עיזבון

מזונות מן העזבון

הדין קובע, כי בת זוג, ילדים ובנסיבות מסוימות גם הורים, זכאים לקבל מזונות מן העיזבון ואולם זכות זו כפופה לעמידה (...)
המשך קריאה >

נטל ההוכחה בתביעה נגד עזבון

נטל ההוכחה בתביעה נ' עיזבון מנוח כלשהו הינו מוגבר לעומת הנטל המוטל על תובע בתביעה אזרחית רגילה. הרציונל לכך הינו (...)
המשך קריאה >

תביעה לגביית סכום כתובה

בת זוג/אלמנה אשר בעלה המנוח נפטר, רשאית להגיש תביעה לגביית סכום כתובה, זאת בין אם היא יורשת על פי דין (...)
המשך קריאה >

מהם מזונות מהעזבון?

רצונו של אדם כבודו ובצוואתו זה יכול לעשות (כמעט) ככול העולה על רוחו. אדם יכול להדיר את יורשיו והקרובים לו (...)
המשך קריאה >

האם כספי קופות גמל ו/או קופות קצבה מהווים חלק מהירושה

  בני אדם רבים צוברים בימי חייהם כספי פנסיה ו/או קופות תגמולים עם סכומים כספיים ניכרים, אשר לרוב הולכים וגדלים עם (...)
המשך קריאה >

האם צוואה שנמסרה לקופת תגמולים לאחר פטירת המוריש יכולה לבטל כתב מינוי מוטבים

זה ידוע שלאחר פטירתו של אדם, הרי כספי קופת התגמולים שהוא צבר בימי חייו ישולמו, ככלל, למוטבים שהוא קבע בטפסים (...)
המשך קריאה >

על פי ההגדרה המשפטית, עיזבון הוא למעשה סך כל הזכויות,הנכסים וגם החובות אשר אדם פלוני צבר בימי חייו, בשיעורם נכון למועד פטירתו. חוק הירושה קובע, כי במסגרת מסת נכסי העיזבון לא נכללות הזכויות המגיעות לאותו מנוח על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים.

נכסי העיזבון ניתנים למימוש לא בטרם שיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון המוריש. זכויות המגיעות על פי פוליסת ביטוח, קופת תגמולים או קרן פנסיה, לעומת זאת, ניתנות למימוש על פי הפרוצדורה הקיימת אצל הגוף שבו מנוהלות הזכויות. אין בהכרח חפיפה בין היורשים בנכסי העיזבון למוטבים, אשר זכאים לזכויות על פי פוליסת ביטוח, קרן פנסיה או קופת תגמולים ואלו בהחלט עשויים להיות בני אדם שונים.

המוטבים, אשר זוכים בזכויות המגיעות על פי פוליסת ביטוח וכדומה, נקבעים על ידי המנוח בימי חייו, כאשר המנוח יכול בכל עת להודיע על שינוי פרטי המוטבים. אדם פלוני יכול לקבוע, כי המוטבים שלו הינם "כפי שייקבע בצו ירושה או בצו קיום צוואה" ואז, כאשר פלוני ילך לעולמו, תהיה חפיפה מלאה בין המוטבים ליורשים.

הטיפול בעיזבון לאחר פטירתו של המוריש מכונה ניהול עיזבון והוא כולל את חלוקת העיזבון על פי הוראות צוואת המנוח או על פי כללי הירושה בחלוקה ליורשים על פי דין ו/או על פי הסכם חלוקה שנעשה בין היורשים. חלק בלתי נפרד מניהול עיזבון הוא סילוק כל חובותיו של המנוח באמצעות נכסי העיזבון, כאשר החלק שמחולק בין היורשים הוא זה שנשאר לאחר הסדרת החובות השונים, אם וככול שקיימים.

לצורך הטיפול בעיזבון ממונה מנהל עיזבון שמפוקח על ידי בית המשפט. על מנהל העיזבון לאתר ולכנס את נכסיו של המנוח בכל הדרכים האפשריות וכן לברר את חובות העיזבון, מהותם ושיעורם. מנהל עיזבון זמני יכול וימונה מעת פטירת המנוח ועד שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון המנוח ותפקידו בעיקר לשמור על מצב קיים ועל נכסי העיזבון ולמקסם את שווים. מנהל עיזבון זמני מנוע מלחלק את נכסי העיזבון או לממשם ותפקיד זה שמור למנהל עיזבון קבוע לעיזבון המוריש (או ליורשים עצמם), תפקיד אשר יש בו רלוונטיות רק לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבון המנוח.

מנהל העיזבון מקבל סמכויות רבות לצורך מילוי תפקידו ונמצא בפיקוח מתמיד של בית המשפט שמונה לטפל בעיזבון.

סילוק חובות העיזבון צריך להיעשות בצורה מסודרת. החוק קובע כי יש לסלק את חובות העיזבון עד כמה שניתן באמצעות כספים מהעיזבון ולא על ידי מימוש נכסים.

ישנו סדר עדיפויות ברור לסילוק חובות העיזבון, השלב הראשון הוא תשלום עבור סידורי ההלוויה והקבורה השונים של המנוח, לאחר מכן העדיפות הינה לתשלום עבור הטיפול בצו ירושה או צו קיום צוואה, לאחר מכן יסולקו חובות בתוך המשפחה (כתובה ומזונות) ורק לבסוף יסולקו חובות לנושים חיצוניים.

באופן מעשי, יכולים היורשים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם. זאת על ידי עריכה וחתימה על הסכם חלוקת עיזבון בו הם מגיעים לעמק השווה בנוגע לאופן החלוקה. הדבר נפוץ במיוחד כאשר מדובר בעיזבון מרובה נכסים, אז נוצרים מצבים לא רצויים כמו שותפות בבעלות על נכסים וכו'. ניתן להתמודד עם מצבים אלו על ידי עריכת הסכם חלוקת עיזבון שיבטל את השותפות ויחלק את הנכסים בצורה מתאימה בין היורשים השונים וכן עשוי לחסוך בעסקאות מכר במקרקעין ובתשלומי מיסים.

כדי לטפל היטב בכל נושא העיזבון, כולל ניהולו, חלוקתו ומימושו, כדאי מאוד לשכור שירותים של עו"ד ירושה שילווה את כל התהליך וייתן את נקודת מבטו המקצועית.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים