Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

בטלותה של צוואה שנערכה עקב השפעה בלתי הוגנת, תרמית, איום, טעות וכו'

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  צוואה, ככול מסמך משפטי, ניתנת ל"תקיפה" משפטית בערכאות,. כאשר אדם ערך צוואה, אין פירוש הדבר, כי הצוואה תקוים אוטומטית או תמיד, אלא שאם תוגש התנגדות לצוואה והיה וההתנגדות תתקבל,  הרי כי אז הצוואה תיפסל.

  ישנן עילות שונות ומגוונות ל"תקיפת" צוואה במסגרת התנגדות לצוואה, כל מקרה לפי נסיבותיו. בס' 30 לחוק הירושה התמקד המחוקק בפגמים הנוגעים לרצונו החופשי של המצווה ולפגמים בשלבים שקדמו להליך עריכת הצוואה. וכך, נקבע שם, כי צוואה שנערכה בנסיבות של השפעה בלתי הוגנת, תרמית, איום, אונס או טעות – תהא בטלה. המשותף לכלל הנסיבות הנ"ל הוא שבכולם נגרם פגם ברצון החופשי של המצווה וכי הצוואה שנערכה אינה משקפת את רצונו החופשי, הגמור והממלא של המוריש ומכאן הצורך בביטול הצוואה.

  כאשר נטענת טענה להשפעה בלתי הוגנת, הרי לבית המשפט אין נוסחת קסם מוגדרת לברר ולהכריע בטענה מעין זו העולה כהתנגדות לצוואה ואולם, הפסיקה גיבשה עם השנים מבחנים שונים אשר מסייעים לבית המשפט לבחון האם הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת. וכך, בית המשפט יבחן את מצבו התלותי של המצווה בעת עריכת הצוואה והאם (וכמה) הוא היה תלוי בזוכה לפי הצוואה, בית המשפט יבחן כמה היה בודד המצווה בעת עריכת הצוואה (והאם היתה לו יכולת מעשית לפנות לאחרים/קרובים כדי למלט את עצמו מההשפעה הבלתי הוגנת הנטענת) וכן בית המשפט יבחן את נסיבות עריכת הצוואה, האם הייתה בהם מעורבות פסולה של הנהנה לפי הצוואה, האם הליך עריכת הצוואה מדיף ריח של פסול מכיוונו של הזוכה ועוד. בית המשפט יבחן כל מקרה לפי נסיבותיו והוא אינו מוגבל למבחנים הנ"ל.

  אם במסגרת כתב התנגדות לצוואה תעלה טענה, כי הצוואה או הוראה בה נערכה תחת נסיבות של טעות, הרי אם יוכח שכך הוראת הצוואה הרלוונטית תבוטל ואולם, אם יהא ניתן להוכיח מה היה רצון המנוח אלמלא הטעות, הרי לבית המשפט ישנה סמכות לתקן את הצוואה בהתאם לרצון המנוח.      

  המחוקק קבע סייג מפורש לעילות ה"תקיפה" הנ"ל ביחס לצוואה ובס' 31 לחוק הירושה קבע, כי גם אם צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת או אונס או איום או טעות וחלפה שנה מהיום שבו אלה חדלו לפעול על המצווה והוא עדיין לא שינה את הצוואה או ביטלה, הרי הצוואה תקוים. הרציונל הוא, כי אם צוואה נערכה תחת איום (נניח) והאיום על המצווה הוסר וחלפה שנה מיום הסרת האיום והמצווה לא שינה את הצוואה שערך, אז חזקה היא שהצוואה בכל זאת משקפת את רצונו החופשי של המצווה ואין לבטלה.

  הסוגייה הנ"ל רלוונטית עד מאוד להתדיינות בקשר לצוואה בתיקי התנגדות לצוואה.  משרדנו עוסק באופן נרחב בייצוג בתיקי התנגדות לצוואה. עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד התנגדות לצוואה מנוסה מאוד. לכל צורך, ייעוץ או ייצוג בענייני התנגדות לצוואה  – אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות המשרד 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים