Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

ישנם מקרים שבהם מצווה מנוח שהוא מבטל את צוואותיו הקודמות, אך אינו מצווה (באופן ברור או שניתן לפרש זאת מהמסמך) את עיזבונו או חלק ממנו לאף יורש. האם ניתן לתת תוקף לצוואה שוללת?

ובכן, הדין הישראלי אינו מכיר ב"צוואה שוללת" בלבד, דהיינו מקום שהצוואה רק מדירה יורשים זו לא תקבל תוקף משפטי של צוואה. אם ניתן להבין מהמסמך, כי המנוח גם רצה לצוות חלק מעזבונו או את כולו לזוכה כזה או אחר, הרי ייתכן והצוואה תקויים.

לעיון בפסק דין נשוא מקרה של פסילת תוקפה של צוואה שוללת ניתן להפנות לתיק 42816-09-12.

זו עוד סיבה מדוע רצוי לערוך צוואה כדין באמצעות עו"ד לענייני ירושה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים