מהן העילות המשפטיות להתנגדות לצוואה

לבתי המשפט לענייני משפחה מועברים מידי יום ביומו תיקי התנגדות לצוואה, אשר תחילתם בהגשת בקשה לקיום צוואה ע"י צד א' ובהגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה ע"י צד ב' ובחלוף פרק זמן שבו מאפשר הרשם הגשת התנגדויות, זה מעביר את התיקים לבתי המשפט לענייני משפחה, כאמור, לצורכי בירור והכרעה בהתנגדות / בהתנגדויות לקיום הצוואה.

מהן העילות המשפטיות להתנגדות לצוואה ?

אין מקרה אחד של התנגדות לצוואה דומה למשנהו ולגבי כל מקרה ומקרה יש לבחון באופן פרטני את הנסיבות, את העובדות ואת העילות הרלוונטיות לפסילת הצוואה.

במקרים שבהם עסקינן במצווים מבוגרים מאוד ו/או בכאלה אשר במועדי עריכת הצוואה היו בעלי מחלה ורקע קוגניטיבי, הרי לרוב יעלו המתנגדים לצוואה טענה של חוסר כשירות לצוות וחוסר יכולת להבחין בטיבה של הצוואה למועדי עריכתה.

במקרים שבהם עסקינן במצווים אשר במועדי עריכת הצוואה נזקקו לסיוע מיוחד, אלה היו תלויים בנהנה לפי הצוואה, כאשר המצווה היה מבודד ומיעט להיות בקשרים עם אחרים ועת היתה לנהנה /היורש לפי הצוואה מעורבות ממשית בעריכת הצוואה – למתנגד לקיום הצוואה תהא נטייה לטעון, כי זו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת שננקטה כלפי המצווה.

במקרים שבהם ליורש הייתה מעורבות מ א' ועד ת' בשלבי עריכת הצוואה, יטען המתנגד לצוואה, כי זו נערכה תחת מעורבות פסולה מצד היורש /הזוכה לפי הצוואה ואז תתבקש פסילת הצוואה ו/או פסילת המנה בה זכה אותו יורש.

ישנם מקרים שבהם יש אי התאמה בין חתימת המצווה על גבי הצוואה לבין חתימותיו האחרות, שאז המתנגד לצוואה יטען להיותה של הצוואה מזויפת.

ישנם מקרים שבהם הצוואה נערכת תחת תרמית ואיום, שאז יגולל המתנגד לצוואה את כל טענותיו בעניין לצורכי ההתנגדות לצוואה.

ישנם מקרים שבהם נפל בצוואה פגם צורני / פגם פורמלי ואז יש להעלות את הטענות הרלוונטיות בעניין זה בגוף ההתנגדות לקיום הצוואה.

זו לא רשימה סופית של עילות משפטיות להתנגדות לצוואה וכאמור לעיל, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

בחינת העילות המשפטיות להתנגדות לצוואה וסיכויי ההצלחה רק באמצעות עו"ד לענייני ירושה

כאשר למאן דהוא מגיעה ידיעה על קיומה של צוואה, אשר לגביה מתעורר (ולו באופן קלוש) הצורך להגיש התנגדות לצוואה, יש לקבוע דחוף פגישה עם עו"ד לענייני ירושה וצוואה לצורכי בחינת המקרה והצוואה הספציפית ולשם ניתוח עילות ההתנגדות הרלוונטיות והערכת סיכויי ההצלחה בהליך.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים