מיהו "הנוטל חלק בעריכת צוואה" באופן אשר מצדיק את פסילתה 

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  טענה די פופולרית בהתנגדות לצוואה היא, כי התובע נטל חלק בעריכת הצוואה ו/או היה מעורב בעריכתה באופן פסול. במאמר זה נדון בשאלה מהי נטילה פסולה של חלק בעריכת צוואה ומהי מעורבות פסולה בעריכת צוואות המצדיקה הגשת התנגדות לצוואה?

  סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי דין צוואה שנערכה לטובת מי שערך אותה או היה עד לה או שנטל חלק אחר לגביה ו/או הוראות צוואה שמזכות בן זוג של כל אחד מאלה – בטלות (דין זה לא חל ביחס לצוואה בע"פ). בכך, המחוקק ביקש לשמור על חופשיות הרצון של המוריש בעת עריכת צוואתו, ביקש להבטיח היעדר כל מניפולציה או לחץ על רצונו ומשכך, בין השאר, הורה כן.

  הוראת סעיף החוק הנ"ל פורשה בפסיקה עפ"י שתי גישות שונות. הגישה האחת, כי נוכח תוצאותיה הקשות של הוראה זו, יש לפרש את סעיף החוק בצמצום (למשל ע"א 576/72) ואילו הגישה השנייה מעניקה פרשנות רחבה יותר ולפיה  יש לפנות אל השכל הישר ולבחון ספציפית בכל מקרה ומקרה את נסיבותיו והאם התובע אכן "נטל חלק בעריכת הצוואה" (למשל, ע"א 433/77).   

  בבואם להכריע בטענת התנגדות לצוואה שעניינה "מעורבות פסולה" או "נטילת חלק אחר" בעריכת צוואה בתי המשפט נוטים לבחון ו/או אמורים לבחון את הנסיבות העובדתיות במלואן, לרבות, מי יזם את עריכת הצוואה ולמה, מי פנה לעורך דין לצורך עריכתה, מי העביר לעורך הדין את נתוני הצוואה, האם התקיימו שיחות בין עורך הצוואה למצווה או לאחרים, כמה פגישות התקיימו בין עורך הצוואה למצווה, היכן התקיימו, מי נכח בפגישות, מי שילם לעורך הדין את שכר טרחתו עבור עריכת צוואה, מה הפעולות שנעשו עם הצוואה המוגמרת לאחר שנערכה ועל ידי מי. אם בית המשפט יגיע למסקנה, לפי "השכל הישר", כי לתובע היתה עוללות בעריכת הצוואה, קיימת אפשרות שהיא תבוטל.  בית המשפט צריך לבחון לא רק את מידת המעורבות של התובע, אלא גם את השאלה האם המעורבות של התובע השפיעה על חופשיות הרצון של המצווה בעת עריכת צוואתו.

  ויודגש, כי לא כל מעורבות או נטילת חלק הינה פסולה ותביא לבטלות הצוואה. וכך, כאשר התובע פעל כשלוח בלבד של המצווה וזאת הוכח, הרי הצוואה לא תבוטל  (למשל, כאשר התובע הסיע את המצווה לבקשתו לעורך הדין, מסר בשמו של המצווה ולבקשתו נתונים עובדתיים לעורך הדין, הסיע את המצווה לבקשתו אחרי גמר הצוואה לרשם לענייני ירושה כדי שהמצווה יפקיד את צוואתו).  

  לכל ייעוץ ו/או ייצוג משפטי הדרוש לכם בענייני צוואה ו/או התנגדות לצוואה, נא צרו קשר עם משרדנו 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים