מי כשיר מבחינה חוקית לערוך צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הזכות לערוך צוואה לפי חוק הירושה אינה זכות מוחלטת, היא נתונה לכל אדם, למעט חריגים המנויים בס' 26 לחוק הירושה. ומי אינו כשיר לערוך צוואה ? ומה תהיה משמעותה של עריכת צוואה על ידי מי שאינו כשיר לכך ?

  מי שפסול באופן מוחלט מלערוך צוואה הינו אדם שהינו קטין או פסול דין בעת עריכת הצוואה. פסול דין הינו אדם אשר הוכרז כך על ידי בית המשפט לענייני משפחה. ויודגש, כי קיימת טעות נפוצה לבלבל בין חסוי לפסול דין. אדם שהוכר כחסוי אינו בהכרח פסול דין ולצורכי עריכת צוואה ההבדל הינו תהומי, שכן פסול דין אינו כשיר מלכתחילה לערוך צוואה ואילו חסוי, שלא הוכרז פסול דין, לא מנוע מראש מלערוך צוואה.  פסול דין או קטין אשר ערכו צוואה, הרי הצוואה שערכו פסולה.

  קבוצה נוספת של אנשים אשר אינם כשירים לערוך צוואה כוללת את מי אשר במועד עריכת הצוואה "לא הבחין בטיבה של צוואה". מדובר במונח משפטי שהינו תלוי הסיטואציה העובדתית והרפואית של כל מצווה ומצווה ואשר נבחן רק בדיעבד.

  טענה לפיה המוריש לא הבחין בטיבה של צוואה ולכן לא היה כשיר לעריכתה הינה טענה נפוצה המועלית בתיקי התנגדות לצוואה, זו טענה שנבחנת בדיעבד, באופן רטרוספקטיבי, במסגרת תיקי התנגדות לצוואה.

  לצורך בירור הטענה והכרעה בה ייבחנו על ידי בית המשפט הרשומות הרפואיות של המנוח למועדי עריכת הצוואה, במידת הצורך תוזמן ותיערך חוות דעת מומחה רפואי לעניין מסוגלות המנוח לערוך צוואה למועד עריכתה וגם יישמעו עדויות שונות לגבי שאלות מפתח, כגון האם בעת שנערכה הצוואה המנוח ידע את זהות יורשיו החוקיים, האם הוא ידע מה מצבת הנכסים בעיזבונו, האם הוא הבין את משמעות עריכת הצוואה כלפי יורשיו החוקיים, לרבות אלה שנושלו מהירושה.

  ממכלול הראיות והעדויות שיונחו בפני בית המשפט, הוא יקבע האם המנוח ידע להבחין בטיבה של צוואה או לא. אם ייקבע על ידי בית המשפט, כי המנוח לא הבחין בטיבה של צוואה אז הצוואה תיפסל.

  לסוגיה הנ"ל יש חשיבות רבה בעת שעורך דין צוואה נערך לקראת עריכת צוואה עבור לקוח שלו. עליו לבחון את גילו של המצווה, עליו לברר שמא בעניין המצווה התנהל הליך הכרזת פסלות דין וכן במקרים בהם מתעורר אצל עורך הצוואה ספק לגבי מסוגלות המצווה לערוך צוואה, מוצע לקבל מראש תעודה רפואית מתאימה אשר תקבע לזמן אמת (למועד עריכת הצוואה), כי המצווה הרלוונטי כשיר ו/או מסוגל ללא מניעה לערוך צוואה.

  משרדנו עוסק באופן שוטף בעריכת צוואה עבור לקוחותיו, בייעוץ ובייצוג בתיקי התנגדות לצוואה. עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד ירושה ולכל צורך, ייעוץ או ייצוג בענייני ירושה וצוואה  – אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים