במקרה שבו המצווה כתב שהוא מבטל את צוואתו

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  במקרה שבו המצווה כתב שהוא מבטל את צוואתו, אך לא ציין תאריך ואף לא חתם על הודעת הביטול, האם הצוואה תבוטל או שמא תקוים ?

  כשם שלכל אדם יש את החופש לצוות את נכסיו ליורשיו, על דרך של עריכת צוואה, כך לכל אדם יש את החופש לחזור בו מן הציווי, על דרך של שינוי או ביטול צוואתו. נשאלת השאלה מהן הדרכים החוקיות לביטול צוואה שנערכה ? האם פלוני יכול לבטל את צוואתו בכתב ידו וככול שכן, מה יקרה כאשר פלוני כתב הודעת ביטול ביחס לצוואתו, אך לא ציין בה תאריך ו/או לא חתם עליה ? האם הצוואה שערך תבוטל או תקוים ?

  חוק הירושה מונה 3 דרכים חוקיות לביטול צוואה. השמדתה, עריכת צוואה חדשה או ביטול באחת מן הדרכים המקובלות לעריכת צוואה. במאמר זה נעסוק בדרך השלישית המוזכרת, בדגש על ביטול צוואה באמצעות כתב ידו של המצווה.

  כל אדם יכול ליטול, בכל עת, את הצוואה אשר ערך ולכתוב עליה בכתב יד ברור "צוואתי מיום….. מבוטלת", לציין תאריך ולחתום לצד כתב היד וסביר, כי אם תתעורר מחלוקת לגבי השאלה האם יש לקיים את הצוואה או לא, הרי הצוואה לא תקוים ובלבד שהודעת הביטול נכתבה על ידי המצווה ושאין עילה כלשהי, אשר מכוחה אין לתת תוקף להודעת הביטול, כגון, שהמצווה נכפה לכתוב את הודעת הביטול וכיוצ"ב.

  מה יקרה כאשר בפני בית המשפט תוצג צוואה לקיום ועליה יהיה רשום "מבוטל", ללא תאריך וללא חתימת המצווה ? האם בית המשפט ייתן תוקף לצוואה או שמא יבטלה לאור הרישום "מבוטל" ? התשובה לכך אינה חד משמעית ואולם ישנם מספר עקרונות, אשר התגבשו בפסיקה ואשר ידריכו את בית המשפט כדי להכריע בסיטואציה כפי שתוארה לעיל.

  בע"א 719/97 אהרון נ' אהרוני (בית המשפט העליון) נקבע, כי אין להחמיר עם כללי הצורה ביחס לביטולן של צוואות. באותה פרשה קבע נשיא בית המשפט העליון בדימוס, כב' השופט אהרון ברק, כי ניתן לתת תוקף להודעת ביטול בכתב יד לגבי צוואה, גם אם חסרים בה חתימת המצווה או תאריך ובלבד שבית המשפט שוכנע, כי המנוח גמר בדעתו לבטל את הצוואה אשר ערך.

  ההקלה בדרישות הצורניות המתחייבות בהודעה לביטול צוואה מקבלת נפקות רק כאשר בית המשפט שוכנע בגמירות דעתו של המצווה לבטל את צוואתו. (ע"א 202/85 קליינה-ביק נ' גולדברג (בית המשפט העליון). החובה להוכיח את הטענה, לפיה המצווה ביטל את צוואתו, חלה על הצד אשר טוען את הטענה (ע"א 27/86 היועץ המשפטי לממשלה נ' זגה).

  אם ניישם את העקרונות הנ"ל על המקרה שתואר לעיל, הרי אם בית המשפט ישתכנע, כי הרישום "מבוטל" נעשה בכתב ידו של המצווה וגם, כי הרישום הנ"ל מבטא ללא כל ספק את גמירות דעתו של המצווה לבטל את צוואתו, הרי סביר ובית המשפט לא ייתן תוקף לצוואה וזאת למרות שהרישום נעדר את חתימת המצווה ו/או את התאריך שבו רשם המצווה את דבר הביטול.

  יצוין גם, כי מחיקה של הוראה בצוואה ולצידה חתימת המצווה ותאריך תבטל את תוקף ההוראה שנמחקה ובהתאם לכך, מחיקה של כלל ההוראות בצוואה בתוספת תאריך וחתימת המצווה, סביר, כי תהווה השמדה תקפה של הצוואה במקרה של מחלוקת.

  מהאמור לעיל מתחייבת המסקנה וההמלצה, לפיה יש להתייעץ עם עו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות בקשר לכל כוונה לשנות או לבטל צוואה שנערכה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים