מכירת דירת עיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון פלוני מתחיל השלב המעשי של מימוש נכסי העיזבון וחלוקתם בין היורשים.

  כאשר בעיזבון קיימת דירת מגורים, הרי לבת הזוג ו/או לילדים ו/או להורים של המוריש יש את הזכות לגור בדירה לתקופה מסוימת, כשוכרי כלל היורשים, בתנאים כפי שיוסכמו עם כלל היורשים או כפי שייקבעו ע"י בית המשפט. זכות המגורים קמה למצוינים לעיל בתנאי ואלו גרו עם המוריש בדירה טרם פטירתו ובלבד שהם לא ויתרו על זכותם.

  משניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, הרי ביחס לדירת המגורים ניתן להעביר את רישום חלקו של המוריש בדירה על שם יורשיו מכוח הצו שניתן. ויודגש, כי רישום הזכויות על שם היורשים אינו מהווה "עסקה במקרקעין" ומשכך אינו מחויב בדיווח לרשויות המס ו/או בתשלום מס ומבוצע בפרוצדורה יחסית פשוטה.

  בהנחה והיורשים ירצו למכור את זכותם בדירה, הרי מכירתן תהווה עסקה במקרקעין לכל דבר ועניין ובמסגרתה יידרשו הם לשלם מס שבח, זאת אלא אם הם יבקשו ויקבלו פטור מתשלומו. חשוב לציין, כי במסגרת מכירת דירת ירושה, הרי בתנאים מסוימים זכאים היורשים לנצל פטור ייחודי מתשלום מס שבח (פטור ירושה), אשר נובע מאופן הקניית הזכות למוכרים בירושה. לכן, חשוב מאוד לבדוק בכל מקרה ומקרה האם ניתן לנצל את פטור הירושה הנ"ל וככול שכן מומלץ ביותר לעשות כן, כי בדרך זו מתבצע תכנון וחיסכון אופטימלי בתשלום מס שבח. לשם המחשה יובא הסיפור להלן.

  פלוני נפטר ובנו משה ירש את מלוא עיזבונו, הכולל גם דירת מגורים אחת ויחידה. בימי חייו פלוני לא מכר מעולם דירת מגורים בפטור מתשלום מס שבח. למשה יש דירת מגורים פרטית לו ולאשתו, זאת נוסף לדירה אשר ירש מאביו. גם משה לא מכר מעולם דירת מגורים בפטור מתשלום מס שבח. משה מבקש למכור את שתי הדירות יחדיו (את דירת הירושה ואת הדירה המשותפת לו ולאשתו) ומבקש עצה, באיזה אופן לנצל את הפטורים החוקיים העומדים לרשותו כדי להימנע מהצורך לשלם מס שבח בגין שתי העסקאות הצפויות ? ובכן, אם משה ימכור את דירת הירושה תוך שינצל את הפטור הספציפי (פטור הירושה מתשלום מס שבח), אשר בנסיבות העניין הוא זכאי לנצל, הרי בכך לא יהא משה מנוע מלנצל באותו מעמד ובמקביל פטור אחר מתשלום מס שבח, אשר קיים בדין, וזאת ביחס למכירת דירת מגוריו המשותפת לו ולאשתו (זאת להבדיל אלפי הבדלות אם משה יקבל ייעוץ גרוע וינצל פטור כללי מתשלום מס שבח ביחס למכירת דירת הירושה ואז לא יוותר בידיו כל פטור לניצול ביחס למכירת הדירה המשותפת לו ולאשתו ואז ייאלץ לשלם מס שבח או להמתין עם המכירה מס' שנים).

  לאור האמור לעיל, מומלץ מאוד להיות מיוצגים ע"י עורך דין לענייני ירושה, צוואה ועיזבונות בכל הכרוך בהליך רישום דירת הירושה על שם היורשים וכן בהליך מכירתה.

  קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
  השארת הודעה מהירה

  לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים