מדוע מומלץ לערוך צוואה?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במודעות הציבור לגבי היתרונות הגלומים בעריכת צוואה והציבור בוחר יותר ויותר לערוך צוואה. מאמר זה מתיימר לספק לאלו מביניכם המתלבטים לגבי השאלה האם לערוך צוואה אם לא פרספקטיבה נוספת על הטעמים התומכים בעריכת צוואה.

  מרגע הורתנו ועד אחרית ימינו אנו מחפשים וחותרים ללא לאות לביטוי אישי ולהגשמה עצמית וכן נוטים, ככול שהדבר תלוי בנו, שלא להשאיר דברים לחוסר שליטה. באמצעות עריכת צוואה יכול פלוני לשים חותם אישי וכן לקבל וודאות מה ייעשה בעיזבונו אחרית ימיו וכיצד זה יחולק. בהיעדר צוואה יחולק עיזבון פלוני ע"פ הוראותיו הקשיחות של הדין ואילו באמצעות עריכת צוואה ניתן למעשה להתנות על הדין ופלוני יכול להחליט במדויק כיצד יחולק עיזבונו.

  אם פלוני רוצה לעשות ליורש אדם קרוב אליו שאינו בן משפחה הנמנה על יורשיו ע"פ דין, הרי באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן, אם פלוני רוצה למדר בן משפחה אשר נמנה על יורשיו ע"פ דין מלרשת אותו, הרי רק באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן, אם לפלוני ילדים ונכדים אז ע"פ דין נכדיו לא יירשו מאומה ואילו באמצעות עריכת צוואה יוכל הוא להוריש גם לנכדיו וגם לילדיו, אם פלוני ירצה להעניק תכשיט מסוים או חפץ אישי אחר למאן דהוא, הרי באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן. באמצעות עריכת צוואה יכול פלוני להרחיב ו/או לצמצם את מצבת יורשיו וכן לייחד נכסים למי מיורשיו כראות עיניו, כל אלה לא ניתן לעשות ללא עריכת צוואה. רבים הם המקרים שבהם פלוני מעוניין להוריש חלק מעיזבונו למטרות צדקה וזאת ניתן לעשות רק באמצעות עריכת צוואה.

  באמצעות עריכת צוואה יכול פלוני לשלוט לא רק באופן שבו יחולק עיזבונו אלא גם בעיתוי שבו יחולק ובאמצעות מי. למשל, אם לפלוני נכד קטין הוא יכול לקבוע בצוואתו הוראה מתי הקטין יקבל את המנה שהוריש לו, מה ייעשה בזכות הקטין עד למועד המימוש, לאילו מטרות תיוחדנה זכויות הקטין בעיזבונו. באמצעות עריכת צוואה יכול פלוני למנות אדם נאמן עליו כמנהל עיזבון כדי להוציא את צוואתו לפועל.

  באמצעות עריכת צוואה ניתן להתגבר על מצבים אבסורדיים הקיימים בירושה ע"פ הדין. למשל, אם ניקח אדם אשר התאלמן לפני מס' שנים ויש לו 2 ילדים ורק לאחרונה הכיר בת זוג חדשה, אשר עימה הוא חי כידוע בציבור זה כחצי שנה. אילו לא יערוך אותו אדם צוואה, הרי אם ילך לעולמו תירש חברתו החדשה לחיים מחצית מעיזבונו וילדיו יירשו את המחצית הנותרת. אם כוונתו הינה שילדיו יירשו אותו בשלמות, הרי עליו לערוך צוואה. אם פלוני הינו פרוד טרי, אשר גירושיו מאשתו טרם הסתיימו, הרי אם פלוני ילך לעולמו עשויה אשתו הפרודה (בנסיבות מסוימות) לרשת חלק יחסי מעיזבונו, זאת למרות הפרידה ולמרות שלא הייתה לו כל כוונה שהיא תירש. אילו פלוני יערוך צוואה ואשר בה יגדיר מי יקבל מעיזבונו ואיזה מנה או נכס, הרי בכך יוכל הוא למנוע מצבים מאין אלה מלקרות.

  ברוב המקרים באמצעות עריכת צוואה הופך אופן מימוש העיזבון ועלותו לזולה ופשוטה יותר לעומת הליכי ירושה ע"פ דין ובטוחני, כי אין אדם אשר מחפש דווקא להקשות על יורשיו בעתיד. חשוב לציין, כי עריכת צוואה אינה מגבילה את המצווה בשום דרך ואופן שכן המצווה רשאי בכל עת לשנות את צוואתו ואף לבטלה.

  מאמר זה אינו מתיימר להצביע על כל השיקולים בעד עריכת צוואה ומיותר לציין, כי לכל אדם ואדם מתווספים השיקולים הספציפיים שלו האם לערוך צוואה ובאיזה אופן. מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה בתחום טרם עריכת צוואה שכן עו"ד מומחה בענייני ירושה וצוואה יכול להאיר את עיניי המצווה על נק' רבות אשר יענו על צרכיו ומטרותיו לגבי עריכת צוואתו.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים