Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

מהן העילות הנפוצות אשר נטענות במסגרת התנגדות לצוואה?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  התנגדות לצוואה הינו הליך משפטי מורכב מאוד הן מבחינה משפטית והן מבחינה אישית, כלפי מגיש ההתנגדות, אשר נאלץ לנהל הליך משפטי נגד קרובי משפחתו. בשל כך ובטרם ניכנס בעובי הקורה לגוף המאמר, הליך התנגדות לצוואה חייב להיות מטופל על ידי עו"ד לענייני צוואה, אשר מיומן בדין המהותי והפרוצדורלי, אשר מנוסה בענייני ירושה וצוואה. רק עו"ד צוואה יידע לסייע לכם נאמנה בצורך המשפטי הנ"ל.

  טענה לפי המוריש לא הבחין ביבה של הצוואה ו/או לא היה כשיר 

  טענה זו נטענת כמעט בכל כתב התנגדות לצוואה. במסגרת טענה זו מתיימר המתנגד לשכנע את בית המשפט, כי למרות שהמנוח לא הוכרז כחסר כשירות משפטית בחייו, במועדי עריכת הצוואה, עדיין זה לא היה כשיר לעשות צוואה במועדי עריכתה ומכאן יש לקבל את ההתנגדות לצוואה.

  טענה לפיה הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת אשר ננקטה כלפי המוריש 

  גם טענה זו נטענת לרוב בכתבי התנגדות לצוואה. במסגרת טענה ועל מנת לבססה כדין יטען המתנגד, כי במועדי הצוואה המנוח היה חסר עצמאות מבחינה פיזית והכרתית, כי זה היה תלוי באופן משמעותי ביורש הנקוב בצוואה, כי המנוח היה מבודד וללא קשרים עם אחרים וכי הצוואה נעשתה בנסיבות אשר מטילות ספק לגבי רצונו החופשי של המוריש.  

  יש לציין, כי עילת השפעה בלתי הוגנת כעילת התנגדות לצוואה הינה עילה רחבה, אשר נותנת מרחב תמרון רב לטוען אותה, שכן לבית המשפט אין רשימה סגורה ומחייבת של נסיבות אשר רק בעטיין ישתכנע בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת שננקטה כלפי המוריש לעריכת הצוואה הפסולה וכל מקרה יבחן לפי נסיבותיו הספציפיות.

  טענה בדבר מעורבות פסולה של היורש בעריכת הצוואה 

  בנסיבות בהן כך אירע, יטען המתנגד לצוואה, כי היורש היה מעורב באופן פסול בעריכת הצוואה. במסגרת עילה זו בית המשפט יבחן מה היתה מידת מעורבותו של היורש בעריכת הצוואה והאם היתה לו מעורבות טכנית או מעורבות פסולה. אם הנסיבות הן שהיורש היה מעורב בעריכת הצוואה בכל שלביה באופן פעיל וקיים ספק שמא הרצון לעריכת הצוואה היה של המנוח, הרי ייתכן שניתן יהא לבסס בכך עילת התנגדות לצוואה.

  טענת זיוף

  ככול מסמך משפטי, גם צוואה עלולה להתברר בדיעבד כמזויפת ואשר אינה נושאת את חתימת המוריש. אם יש ספק לגבי השאלה אם על פני הצוואה מתנוססת חתימת המוריש, הרי יש להעלות טענה זו באופן מפורש במסגרת כתב התנגדות לצוואה.

  זוהי לא רשימה סגורה של טענות ועילות להגשת התנגדות לצוואה וישנן טענות אפשריות נוספות אשר ניתן להעלות במידת הצורך ובכפוף לנסיבות כל מקרה ומקרה, כגון, שהמסמך שהוגש לקיום כלל לא מהווה צוואה, כי גם אם מהווה צוואה נפל בה פגם צורני אשר הופך את הנטל לחובת מבקש קיום הצוואה ועוד.

  התנגדות לצוואה דורשת מומחיות, הכנה וייצוג באמצעות עורך דין לענייני צוואה, רק עו"ד ירושה ייצגכם באופן מיטבי בהליך מקצועי ומורכב שכזה.

  משרדנו מיומן בהכנה ובניהול הליך התנגדות לצוואה. אנוכי עו"ד לענייני ירושה וצוואה ואשמח לעמוד לרשותכם.    

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים