ביטול צו ירושה

הנסיבות שבהן בית המשפט יורה על ביטול צו ירושה

הרשמים לענייני ירושה וכן בתי המשפט לענייני משפחה נותנים מידי יום ביומו צווי ירושה בתיקים רבים ומגוונים. מה יקרה ומה יש לעשות כאשר ניתן צו ירושה ולאחר שזה ניתן מגלה פלוני/אלמוני, כי יש בידו עילה וטענה טובה לביטול צו הירושה שניתן, למשל, אם זה מגלה פתאום צוואה שהותיר אחריו המנוח.

סעיף 72 לחוק הירושה עוסק בדיוק בסוגיה זו וכעיקרון ניתן לעתור לביטול צו ירושה שניתן ועצם נתינתו אינה סוף פסוק ואולם, ביטול צו ירושה שניתן לא יהיה עניין שבשגרה, אלא החריג וזה יבוטל רק במקרים חריגים שבהם ישוכנע בית המשפט, כי קיימת לכך הצדקה ממשית.

מה על בתי המשפט לבחון לצורכי הכרעה בתביעה לביטול צו ירושה ?

אין רשימה סגורה של עילות ותנאים, אשר על בית המשפט לבחון לצורכי ביטול צו ירושה ואולם עם השנים התגבשה בפסיקה רשימה של כללים מנחים, אשר צריכים להיבחן על ידי בתי המשפט בטרם ולצורך הכרעה בתביעה שלפניו.

בכלל זאת, בית המשפט צריך לבחון מדוע הטענות לעניין ביטול צו הירושה לא הועלו בטרם מתן הצו והאם היה ניתן להעלותן לפני שניתן צו הירושה. אם לא היה ניתן להעלות את הטענות לפני מתן הצו, יש לבחון מתי נודע לתובע על הטענות אותן זה מעלה וכמה זמן חלף מעת שנודע לו על הטענות ועד אשר זה עתר לביטול צו הירושה. זה המקום להדגיש, כי מומלץ מאוד שלא להשתהות ויש להעלות את הטענות המהותיות לביטול צו הירושה שניתן וזאת בהקדם וללא שיהוי !

  • בתי המשפט יבדקו מהו המשקל הסגולי של הטענה לעניין ביטול צו הירושה ועד כמה זו מהותית ויכולה להביא לביטול צו הירושה שניתן.
  • בתי המשפט יבדקו האם ביטול צו הירושה שניתן ופתיחת הליכי הירושה מחדש עשויים לפגוע בניהול הליכי הירושה בערכאות ובאפשרות של מי מהצדדים להביא ראיות לצורך ביסוס טענותיהם.
  • בתי המשפט יבדקו האם מגיש התביעה לביטול צו הירושה נהג בחוסר תום לב ו/או במחדל, בהשתהות בהעלאת טענותיו או שמא זה פעל באופן תקין ותם לב.
  • בתי המשפט יבדקו האם ביטול צו הירושה שניתן יפגע באופן מהותי ו/או אחר בצדדים בהליך או במי מהם והאם יהיה זה צודק להביא לביטול צו הירושה שניתן בנסיבות הספציפיות.

כאמור, אין רשימה סגורה של מצבים ועילות לביטול צו ירושה שניתן וכל מקרה ייבחן לגופו.

הגשת תביעה לביטול צו ירושה רק באמצעות עו"ד מקצועי לענייני ירושה

מאחר והגשת תביעה לביטול צו ירושה כרוכה בהבנה מעמיקה בדין המהותי, בפרוצדורה ובסדרי דין הנוגעים להגשת תביעה מעין זו, הרי מומלץ ביותר להיוועץ עם עו"ד לענייני ירושות. היוועצות מקדימה וקבלת ייצוג משפטי באמצעות עו"ד לענייני ירושות תמקסם את סיכויי ההצלחה שלכם בהליך, אשר אתם עומדים לנקוט בו לעניין ביטול צו ירושה שניתן.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים