מזונות מן העזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הדין קובע, כי בת זוג, ילדים ובנסיבות מסוימות גם הורים, זכאים לקבל מזונות מן העיזבון ואולם זכות זו כפופה לעמידה ב"מבחן הנזקקות", כפי שיובהר להלן.

  בת הזוג זכאית לקבל מזונות מן העיזבון לכל תקופת אלמנותה. אם וכאשר תתחתן בת הזוג בשנית, הרי תוכל היא לעתור לקבלת מענק חד פעמי אשר ישולם לה בנסיבות מסוימות וע"פ שיקול דעת בית המשפט. ויודגש, כי בת זוג פירושו אשה אשר הייתה נשואה למוריש וגם אשה אשר הייתה ידועה בציבור של המוריש.

  ילדיו של המוריש (לרבות ילדיו שנולדו לאחר פטירתו וילד שאומץ כדין) זכאים למזונות מן העיזבון עד גיל 18 ובנסיבות מסוימות גם עד גיל 23. יצוין, כי ילד נכה יזכה במזונות מן העיזבון כל זמן נכותו וכי ילד חולה נפש יזכה במזונות מן העיזבון כל עוד יהא מוכר כחולה נפש. הוריו של המוריש זכאים למזונות מן העיזבון למשך כל ימי חייהם וזאת אם יוכיחו, כי בעת פטירת המוריש חיו הם בתלות כלכלית בו.

  בבירור שאלת הזכות לקבלת מזונות מן העיזבון ובקביעת שיעור התשלום, יידרש בית המשפט ל"מבחן הנזקקות", לפיו יקבע בית המשפט מי מבני המשפחה המוזכרים לעיל זכאי, אם בכלל, לתשלום מזונות מן העיזבון בתלות בשאלת היזקקותו לתשלום לשם קיומו ובכפוף לבחינת שיקולים שונים. בית המשפט יבחן, בין השאר, את היקף רכושו והכנסותיו של התובע מזונות מן העיזבון, את היקף זכותו בירושה ללא קשר לתביעת המזונות, האם זכאי לתשלום מזונות באופן אחר, מה רמת החיים לה היה רגיל טרם פטירת המוריש, במקרה של אלמנה, מה שווי כתובתה וכיוצ"ב. ייתכן בהחלט, כי בית המשפט יקבע, כי התובע מזונות מן העיזבון לא עמד במבחן הנזקקות ולכן לא יזכה אותו בקבלת מזונות מן העיזבון. בתמ"ש 39570/98 (חיפה), למשל, קבע בית המשפט, כי אלמנת המנוח לא עמדה במבחן הנזקקות ולכן קבע, כי זו אינה זכאית למזונות מן העיזבון.

  מומלץ בהחלט להגיש את הבקשה לתשלום מזונות בטרם שחולק העיזבון. עם זאת, לבית המשפט הסמכות להורות על תשלום מזונות מן העיזבון גם אם הבקשה הוגשה עד חצי שנה לאחר שחולק העיזבון. לבית המשפט הסמכות להורות על תשלום מזונות למפרע מיום פטירת המוריש וכן על תשלום מזונות זמניים עד למועד שבו תינתן החלטה בבקשה.
  בסיטואציה שבה אין בעיזבון די כדי לספק את תשלום המזונות לכל הזכאים מוסמך בית המשפט, בנסיבות מסוימות, לראות במתנות שנתן המוריש בשנתיים בטרם פטירתו כחלק מן העיזבון. אם אין די בעיזבון כדי לספק את צרכי כל הזכאים, ייקבע סדר העדיפויות בין הזכאים למזונות ע"י בית המשפט.

  לא ניתן לבצע הסכם בדבר הזכות למזונות או לגבי ויתור עליה בחיי המוריש. לאחר פטירת המוריש ניתן לעשות כן בכפוף לאישור בית המשפט. הזכות למזונות הינה אישית ואינה עוברת בירושה. כמו כן, הוראת צוואה המתיימרת לשלול מזכאי למזונות את זכותו הינה בטלה. כלומר, גם אלמנה, אשר בעלה המנוח לא ציווה לה כל נכס מנכסי עיזבונו, זכאית לתבוע תשלום מזונות מן העיזבון בכפוף לעמידתה ב"מבחן הנזקקות".

  מזונות מן העיזבון

  כשאדם מחליט לערוך צוואה, בכוחו לקבוע מי יזכה בעיזבונו וכיצד יחולק העיזבון בין היורשים. עם זאת, המחוקק מצא לנכון להגביל במידה מסוימת את זכויות המוריש בעת עריכת צוואה, באמצעות קביעת מוסד המזונות מן העיזבון.

  מהם מזונות מן העיזבון?

  לפי סעיף 56 לחוק הירושה, במידה ואדם הלך לעולמו והותיר אחריו בן זוג, ילדים או הורים נזקקים, הם זכאים לקבל מזונות מן העיזבון. במובן זה, מזונות מן העיזבון הם חוב של עיזבון ולא חלק מהעיזבון. וכך, גם אם המוריש החליט לנשל את יורשיו מהצוואה ומנכסי עיזבונו, עדיין עומדת לרשותם הזכות לתבוע לעצמם מזונות מתוך העיזבון. מדובר למעשה במוסד בעל מטרות סוציאליות, שבכוונתו למנוע מקרובי משפחתו של המוריש, אשר היו תלויים בו, להפוך לנזקקים ולנטל על החברה, ולאפשר להם להתקיים בכבוד מתוך עיזבון המוריש.

  מי זכאי לקבל מזונות מן העיזבון?

  זכאים לדמי מזונות מתוך העיזבון הם בן או בת זוגו של המוריש, ילדיו או הוריו, במידה והיו תלויים בו לפני פטירתו, ובתנאי שהוכח שאינם מסוגלים לספק את צרכיהם הבסיסיים.

  • בן הזוג זכאי למזונות מן העיזבון לכל תקופת אלמנותו. בנוסף, האלמנה יכולה גם לקבל מענק חד פעמי מתוך העיזבון במידה והיא נישאת בשנית, בהתאם להחלטת בית המשפט.
  • ילדי המוריש זכאים למזונות עד לגיל 18 ובמקרים מסוימים ניתן להאריך זאת גם עד גיל 23, בהתאם לקביעת בית המשפט. במקרים של ילדים בעלי נכות גופנית או מחלת נפש, יינתנו המזונות למשך כל חייהם.
  • הורי המוריש – במידה והיו תלויים למחייתם במוריש יהיו זכאים לקבלת מזונות מן העיזבון למשך כל ימי חייהם.

  כאשר בית המשפט נדרש לקבוע מזונות מן העיזבון, הוא מפעיל את מבחן הנזקקות, הקובע כי מזונות מן העיזבון יינתנו אך ורק אם היורשים אינם יכולים לספק את צרכיהם הבסיסיים, כלומר, על תובע המזונות להוכיח את נצרכותו.

  כיצד נקבע גובה המזונות?

  גובהם של המזונות, במידה וייפסקו, נקבעים על ידי בית המשפט והם תלויים במספר גורמים:

  שווי העיזבון, רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות ערב פטירת המוריש, רכושו של הזכאי לעיזבון וכן חלקו של הזכאי בעיזבון כיורש או כזוכה לפי צוואה.
  כדי לממש את הזכאות לקבלת מזונות מתוך עיזבון רצוי לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מעו"ד המתמחה בדיני ירושה, צוואה ועיזבונות, על מנת למצות את כלל הזכויות הקבועות בחוק.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים