בן הזוג נפטר ובמהלך חייו הוכר כנכה על פי חוקי רדיפות הנאצים?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בן הזוג נפטר ובמהלך חייו הוכר כנכה על פי חוקי רדיפות הנאצים? בנסיבות שונות זכאית בת הזוג לתשלום גמלה למשך עד 3 שנים!

  בקרבנו חיים ניצולי שואה, אשר עקב מאורעות מלחמת העולם השנייה ורדיפות הנאצים, הוכרו כנכים לכל דבר ועניין. אותם נכים, זכאים בתנאים מסוימים לקצבה חודשית, בין השאר, בכפוף לאחוזי הנכות שנקבעו להם. לאחר פטירת ניצולי השואה הנ"ל, זכאיות בנות זוגם לקבלת גמלה בשיעור שקיבל בן זוגם המנוח למשך עד 36 חודשים מיום פטירתם. כיצד על בני/ בנות הזוג לפעול לשם מימוש זכויותיהן ?

  במקרה שבן הזוג הוכר כנכה בעקבות רדיפות הנאצים, הרי לאחר פטירתו מומלץ לבני/בנות הזוג להגיש לאוצר המדינה תביעה לקבלת גמלה. חשוב לציין, כי גם בני זוג "ידועים בציבור" זכאים לגמלה הנ"ל וכי אין כל הבדל בין בני זוג נשואים לבני זוג "ידועים בציבור" לצורך תשלום הגמלה. יחד עם זאת, במסגרת הטיפול המשפטי אשר יתחייב לשם מימוש זכותו של בן הזוג, "הידוע בציבור", הרי לרוב הוא יידרש להמציא פסק דין , אשר יצהיר על היותו "ידוע בציבור" של בן הזוג שנפטר וזאת לצורך מימוש זכותו לתשלום הגמלה.

  במקרים שבהם בן הזוג נפטר והיה וזה הוכר במהלך חייו כנכה על פי חוקי רדיפות הנאצים וקיבל גימלה חודשית, הרי מומלץ לבני/בנות הזוג להתייעץ עם עורך דין לשם בדיקת הזכאות לקבלת גמלה חודשית ובמקרים המתאימים לשם קבלת ייצוג בהגשת התביעה לאוצר.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים