ביטול צוואה על ידי המצווה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  העקרונות שעניינם החופש לצוות, לערוך צוואה, לקבוע במסגרתה את הוראות הצוואה על ידי המצווה בעצמו ושהצוואה אכן תשקף את רצונו החופשי, המלא והגמור של המוריש הינם מעיקרי דיני עריכת צוואה. מאותם עקרונות ליברליים נגזר גם החופש של המצווה לבטל את הצוואה שהוא ערך. במאמר זה נסקור את האופן שבו ניתן לבטל צוואה שנערכה והאם תמיד ניתן לבטל צוואה או שמא יש לכך סייגים.

  הזכות לבטל צוואה הינה עיקרית ויסודית ושומרת על זכותו של המצווה לשנות הוראות הורשה שנתן זה מכבר. החיים דינמיים, קשרים עם אנשים וקרובים משתנים עם השנים, מצבת הנכסים של אדם עשויה גם כן להתפתח, לגדול או להצטמצם ובני אדם משנים את רצונותיהם מפעם לפעם. אין זה חריג שאדם בוחר מפעם לפעם בימי חייו לשנות את הצוואה שערך או לבטלה וזה קורה הרבה.

  הדרך הטכנית הפשוטה ביותר לבטל צוואה שנערכה הינה באמצעות השמדה פיזית של הצוואה (קריעתה). בדרך זו אדם מבטל את הצוואה שערך. מוצע לתעד את השמדת הצוואה בצילום וידאו מאחר וזה יכול לחסוך מחלוקות וויכוחים עתידיים אחרי פטירת המצווה. למשל, נניח שאדם ערך צוואה ולא זכר כי ערך מס' עותקי מקור ממנה. אם השמיד עותק אחד ממקור הצוואה ועותק מקורי אחר נותר מופקד היכן שהוא וזה לא הושמד פיזית, הרי אחרי פטירתו עשויה להתעורר מחלוקת לגבי השאלה אם מקור הצוואה הושמד אם לא והאם יש לקיים את הצוואה (המצויה במקורה). כמו כן, ללא תיעוד וידאו, עשויה להתעורר מחלוקת האם המצווה בעצמו השמיד את הצוואה (לפי רצונו) או שמא מאן דהוא נטל את רצון המצווה והשמיד (ללא ידיעת המצווה) את הצוואה.

  הדרך המקובלת לבטל צוואה היא באמצעות עריכת צוואה חדשה באחת מן הצורות המוכרות בדין לעריכת צוואה, ואולם, בדרך זו המצווה משנה את הוראות הצוואה שנתן, כולן או חלקן. במסגרת צוואה חדשה אשר נערכת נהוג לרשום, כי המצווה מבטל כל צוואה קודמת שערך ואולם, גם אם בגוף הצוואה אין פסקה כזו, בוחנים את מהות הצוואה החדשה שנערכה ואם הוראותיה מבטלות או משנות את הוראות הצוואה הקודמת, הרי הצוואה החדשה היא אשר תקוים במקום הצוואה הקודמת.

  מתי עריכת צוואה חדשה לא תבטל צוואה קודמת ? כאשר הוראות הצוואה החדשה אינן סותרות את הצוואה הקודמת, אלא רק משלימות אותה. למשל, אם צוואה קודמת מתייחסת לנכסים מסוג X והצוואה החדשה מתייחסת לנכסים מסוג Y. בנסיבות אלה, הצוואה החדשה לא תבטל את הצוואה הקודמת ואין מניעה ששתי הצוואות תקוימנה גם יחד.

  האם המצווה זכאי תמיד לבטל את הצוואה שערך ? התשובה לכך היא לא. אם אדם ערך צוואה במצב שהוא כשיר מבחינה משפטית לערוך צוואה ועם השנים הפך לפסול דין ו/או לא היה כשיר, הרי כי אז הוא כבר לא מסוגל לערוך צוואה חדשה ואם ערך צוואה חדשה בחוסר כשירות, אחרי פטירתו וודאי יתעורר דיון (במסגרת התנגדות לצוואה) בשאלה אם היה כשיר לערוך צוואה או לא. אם ייקבע, כי המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה חדשה, אז היא לא תקוים והצוואה הקודמת שהוא ערך היא אשר תקוים.

  כאשר בני זוג ערכו ביניהם צוואה הדדית ובמסגרתה הם קבעו הוראת "יורש אחר יורש", הרי בן הזוג שנותר בחיים וירש את בן זוגו שהלך לפניו לא יוכל לערוך צוואה בת תוקף חדשה, אשר תבטל כדין את הצוואה הקודמת (שערך באופן הדדי עם בן זוגו שנפטר לפניו), אלא רק בכפוף לכך שיתקיימו תנאי ס' 8א. לחוק הירושה.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד צוואה וכן עו"ד התנגדות לצוואה, בעל ניסיון רב בניהול תיקי התנגדות לצוואה וסכסוכי ירושה. אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לכל צורך, ייעוץ וייצוג בענייני ירושה וצוואה. טלפון 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים