הוראת "יורש במקום יורש" בצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  צוואה הינה פרי יצירתו האוטונומית של המוריש, אשר משקפת את רצונו החופשי והאחרון לאשר ייעשה בנכסי הירושה של המצווה אחרי פטירתו. במסגרת עריכת צוואה, רשאי המוריש ליתן הוראות הורשה לגבי כל נכסי עיזבונו או לגבי חלקם בלבד, לקבוע מי יזכה בירושה שלו, באילו תנאים או חיובים וכיוצ"ב. כמו כן, המצווה רשאי לצוות לשניים או יותר על מנת שיזכה השני אם לא יזכה הראשון בירושה וזו קרויה הוראת "יורש במקום יורש". במאמר זה נסקור מהי הוראת "יורש במקום יורש", אשר נקבעת בצוואה ומהן השלכותיה.

  וכך, המצווה יכול לקבוע בצוואה, כי "משה" יירש אותו וכי אם "משה" ילך לבית עולמו לפניו או יחד עימו, אז יירש אותו "אלי". זוהי הוראה לשונית קלאסי של "יורש במקום יורש" (אלי במקום משה). משמעותה הלשונית היא, כי "משה" הוא היורש בעל מעמד הבכורה ואם משה יהא בחיים בעת פטירת המצווה, הרי הוא והוא בלבד יירש את המצווה, כאשר ל"אלי" לא יהא אז כל מעמד בירושה, ואילו אם "משה" ילך לעולמו לפני המצווה או יחד עימו, כי אז ל"משה" לא יהא כל מעמד בירושה ו"אלי" יזכה בירושה ובשלמות. 

  חוק הירושה עצמו קובע תנאים נוספים, חלופיים, אשר בעטיים היורש השני המוזכר יירש בשלמות במקום היורש הראשון שהוזכר והם (נוסף לתנאי שהיורש המוזכר הראשון ילך לעולמו לפני המצווה) שאם ייקבע אחרי פטירת המצווה שהיורש הראשון פסול לרשת את המצווה, כי אז השני יזכה בשלמות במקום הראשון ובאותה מידה, אם הזוכה הראשון יסתלק מעיזבון המצווה שלא כדין, כי אז השני יזכה בשלמות במקום הראשון. כפי שהבהרנו, בצוואה בה נקבעה הוראת "יורש במקום יורש" אין כל אפשרות ששני הזוכים יירשו גם יחד או בחלקים, זה או שהראשון יזכה בירושה בשלמות או שהשני יזכה בירושה בשלמות.

  המצווה רשאי לערוך בצוואתו הוראת "יורש במקום יורש" ליותר משניים, דהיינו, לקבוע, כי "משה" יירש ושבמקומו יירש "אלי" ושבמקומו יירש "דני". אם בעת פטירת המצווה יסתבר, כי משה ואלי כבר אינם בין החיים – יירש "דני".

  הלכה למעשה, על הזוכה בירושה לפי צוואה שבה הוראת "יורש במקום יורש" אין כל מגבלות או השלכות והזכייה שלו הינה תלוית מצב הדברים בעת פטירת המצווה. אם הזוכה המוזכר הראשון היה בחיים וכשיר לרשת את המצווה בעת פטירתו, הרי כי אז הוא יירש בשלמות ולשני לא יהא כל מעמד בירושה ואילו, אם הראשון לא יהא בין החיים בעת פטירת המצווה או יימצא פסול לרשת, כי אז הזוכה השני והשני בלבד יזכה בשלמות בירושה בעוד שאז לראשון לא יהא כל מעמד. כפי שהבהרנו לעיל, בהוראת "יורש במקום יורש", הירושה תוקנה בשלמות לראשון או לשני בתלות בסיטואציה העובדתית בעת פטירת המצווה.

  ישנם לא מעט דיונים וויכוחים משפטיים אשר מתעוררים בבתי המשפט בקשר להוראות צוואה וסיווגן, האם הוראה פלונית שנכתבה בצוואה הינה הוראת "יורש במקום יורש" או שמא הוראת "יורש אחר יורש" (שהינה הוראה שונה בתכלית) ובדרך כלל ניתן לייתר או לצמצם ויכוחים משפטיים אחרי פטירת המצווה על ידי ניסוח מקצועי מראש של הצוואה אל מול המצווה.

   עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד ירושה, העוסק שנים רבות בענייני צוואה, עריכת צוואה, התנגדות לצוואה ובייצוג בסכסוכי ירושה מורכבים. אתם מוזמנים לפנות אל המשרד לגבי כל צורך בענייני צוואה וירושה.

  טלפון 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים