הסכם חלוקת עיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון מוריש פלוני רשאים היורשים לערוך ביניהם הסכם לחלוקה פנימית של נכסי העיזבון. באופן מעשי, יכולים היורשים לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה ממה שקבע המוריש בצוואתו.

  קשה להצביע על כל השיקולים אשר עשויים להביא את היורשים לערוך ביניהם הסכם לחלוקת העיזבון ואלו משתנים ממקרה למקרה לפי נסיבותיו. קיימים מקרים שבהם ליורשים מסוימים יש יחס סנטימנטלי לנכס כזה או אחר בעיזבון והם מעוניינים לרשת אותו בשלמות, זאת מבלי לחלוק אותו עם יורש כזה או אחר. זהו שיקול מצוין לעריכת הסכם חלוקה.

  ישנם מקרים שבהם הנסיבות העובדתיות (סוגי הנכסים בעיזבון והיקפם, מיהות היורשים) עשויות להביא למצב דברים שבו היורשים יהיו שותפים בנכסי העיזבון יחד עם בני משפחתם. ישנם יורשים אשר מראש לא מעוניינים ביחסי שותפות עם בני משפחה ובשל כך ממש יש צורך לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון. למשל, כאשר עיזבון פלוני כולל מס' דירות מגורים וכן מס' יורשים, הרי היה ולא ייערך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון יהיו היורשים שותפים יחדיו במס' דירות מגורים, תוצאה שאינה רצויה ואשר ניתן למנוע מראש באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון שבו תיוחד דירה בשלמות לכל אחד מהיורשים. ככול שיש פערי שווי בין הדירות, הרי ניתן לפתור זאת באמצעות תשלומי איזון בין היורשים, כך שכל אחד מהיורשים יקבל בסופו של דבר שווי זהה של חלקו בעיזבון.

  ישנם מקרים שבהם הסכם חלוקת עיזבון ייערך לצורך תכנון מס בקשר לאופן שבו ינצלו היורשים פטורים עתידיים מתשלום מס שבח. בתמצית ייאמר, כי אם יורש יכול להירשם על דירת מגורים אחת בשלמות במקום על שתי דירות באופן שבו יהיו לו מחצית מהזכויות בכל דירה, הרי זה עדיף בהחלט בראייה של תכנון מס עתידי וניצול הפטורים העומדים לרשותו לגבי תשלום מס שבח ביחס למכירה עתידית של זכויותיו בדירה/בדירות.

  הסכם חלוקת עיזבון לא נדרש לאישור על ידי בית המשפט, אם כי בפרקטיקה נוהגים לעשות כן. החריג לכך, הינו הסכם חלוקת עיזבון, אשר אחד הצדדים לו הינו יורש קטין או חסוי, שאז יש צורך באישור בית המשפט כתנאי לתוקפו של ההסכם.

  הסכם חלוקת עיזבון בן היורשים אנו מהווה מכירה או עסקה ואי לכך לא יחוייב בתשלום מס ובלבד שאם יבוצעו בין היורשים תשלומי איזון במסגרת ההסכם, הרי אלו יבוצעו מתוך זכותם של היורשים בנכסי העיזבון ולא ממקורותיהם העצמאיים.

  עריכת הסכם חלוקת עיזבון הינה מומלצת ביותר ולרוב מגשימה את מימוש זכויות היורשים בעיזבון באופן האופטימלי ביותר. יש לערוך הסכם חלוקת עזבון באמצעות ליווי שוטף של עו"ד לירושה, צוואה ועיזבונות.

  קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
  השארת הודעה מהירה

  לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים