על משמעות הסתלקות מירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר מוריש מניח צוואה, וזו מקוימת בצו קיום, הרי הזוכים לפי הצוואה הינם יורשיו ואילו, כאשר לא הניח אחריו המוריש צוואה, יורשיו החוקיים הינם לפי דין, דהיינו לפי הוראות חוק הירושה.

  חוק הירושה מאפשר ליורש, לפי צוואה או לפי החוק, להסתלק מזכות הירושה שלו בעיזבון המוריש, בחלק או בשלמות. לרוב הדבר נעשה משיקולים משפחתיים, למשל, מקרים בהם אחד ההורים נפטר והילדים מחליטים להסתלק מזכות הירושה שלהם לטובת ההורה שנותר בחיים מתוך כבוד ו/או הנחה, כי בבוא העת יירשו את ההורה שנותר בחיים.

  מה שלא יודעים רוב הציבור – משמעות הסתלקות מירושה

  פעולת ההסתלקות מירושה הינה בלתי חוזרת, במובן מסוים נחרצת וזו הופכת את מי שהסתלק מעיזבון המוריש לכזה אשר לכאורה לא היה לו מעמד של יורש בעיזבונו מלכתחילה!

  למרות זאת, היו וישנם לא מעט מקרים שבהם לפתחם של בתי המשפט הוגשו תובענות שונות לביטול תוקף הסתלקות מירושה בטענות שונות. לעתים טענו התובעים, כי הוטעו על ידי מי שהסתלקו עבורם, לעתים טענו, כי מי שהסתלקו עבורם נהגו כלפיהם בחוסר תום לב ולעתים טענו כי הסתלקו על רקע כפייה ועושק שננקט כלפיהם מצד מי שהסתלקו עבורם.

  המצב המשפטי נכון להיום הוא, כי ניתן להורות על ביטול תוקפה של הסתלקות מירושה בגין עילות חוזיות, כגון בגין הטעיה, עושק, כפייה, חוסר תום לב וכן בגין טענה להשפעה בלתי הוגנת שננקטה מצד מי שהסתלקו עבורו מהירושה.

  היו מקרים בפסיקה שבהם הוכח לבית המשפט, כי ניתנה למסתלק התחייבות כלשהי בע"פ אשר לא קוימה כלפיו ואשר רק על בסיסה זה הסתלק מזכות הירושה ובית המשפט ביטל את תוקף ההסתלקות ולמעשה השיב למסתלק את זכות הירושה שלו בעיזבון המוריש לנוכח הפרת ההתחייבות כלפיו. היו מקרים שבהם הוסתרו מהמסתלק מידעים חיוניים בטרם שהסתלק ובגין הסתרה וחוסר תום לב בית המשפט ביטל את תוקף ההסתלקות. היה מקרה של בן אשר הסתלק לטובת אביו המנוח מעיזבון אימו המנוחה ולא ידע, כי באותה העת ממש אביו המנוח נישל את בנו מזכות הירושה בעיזבונו על דרך עריכת צוואה שבה נישל את בנו המסתלק ובית המשפט ביטל את תוקף ההסתלקות שניתנה על ידי הבן.

  עת יידרש לכך בית המשפט יבחן אם קיימת עילה לביטול ההסתלקות וכן אם העיזבון חולק או טרם חולק ואם מי שהסתלקו עבורו כבר שינה את מצבו על בסיס ההסתלקות וכן אם התובע השתהה או נקט במיצוי טענותיו ללא שיהוי ועל בסיס הכרעה בשאלות אלה יכריע בית המשפט האם יש מקום לבטל את תוקף ההסתלקות מהירושה או לא.

  על עו"ד לענייני ירושה, אשר מחתים מסתלק על נייר הסתלקות מירושה/עיזבון להסביר למסתלק את משמעויותיו המשפטיות של פעולתו, שכן יש בפעולה זו משמעות רבה וכבדה של ויתור לחובת המסתלק.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים