Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

האם ניתן לבטל הסכם חלוקת עיזבון שנעשה בין יורשים

במקרים רבים נוהגים יורשים לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון, אשר מסדיר את אופן חלוקת נכסי הירושה ביניהם, זאת בשונה מהוראות הדין ו/או צוואת המנוח.
ככול הסכם, גם הסכם חלוקת עיזבון, ניתן לביטול וזאת בכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות חוק החוזים.

בת"ע 106170/08 ואח', למשל, עתרה אלמנת המנוח נ' בתה לביטול הסכם חלוקת עיזבון שנעשה ובעתירה העלתה האלמנה טענות שונות, לרבות טענת חוסר כשירות לחתום על ההסכם וכן טענת עושק.
לאחר שהתנהל דיון מקיף בתיק, לרבות שמיעת עדים והוכחות, קבע בית המשפט, כי דין הסכם חלוקת העיזבון להתבטל מחמת עושק.
יש לציין, כי עושק הינה עילת ביטול די מצומצמת בדיני חוזים וממעטים לפסול חוזים לפיה.

בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה לעיל התקיימו התנאים לקבוע שהאלמנה חתמה על הסכם חלוקת העיזבון תחת נסיבות של עושק, תחת מצוקה ומכבש לחצים מצד בתה ומכאן הורה על ביטולו של ההסכם.
אם כן, הסכם חלוקת עיזבון או הסכם ירושה, ככול הסכם, כפוף לדיני החוזים ובנסיבות מתאימות ניתן לביטול ואז אינו אכיף.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים