Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית המשפט נתן תוקף לצוואה בכתב יד, זאת חרף היעדרה של חתימת המצווה!

ביום 24.6.10 נתן בית המשפט לענייני משפחה בחיפה פסק דין בת"ע 5560/07, שבו ניתן תוקף לצוואה בכתב יד וזאת למרות חסרונה של חתימת המצווה בגוף הצוואה.

עוד קבע בית המשפט, כי מאחר והצוואה בכתב יד (משנת 2002) לא נתנה התייחסות מלאה לחלוקת כלל נכסי העיזבון, הרי על נכסי העיזבון אשר לא הוזכרו בגוף הצוואה הנ"ל יחולו הוראות הצוואה הקודמת משנת 97', אשר לא נפסלה ולא בוטלה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים