Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

עצות מעשיות ליורשים בענייני פירוק שיתוף במקרקעין

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  עת ירשתם זכות במקרקעין ו/או בדירת ירושה בפרט, רצוי בהחלט להביא לפירוק השיתוף במקרקעין, בהסכמה או בדרך של נקיטת הליך משפטי. לא מומלץ שיורשים ואדרבא כאלה אשר הינם בעלי קרבה משפחתית יהיו שותפים במקרקעין.

  יש להדגיש, כי כל שותף במקרקעין זכאי לממש את זכותו לפירוק השיתוף ולצורך התנעת ההליך זה אינו תלוי בעוד שותפים / יורשים אשר יצטרפו אליו ולכן כל יורש תלוי בעצמו ובבחירתו העצמאית אם ליזום את המהלך או לא.

  במידה ואחד מהיורשים או יותר מסרב להיעתר לבקשת יתר היורשים למכור את הזכויות במקרקעין / בדירת הירושה לצד ג', הרי זה בדיוק המקום שבו הליך פירוק שיתוף במקרקעין נועד לסייע ליורשים לממש את זכות הירושה שלהם במקרקעין. נא פנו לעורך דין לפירוק שיתוף במקרקעין / לעורך דין העוסק בענייני ירושה לצורך מימוש זכויותיכם.

  במקרים רבים היורשים הינם בני משפחה ואלה מאפשרים לאחד מהיורשים ליהנות לפרק זמן כזה או אחר מזכות שימוש בלעדית במקרקעין. טוב לב היורשים עשוי לעלות להם במחיר יקר בהמשך, עת אלה ירצו לממש את זכותם הקניינית במקרקעין. לכן רצוי ומומלץ ביותר שהקניית זכות בלעדית לאחד השותפים / היורשים תוגדר בכתב ובתנאים עליהם יחתום המחזיק. חשוב לעמוד על כך שהיורש יסכים לפנות את המקרקעין ללא תנאי בכל עת שיתבקש ומבלי שיוכל לטעון להיותו דייר מוגן במקרקעין. חשוב להדגיש ולהתנות שההסכמה למתן הזכות ליורש המחזיק להחזיק במקרקעין אינה מהווה כל ויתור מצד יתר היורשים על זכותם לעתור לפירוק השיתוף במקרקעין בכל עת ואינה מקנה למחזיק מעמד עדיף כלשהו לעומתם ועל פניהם ו/או מעמד של דייר מוגן בשום דרך ואופן.

  באותם המקרים שבהם מתעורר הצורך לשמור על זכויות היורשים ו/או לממשם בפועל, הרי לצורך העניין מומלץ להסתייע ולכל הפחות להתייעץ באופן שוטף עם עו"ד העוסק בדיני ירושה ואשר יש לו ניסיון גם בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין ו/או בעורך דין לפירוק שיתוף במקרקעין.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים