Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

מזונות מן העיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כשאדם מחליט לערוך צוואה, בכוחו לקבוע מי יזכה בעיזבונו וכיצד יחולק העיזבון בין היורשים. עם זאת, המחוקק מצא לנכון להגביל במידה מסוימת את זכויות המוריש בעת עריכת צוואה, באמצעות קביעת מוסד המזונות מן העיזבון.

  מהם מזונות מן העיזבון?

  לפי סעיף 56 לחוק הירושה, במידה ואדם הלך לעולמו והותיר אחריו בן זוג, ילדים או הורים נזקקים, הם זכאים לקבל מזונות מן העיזבון. במובן זה, מזונות מן העיזבון הם חוב של עיזבון ולא חלק מהעיזבון. וכך, גם אם המוריש החליט לנשל את יורשיו מהצוואה ומנכסי עיזבונו, עדיין עומדת לרשותם הזכות לתבוע לעצמם מזונות מתוך העיזבון. מדובר למעשה במוסד בעל מטרות סוציאליות, שבכוונתו למנוע מקרובי משפחתו של המוריש, אשר היו תלויים בו, להפוך לנזקקים ולנטל על החברה, ולאפשר להם להתקיים בכבוד מתוך עיזבון המוריש.

  מי זכאי לקבל מזונות מן העיזבון?

  זכאים לדמי מזונות מתוך העיזבון הם בן או בת זוגו של המוריש, ילדיו או הוריו, במידה והיו תלויים בו לפני פטירתו, ובתנאי שהוכח שאינם מסוגלים לספק את צרכיהם הבסיסיים.

  • בן הזוג זכאי למזונות מן העיזבון לכל תקופת אלמנותו. בנוסף, האלמנה יכולה גם לקבל מענק חד פעמי מתוך העיזבון במידה והיא נישאת בשנית, בהתאם להחלטת בית המשפט.
  • ילדי המוריש זכאים למזונות עד לגיל 18 ובמקרים מסוימים ניתן להאריך זאת גם עד גיל 23, בהתאם לקביעת בית המשפט. במקרים של ילדים בעלי נכות גופנית או מחלת נפש, יינתנו המזונות למשך כל חייהם.
  • הורי המוריש – במידה והיו תלויים למחייתם במוריש יהיו זכאים לקבלת מזונות מן העיזבון למשך כל ימי חייהם.

  כאשר בית המשפט נדרש לקבוע מזונות מן העיזבון, הוא מפעיל את מבחן הנזקקות, הקובע כי מזונות מן העיזבון יינתנו אך ורק אם היורשים אינם יכולים לספק את צרכיהם הבסיסיים, כלומר, על תובע המזונות להוכיח את נצרכותו.

  כיצד נקבע גובה המזונות?

  גובהם של המזונות, במידה וייפסקו, נקבעים על ידי בית המשפט והם תלויים במספר גורמים:

  שווי העיזבון, רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות ערב פטירת המוריש, רכושו של הזכאי לעיזבון וכן חלקו של הזכאי בעיזבון כיורש או כזוכה לפי צוואה.
  כדי לממש את הזכאות לקבלת מזונות מתוך עיזבון רצוי לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מעו"ד המתמחה בדיני ירושה, צוואה ועיזבונות, על מנת למצות את כלל הזכויות הקבועות בחוק.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים