האם יינתן תוקף לצוואה, אשר נערכה על ידי עיוור או על ידי מי שאינו יודע קרוא וכתוב מסיבה אחרת ?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  ישנם אנשים, אשר אינם יודעים קרוא וכתוב מסיבות שונות, למשל, כי אלו עיוורים. העובדה שאותם אנשים אינם יכולים לקרוא ולכתוב אינה שוללת את האפשרות שיערכו צוואה תקפה. יחד עם זאת, מומלץ בעת עריכת הצוואה להקפיד על כללים מסוימים כדי להימנע מטענות, אשר ייתכן ויועלו בעתיד נגד תוקף הצוואה.

  קיימת טעות נפוצה בקהלים שונים, לפיה אנשים, אשר אינם יודעים קרוא וכתוב מכל סיבה שהיא, לרבות בגין עיוורון, אינם יכולים לערוך צוואה וכי אם אלו יעשו כן, הרי צוואתם תיפסל. ובכן, גם אנשים, אשר אינם יכולים לקרוא ולכתוב זכאים ויכולים לערוך צוואה תקפה וכשרה למהדרין ואולם זו צריכה לעמוד בכללים צורניים מסויימים.

  ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין (בבית המשפט העליון) עוסק בסוגייה הנ"ל. מפסק הדין שניתן שם עולה, כי אין מניעה שגם עיוורים או אנשים, אשר אינם יודעים לקרוא או לכתוב, מכל סיבה שהיא, יערכו צוואה בת תוקף. בית המשפט העליון המליץ שם להקפיד על כללים צורניים שונים ביחס לעריכת צוואה בעדים ע"י מי שאינו יודע קרוא וכתוב. בכלל זאת, המליץ בית המשפט שהצוואה תוקרא למצווה ושבסוף ההקראה יכריז המצווה "זו צוואתי", שבמסגרת אימות העדים לצוואה יצוין, כי הצוואה הוקראה למצווה/תורגמה לו לשפה שהוא מבין וכי זה הצהיר בסיום ההקראה "זו צוואתי". בית המשפט מונה גם את האפשרות שעיוור או מי שאינו יודע קרוא וכתוב מכל סיבה אחרת, יערוך צוואה בפני "רשות".

  במקרה של אדם כלשהו, אשר אינו יודע קרוא וכתוב ואשר מבקש לערוך צוואה, הייתי ממליץ לצד יישום הכללים לעיל גם לצלם את מעמד עריכת הצוואה בוידאו לצורך הוכחת המעמד ונסיבות עריכת הצוואה, זאת לכל מקרה ותהיה מחלוקת עתידית בקשר לתוקף הצוואה. מיותר לציין שמומלץ להסתייע בשירותיו של עו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועזבונות לצורך עריכת הצוואה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים