באילו תנאים ניתן לקיים צוואת שכיב מרע או צוואה בע"פ?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

   חוק הירושה הישראלי מכיר באופן עקרוני בייתכנות לקיים צוואה שנעשתה ע"י המוריש בע"פ, צוואה שידועה גם כצוואת שכיב מרע ועם זאת, צוואה זו אינה "פופולרית" כלל לקיום ע"י בתי המשפט, אשר יקיימו אותה רק במשורה, אם בכלל, כי מטבעה היא מהווה פתח למניפולציות ברצון המנוח, לעדויות שקר של עדים, אשר יסלפו את רצון המצווה או, למצער, לא ידייקו לגבי רצונותיו או לגבי מלוא רצונותיו. בתי המשפט נוהגים לבדוק בקשות לקיום צוואות בע"פ בדקדקנות ובזהירות יתרה והנטל המוטל על מבקש הקיום הינו נכבד. אין להתיר שימוש נרחב באפשרות הגלומה בסעיף 23 לחוק הירושה לקיום צוואות בעל פה (ע"א 516/73).  

  ומהם התנאים המצטברים הנדרשים לכך שבית המשפט יורה על קיום צוואה בע"פ? 

  בע"א 88/88 אווה יעקובוביץ נ' היועמ"ש פורטו 7 התנאים המצטברים הנדרשים להוכחה ע"י מבקש הקיום לצורך קיום צוואות בע"פ והם: המצווה "שכיב מרע" או אדם הרואה עצמו מול פני המוות בנסיבות המתאימות לכך, הציווי נאמר ע"י המוריש בפני שני עדים, על העדים לשמוע את שפתו של המוריש, דברי המצווה והנסיבות לעשיית הצוואה ירשמו על ידי עדי הקיום בזיכרון דברים, זיכרון הדברים נחתם על ידי שני עדי הקיום, זיכרון הדברים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה, עריכת זיכרון דברים , חתימתו והפקדתו יעשו, סמוך ככול שניתן לאחר שניתן לעשותם. על כל אלו, מתווספת הדרישה, שאינה כלולה במפורש, שיש להראות ללא כל ספק את גמירות דעתו של המוריש, לפיה הוא ראה באמירותיו דברי צוואה ודברי צוואה סופיים ולא דברים אחרים וכי ניתן לעמוד על מלוא הוראות המוריש, רצונותיו ודבריו ללא ספק ומעבר לכך, כי הנסיבות משכנעות ללא ספק שעסקינן בצוואה אמיתית, ובכוונה מוחלטת של המצווה לפיה זוהי צוואתו (ע"א 99/63).  

  בהיעדר קיומם של כל התנאים המצטברים הנ"ל – הצוואה בעל פה לא תקוים. הנטל הוא נכבד ביותר והוא מוטל בשלמות על מבקש קיום צוואת המוריש.  במקרה שבו נפל פגם צורני, למשל, אם זיכרון הדברים נעשה והופקד שלא סמוך לאחר שניתן היה לעשות כן, הרי זהו פגם צורני מהותי שנפל בצוואה בע"פ ובתי המשפט ייטו שלא לרפא את הפגם ושלא לקיים את צוואתו הנטענת של המוריש, אלא במקרים נדירים (ע"א 430/73). 

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין צוואות וירושות, מומחה לענייני ירושה וצוואה. לכל צורך או ייעוץ, לרבות בענייני התנגדות לצוואה ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטל' 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים