האם צוואה שנמסרה לקופת תגמולים לאחר פטירת המוריש יכולה לבטל כתב מינוי מוטבים

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  זה ידוע שלאחר פטירתו של אדם, הרי כספי קופת התגמולים שהוא צבר בימי חייו ישולמו, ככלל, למוטבים שהוא קבע בטפסים שמילא אצל הקופה. זה גם ידוע, כי צוואה שערך אדם ואשר אותה הוא מסר לקופת התגמולים בימי חייו עשויה להוות כתב שינוי מוטבים, אשר יבטל את כתב מינוי המוטבים המקורי שהמוריש מילא אצל קופת התגמולים. ואולם, מה יעלה בגורל צוואתו המאוחרת שערך אדם כדין ואשר אותה הוא לא מסר בימי חייו לקופת התגמולים, כאשר זו נמסרה לקופה רק לאחר פטירתו ? האם הוראות צוואתו יבטלו את כתב מינוי המוטבים שערך המצווה בימי חייו ? בסוגיה זו ועוד יעסוק מאמר זה.

  כאשר אדם ערך צוואה אצל עורך דין ירושה ובמסגרתה קבע, כי זו תחול גם על כספי קופת התגמולים וכן קבע זהות של מוטב, אשר הינה שונה מזהות המוטב שקבע בימי חייו בטפסי הקופה, הרי זאת עשוי להזמין סכסוך ירושה אחרי פטירת המוריש ויתר על כן, כאשר המוריש לא מסר עותק מצוואתו לקופה בימי חייו. במוקד סכסוך הירושה עשויה לעמוד השאלה מה גובר על מה ? האם הוראות כתב מינוי המוטבים שנערך ע"י המצווה בחייו על טפסי הקופה או שמא הוראות צוואתו המאוחרת, אשר הומצאה לקופה רק אחרי פטירת המוריש ? 

  הפסיקה קובעת, כי אין מניעה שכספי קופת תגמולים וקופת קיצבה יהוו חלק מהעיזבון ולמעשה יוענקו ליורשי המנוח על פי צוואתו וזאת חרף הוראת סעיף 147 לחוק הירושה, אשר מחריגה נכסים אלה ממסת נכסי הירושה / העזבון. וכך, כאשר אדם קבע בצוואתו זהות של יורשים וקבע, כי גם כספי קופת הקיצבה או קופת התגמולים או כספים המגיעים לו על פי חוזה ביטוח עם פטירתו, יהיו חלק ממסת נכסי הירושה והוא מסר את צוואתו לקופה המנהלת בימי חייו, הרי הוראות הצוואה שנערכה עשויות לגבור על הוראות כתב מינוי המוטבים שנערך על ידי המוריש בחייו. להבדיל, כאשר צוואתו של המוריש נמסרה לקופת התגמולים רק לאחר פטירתו וזהות הזוכים בה שונה מזהות המוטבים שנקבעו בכתב מינוי המוטבים, הרי המצב המשפטי בעניין אינו נחרץ ועם זאת, המגמה של הפסיקה הינה להעדיף את הוראות הצוואה שנמסרה לקופה לאחר פטירת המוריש על פני כתב מינוי המוטבים שהמוריש מילא בימי חייו בטפסי הקופה. בפסיקה היו בעבר מגמות סותרות והיו פוסקים שנתנו משקל עדיף לכתב מינוי המוטבים ומנגד היו פוסקים שנתנו משקל עדיף להוראות הצוואה המאוחרת, גם אם לא נמסרה לקופה בימי חייו של המוריש.

  בשנים האחרונות נדמה, כי המגמה נוטה להעדיף את הוראות הצוואה המאוחרת ואת זהות היורשים על פיה (על פני הוראות כתב מינוי המוטבים וזהות המוטבים על פיו), זאת גם אם הצוואה לא נמסרה לקופה בימי חייו של המוריש, אלא רק לאחר פטירתו, כל זאת ובלבד שאין בכך סתירה עם הוראות התקנונים של הקופות המנהלות את כספי הקיצבה ו/או את כספי התגמולים. כך למשל, עולה מת"ע 37083-03-13 וכן מתמ"ש 1665-08-17.

  ראוי הוא, כי עורך דין צוואות יברר עם לקוחו המבקש לערוך צוואה, אם הוא מבקש להחיל את הוראותיה גם על כספי קיצבה וקופות תגמולים ואם כן, יש לציין זאת במפורש ולציין, כי הוראות הצוואה גוברות על הוראות קודמות. עוד ראוי הוא, כי עורך דין צוואות ייעץ למרשו למסור דיווח על הצוואה שנערכה ועותק ממנה לקופה בימי חייו ולשמור אצלו תיעוד למסירת הדיווח לקופה. עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד צוואות וירושות ואנו נכונים לסייע לכם בכל ייעוץ או ייצוג הדרוש לכם בענייני צוואה ו/או ירושות ו/או התנגדות לצוואה. נא צרו קשר טלפוני עם המשרד 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים