הסכם חלוקת עיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, במידה ולא הותיר אחריו צוואה יחולק עיזבונו בין יורשיו בהתאם לחוק הירושה. אם הותיר אחריו צוואה, הרי שיש לקיימה ולחלק את עיזבון המנוח בין היורשים בהתאם להוראות המפורטות בצוואה. אך מה קורה במקרים בהם היורשים מעוניינים לחלק את העיזבון באופן שונה מזה שנקבע בצוואה? האם יש דרך לקבוע חלוקה אחרת של העיזבון מזו שנכתבה בצוואה?

חלוקת עיזבון בשונה מצוואה

ישנם לא מעט מקרים בהם יורשיו של המנוח אינם מעוניינים להיצמד להוראות הצוואה שהותיר אחריו אלא לחלק ביניהם את העיזבון על פי ראות עיניהם. הרצון נובע לרוב מטעמי חיסכון במס (בעיקר מסי מקרקעין הקשורים בדירת ירושה), אך גם כשהיורשים אינם מעוניינים להיות שותפים בנכס או בעסק, או שפשוט יש להם העדפות משלהם לגבי נכסי העיזבון, השונות מהמפורט בצוואה.

במקרים אלו, הפתרון העומד לרשות היורשים הוא הסכם חלוקת עיזבון. חוק הירושה מתיר ליורשים לחלק את העיזבון באופן השונה מזה שנקבע בצוואה, גם אם החלוקה אינה שווה או מאוזנת. עם זאת, כדי להיות תקף על ההסכם לעמוד במספר תנאים.

כיצד מתבצע הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם חלוקת עיזבון מתבצע לרוב בליווי ובתיווך של עו"ד המתמחה בענייני צוואה ועיזבון. ההסכם אינו דורש את אישורו של ביהמ"ש (למעט מקרים בהם אחד הצדדים הוא קטין), והוא תקף מרגע החתימה עליו. עם זאת, רבים בוחרים לפנות עם הסכם חלוקת עיזבון לביהמ"ש לצורך קבלת אישורו על ידי מתן תוקף של פסק דין להסכמה בין הצדדים. ניתן לבצע הסכם חלוקת עיזבון בכתב אך גם בעל פה, ובכל מקרה הוא יהיה כפוף לדיני החוזים הכלליים. בסיום החתימה על ההסכם יש לצרפו לצו הירושה או צו קיום צוואה ובכך הוא מהווה חלקת מהוראות העיזבון.

תנאים לקיום ההסכם

כיוון שתהליך ההורשה אינו חייב במס, כך גם הליכי העברת נכסים המתבצעים במסגרת הסכם חלוקת עיזבון אינם חייבים במס. לשם כך, על ההסכם לעמוד בכמה תנאים בסיסיים:

  1. הסכם חלוקת עיזבון חייב להתבצע עוד בטרם העיזבון חולק. אם העיזבון חולק, לא תחשב החלוקה כחלק מהליך הירושה אלא להסכם רגיל בין בעלי רכוש ולכן כל העברה תהיה חייבת במס.
  2. הצדדים להסכם חלוקת העיזבון הם רק היורשים – אלו המפורטים בצוואה או יורשים על פי דין. גורמים אחרים אינם יכולים להיות חלק מההסכם.
  3. החלוקה מתייחסת אך ורק לנכסי העיזבון כולו או חלקו (לא לנכסים חיצוניים/פרטיים).

לסיכום, הסכם חלוקת עיזבון הוא כלי נוח ומומלץ לצורך מניעת סכסוכי ירושה ועגמת נפש. מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני ירושה ועיזבון כדי לממש את זכויות הירושה באופן הטוב ביותר.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים