על זכות הירושה של בת הזוג "הידועה בציבור"

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  סעיף 55 לחוק הירושה, על הפסיקה שבאה בעקבותיו, מגדיר את התנאים אשר בהתקיימם יינתן תוקף לזכות הירושה של בת הזוג (וגם של בן הזוג), אשר בעת פטירת המוריש הייתה ידועתו בציבור.

  הדין מתנה את זכות הירושה של "בת הזוג" בכך שהמוריש לא קבע הוראות אחרות בצוואתו וכן בכך שבעת פטירת המוריש לא הייתה "בת הזוג" נשואה לאחר.

  השאלה העיקרית הנדרשת לבחינה הינה מי היא "בת זוג" לצורך ס' 55 לחוק. ובכן, היסודות שעל "בת הזוג" הטוענת לזכות להעמיד ולהוכיח בערכאות הינם, כי טרם פטירת המוריש קיימה היא עימו משק בית משותף וכן שקיימה עימו חיי אישות. יש להראות, כי היסודות הנ"ל התקיימו טרם פטירת המוריש ולא בתקופה קודמת לכך.

  הקריטריונים שנקבעו בפסיקה לקיום התנאים היסודיים הנ"ל אינם קשיחים ובין השאר נקבע, כי די בפרק זמן של מס' חודשים בודדים של חיים משותפים לשם כינון זכות הירושה של "בת הזוג", ניתן להסתפק בהוכחה כי טרם פטירת המוריש נהגו בני הזוג לקיים חיי משפחה במשק בית משותף פעם בדירתה ופעם בדירת המנוח, היעדר מקום מגורים קבוע אינו שולל את היות האישה "בת זוג" לצורך מתן תוקף לזכות הירושה שלה, אין צורך להראות שיתוף קנייני בנכסים ואף ניתן להתנהל באמצעות חשבונות בנק נפרדים.

  כדי להכיר בזכות "בת הזוג" תצטרך היא לעמוד בתנאים היסודיים לעיל ע"פ הקריטריונים הלא קשיחים כפי שנקבעו בפסיקה, אך בעיקר תצטרך היא להראות, כי היא והמוריש קשרו את חייהם יחדיו, יצרו קשר של אחדות וזוגיות, כי מן הבחינה הסובייקטיבית רצו הם שהאחד יירש את השני.

  המצב המשפטי בסוגיה הנ"ל עשוי לעורר סיטואציות בעייתיות שלא לומר אבסורדיות. אם למשל ניקח גבר פלוני, אשר רק לאחרונה התאלמן וזה חודשים ספורים חי עם חברתו החדשה לחיים, גר עימה בדירתו וקיים עימה חיי אישות. היה וחס וחלילה זה נפטר, הרי ייתכן כי חברתו החדשה לחיים תוכר כ"בת זוג" ותירש את המגיע לה ע"פ דין. היה ואותו גבר היה ערירי, הרי ייתכן והחברה החדשה תירש את עיזבונו בשלמות, זאת על חשבון קרובי משפחה אחרים. היה ובעת פטירתו היו לו ילדים, הרי החברה החדשה תירש את המכונית, את המיטלטלין וכן מחצית מיתרת העיזבון. מצב הדברים המתואר לעיל הינו אבסורדי אך חוקי.

  ניתן כמובן למנוע מראש ייתכנות של התרחיש הנ"ל באמצעות עריכת צוואה שבה יוגדר ע"י הגבר הנ"ל מי יהיו הזוכים בעיזבון אחרי פטירתו ומה תהיה מנתם בנכסים. היה והחברה החדשה לא תהיה מצוינת בצוואה, הרי זו לא תזכה בנכס כלשהו מנכסי העיזבון.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים