צו קיום צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  האם ניתן לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר שזה ניתן

  צו ירושה או צו קיום צוואה מהווים פסק דין לכל דבר ועניין, אשר מצהיר על זהות היורשים בעיזבון המנוח או על תוקף הצוואה. מדובר בפסק דין אשר עקרון סופיות הדיון והסתמכות על הפסק חלים עליו כפי שעל כל פסק דין.
  עם זאת, חוק הירושה מתווה בסעיף 72 את התנאים ואת הפרוצדורה בה ניתן לתבוע את ביטול צו קיום הצוואה או את ביטול צו הירושה שניתן. ככלל, זה לא פשוט לבטל צו שניתן ואולם כל מקרה נבחן בפני עצמו, לגופו, לפי נסיבותיו הספציפיות של המקרה.

  כדי להצליח בביטול צו ירושה או בביטול צו קיום צוואה על התובע להראות כי יש לו עובדות או טענות של ממש אשר אילו היו עומדות בפני הרשם לענייני ירושה או בית המשפט בטרם שניתן הצו, הצו לא היה ניתן!

  אם ישתכנע הרשם או בית המשפט, כי קיימת עילת ביטול וכן טענה אמיתית נגד הצו ולביטול הצו, יבחן הוא פרמטרים נוספים, כגון, מדוע לא הועלו הטענות לפני שניתן הצו או מיד לאחר שזה ניתן, מתי הועלו הטענות, באיזה מידה של איחור, מה ההסבר לאיחור ומה סבירות ההסבר שניתן על ידי התובע ביחס לאיחור, מה מידת ההסתמכות של צדדי ג' לנוכח מתן הצו וכיצד ביטולו עשוי להשפיע על זכויות היורשים מכוח הצו וצדדי ג'.

  כאמור, אין נוסחה קבועה אשר מדריכה את בית המשפט וכל מקרה ייבחן לגופו, כאשר ככול שהשיהוי בהעלאת הטענות גדול יותר כך ההסבר לשיהוי ולאיחור בהעלאת הטענות צריך להיות מוצדק ומשכנע יותר וכיוצ"ב.

  כמה זמן לוקח צו קיום צוואה?

  כמה זמן לוקח צו קיום צוואה?

  בת"ע (קריות) 31549-03-10‏, למשל, קבע בית המשפט כי אמנם מצו הירושה "נשכחה" יורשת ואולם האיחור בהגשת התובענה לביטול צו הירושה משך 21 שנים מעת שניתן הצו!!! ובתוספת הפגיעה הצפויה בצדדי ג' לו יבוטל הצו, יש בהם כשלעצמם כדי להורות על דחיית התובענה לביטול צו הירושה ולהותרת צו הירושה על כנו.

  משרדנו מייצג יורשים בהגשת תובענות לביטול צו ירושה וצו קיום צוואה.

  צו קיום צוואה

  מידע נוסף בנושא

  קיום צוואה

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  חלק חשוב בדיני המשפחה הוא תחום דיני ירושה. תחום זה מרכז בתוכו את כל הטיפול בנושאי צוואה וירושה על פי החוק במדינת ישראל. על מנת לממש צוואה, יש צורך בהגשה של בקשה רשמית לצו קיום צוואה. הכוונה היא שכל צוואה צריכה לקבל תוקף משפטי שהיא עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק ורק לאחר כל הבדיקות יינתן צו קיום צוואה ואפשר יהיה לעבור לשלב מימוש הצוואה. לאחר פטירתו של מנוח, כל מי שמעוניין בקיום צוואתו יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה על מנת להוציאה אל הפועל. צו זה למעשה מאשר את תקפותה המשפטית של הצוואה ובאישור זה מהווה את הבסיס להוצאתה אל הפועל.

  בקשת צו צוואה

  אז מה עושים כדי להגיש בקשת צו קיום צוואה?

  בקשה לצו קיום צוואה צריכה להיות מוגשת לרשם לענייני ירושה באזור בו התגורר המנוח. את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים ועליה להכיל את כל המסמכים הנדרשים על מנת שתטופל ביעילות ובמהירות.

  המסמכים אותם יש לצרף בכל בקשת צו לקיום צוואה הם: עותק מקורי של הצוואה (אלא אם הצוואה הופקדה כבר אצל הרשם לענייני ירושה, אז ניתן להגיש העתק או לציין את מספר תיק ההפקדה), תעודת פטירה מקורית של המנוח, שני שוברי תשלום מאושרים שמעידים על תשלום האגרה לטיפול בבקשה, יפוי כח לעורך הדין לענייני ירושה המטפל בבקשה (במידה ויש כזה) ואסמכתא על כך שכל הזוכים על פי הצוואה קיבלו הודעה על כך שמוגשת הבקשה לקבלת צו זה. אסמכתא זו יכולה להגיע בצורה של המצאת מכתב שכל זוכי הצוואה חתומים עליו, או בצורת אישור על שליחת דואר רשום לכל אחד מהם עם ההודעה המתאימה או באמצעות ייפוי כוח מכלל הזוכים.

  לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ישנה תקופת המתנה הנדרשת בחוק. תקופה זו נקבעה על מנת לאפשר לכל מי שרוצה להגיש התנגדות לצוואה להגיש את התנגדותו. כל בקשה שמוגשת מתפרסמת בעיתון יומי, אם לא הוגשה כל התנגדות רשמית לקיום הצוואה, לאחר תקופת המתנה ולאחר בדיקה ואישור של כל המסמכים הנלווים, יאשר הרשם לענייני ירושה את הבקשה ויינתן צו לקיום הצוואה.

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  צו קיום צוואה עלות

  יש לציין כי כל בקשה לקיום צוואה עוברת לבחינה וביקורת של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, אשר תפקידו להתנגד לבקשות ו/או לבקרן מקום שלטענתו המסמך המבוקש אינו מהווה צוואה כלל או עת על הזוכים על פי הצוואה נמנים פסולי דין או קטינים וכיוצ"ב.

  מומלץ בהחלט להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה לצרכי הכנת והגשת בקשה לקיום צוואה.

  בקשה לרישום צו קיום צוואה

  מהו צו קיום צוואה?

  צו קיום צוואה הינו, הלכה למעשה, פסק דין אשר ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה המוסמך או ע"י בית המשפט לענייני משפחה (כאשר התיק עובר אליו) ואשר מצהיר על תוקף הצוואה לגביה ניתן הצו. לצו הקיום שניתן מצורפת הצוואה, זאת כנספח בלתי נפרד ממנו ובאמצעותו ניתן לממש את זכות הירושה עבור היורשים בנכסי העיזבון. צו קיום צוואה אינו ניתן אוטומטית ויש להגיש בקשה מתאימה לצורך קבלתו.

  בקשה למתן צו קיום צוואה

  צו קיום צוואה – איך מבקשים ואיך מקבלים ?

  הערכאה המשפטית המוסמכת ליתן צו קיום צוואה הינה הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני (זאת רק בהסכמה של כל הנוגעים בדבר). לעיתים, במקרה של התנגדות לצוואה או התערבות של היועמ"ש בהליכים, הרי הליכי קיום הצוואה עוברים לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, שאז לו נתונה הסמכות ליתן צו קיום צוואה.

  לצורך קבלת צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה מתאימה בטופס מובנה, יש לצרף לבקשה ת. פטירה של המוריש, את הצוואה (את מקור הצוואה יש למסור לרשם הירושה תוך זמן קצוב) וכן אישורי משלוח בדואר רשום, לפיו הזוכים על פי הצוואה עודכנו ע"י מגיש הבקשה בדבר הגשת הבקשה וזאת בנוסח הקבוע בתקנות הירושה וכן, יש לצרף אסמכתא על תשלום  אגרות ופרסום.

  במקרים שבהם לא מוגשת התנגדות לצוואה, בחלוף המועד להגשת התנגדויות ובהיעדר התערבות, כי אז רשם הירושה יפיק צו קיום צוואה. במקרים שבהם תוגש התנגדות או התערבות, כי אז הבקשה תועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה המוסמך.

  בקשת צו קיום צוואה

  צו קיום צוואה – למה צריך ?

  כאשר המוריש הותיר אחריו נכסים, הרי מבלי שיינתן צו קיום צוואה, לא יהא ניתן לממש את הירושה ואת נכסי העיזבון עבור היורשים. הצוואה, כשלעצמה, אינה מספיקה למימוש הזכויות ללא צו קיום.

  וכך, כדי לקבל את כספי המוריש המוחזקים בבנקים ו/או בחשבונות, יידרשו היורשים למסור צו קיום צוואה או צו ירושה, במקרים שבהם המנוח לא ערך צוואה. לצורך העברת נכסי מקרקעין בירושה על שם יורשי המצווה, יהיה צורך להציג לטאבו צו קיום צוואה.  לצורך העברת מניות בחברה כלשהי הרשומות על שם המוריש, יש צורך להציג לרשם החברות צו קיום צוואה. לצורך מימוש של כל זכות חוזית או קניינית השייכת למוריש והנחלתה בירושה ליורשים, יהיה צורך לקבל ולהציג צו קיום.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים