מינוי מנהל עיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כשאדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה, הוא גם יכול לציין שהוא מעוניין במינוי מנהל עיזבון, אדם שיהיה אחראי על ניהול כספיו ונכסיו לאחר מותו, וחלוקתם בין היורשים. כמו כן, היורשים עצמם יכולים לבחור אם לנהל את העיזבון בכוחות עצמם או למנות אדם מטעמם לצורך ניהול העיזבון. מנהל העיזבון ימונה בדרך כלל במקרים בהם אחד היורשים נעדר או כאשר ישנן מחלוקות בין היורשים לגבי אופן ביצוע חלוקת העיזבון. בקשה למינוי מנהל עיזבון יכולה להיות מוגשת גם על ידי צד שלישי, כמו למשל נושה הטוען כי המצווה חייב לו כספים.

  אנשים רבים כיום המבקשים לערוך צוואה אינם מבינים מהו הצורך במנהל עיזבון. מהם אם כן תפקידיו וסמכויותיו של מנהל העיזבון? מי ממנה אותו ומי משלם עבור שירותיו? על כך במאמר זה.

  תהליך המינוי ותפקידיו של מנהל העיזבון

  על פי חוק הירושה הישראלי, לאחר מותו של אדם מתמנה מנהל עיזבון הממונה על כלל נכסי העיזבון. מנהל העיזבון מתמנה באמצעות הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה, אך במידה ואין הסכמה בין היורשים על זהות המנהל, תוגש בקשה לביהמ"ש אשר יכול למנות מנהל עיזבון מטעמו. בין תפקידו של מנהל העיזבון: לכנס את כלל הנכסים של המצווה, לסלק את החובות, לנהל את העיזבון, ולחלק את העיזבון בין היורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה. מנהל העיזבון פועל למעשה כשליחו של ביהמ"ש והוא כפוף להוראותיו. עליו לנהל מעקב ורישום מדויק של ההוצאות וההכנסות הקשורות בעיזבון דרך חשבון בנק נפרד אשר נפתח על שם העיזבון. מנהל העיזבון ממונה לתקופה קצרה יחסית, המוקצבת עד לשנתיים לכל היותר. ניתן להאריך את תקופת המינוי באמצעות צו מביהמ"ש, עד לסיום תהליך הניהול. ניהול העיזבון כרוך בתשלום אגרות לביהמ"ש ולאפוטרופוס הכללי, וכן הוא כולל הגשת בקשות למתן הוראות מביהמ"ש בנוגע לביצוע פעולות שונות בעיזבון, כמו למשל: רכישה, מכירה או השכרה של אחד מנכסי העיזבון.

  כיצד נקבע שכרו של מנהל העיזבון?

  שכר הטרחה של מנהל העיזבון נקבע בתקנות הירושה והוא משולם מתוך נכסי העיזבון. בנוסף, הוצאות ניהוליות שונות הקשורות בתפקידו של מנהל העיזבון נכללות בשכרו ויילקחו גם הן מנכסי העיזבון. הוצאות הניהול ישולמו למנהל העיזבון לאחר תשלום הוצאות לווית המצווה, הקמת המצבה, והחזר הוצאות הטיפול בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. רק לאחר כינוס נכסי העיזבון, סילוק החובות החלים עליו ותשלום שכרו של מנהל העיזבון, תחולק יתרת העיזבון בין היורשים.

  כאשר מנהל העיזבון מסיים את תפקידו, עליו להגיש בקשה לביהמ"ש לפסיקת שכר טרחה ולקבלת אישור על סיום תפקידו. השכר שייקבע לא יעלה על 3% משווי העיזבון והוא תלוי בשווי הכולל של הנכסים, בסוג הנכסים ובטיב פעולותיו של מנהל העיזבון. כשעורכים צוואה ורוצים למנות מנהל עיזבון, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ מעו"ד המתמחה בדיני צוואה וירושה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים