פסילת תוקף הצוואה עקב טעות

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הוראת צוואה שנעשתה עקב טעות תבוטל, זאת אלא אם בית המשפט יוכל לקבוע מה היה המצווה מורה אלמלא הטעות.

  הטעות אשר מובילה לפסילת הוראת צוואה אינה טעות של מה בכך אלא טעות יסודית במסגרת שיקוליו של המצווה עת ערך את צוואתו. לשם המחשה יובא הסיפור הבא להלן.

  פלוני היה נשוי באושר ועושר לפלונית. לפלוני ופלונית לא היו ילדים ולפלוני לא היו כל קרובי משפחה אחרים. פלוני נסע עם פלונית לטיול בן 3 חודשים להודו ושם בנסיבות עלומות נעלמו עקבותיה. פלוני חזר לארץ ועם חזרתו קיבל בשורת איוב, לפיה פלונית נמצאה מתה. פלונית הובאה לארץ, נערכה לה הלוויה וזו נקברה. פלוני ערך צוואה ובה ציין כדלקמן: "מאחר ואשתי היקרה פלונית נפטרה, הרי אין לי למי לצוות את עיזבוני ולכן אני מצווה את מלוא כל עיזבוני לאגודה למלחמה בסרטן". בחלוף חודשים ספורים, עקב צער וגעגועים לאשתו נפטר פלוני. לימים הופיעה פלונית בארץ, כאילו חזרה מן המתים ואז התברר, כי זו נחטפה עת הם היו בהודו ולאחר מכן שוחררה ע"י חוטפיה. למעשה חלה טעות חמורה בזיהוי, כאשר גופה של אשה אחרת הובאה לארץ לקבורה. פלונית מבקשת לדעת האם ניתן לפסול את צוואת פלוני עקב טעות? ובכן, תשובתי לפלונית הינה, כי אם היא תגיש התנגדות לצוואה ותטען לטעות בעובדה, הרי בסיכויים לא רעים תיפסל הצוואה וכן בית המשפט יורה על תיקון הצוואה כך שפלונית תזכה בעיזבונו של פלוני.

  יש להבחין בין טעות יסודית, אשר עשויה להביא לביטול הוראת הצוואה או אף לביטול הצוואה כולה לבין טעות סופר, אשר אין בה כדי לבטל את תוקף הצוואה. טעות סופר הינה כל טעות ביחס לאופן ביטוי רצונו של המצווה בצוואתו. הכוונה היא לאותם המקרים שבהם אין כל ספק למה התכוון המצווה, אלא שנפלה טעות בביטוי רצונו או בתיאור הדברים. למשל, טעות במספר הזהות של אחד הנהנים על פי הצוואה, טעות במספר גוש/חלקה של דירת העיזבון וכיוצ"ב.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים