הגשת בקשה לצו קיום צוואה

חלק חשוב בדיני המשפחה הוא תחום דיני ירושה. תחום זה מרכז בתוכו את כל הטיפול בנושאי צוואה וירושה על פי החוק במדינת ישראל. על מנת לממש צוואה, יש צורך בהגשה של בקשה רשמית לצו קיום צוואה. הכוונה היא שכל צוואה צריכה לקבל תוקף משפטי שהיא עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק ורק לאחר כל הבדיקות יינתן צו קיום צוואה ואפשר יהיה לעבור לשלב מימוש הצוואה. לאחר פטירתו של מנוח, כל מי שמעוניין בקיום צוואתו יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה על מנת להוציאה אל הפועל. צו זה למעשה מאשר את תקפותה המשפטית של הצוואה ובאישור זה מהווה את הבסיס להוצאתה אל הפועל.

כיצד מגישים את הבקשה?

בקשה לצו קיום צוואה צריכה להיות מוגשת לרשם לענייני ירושה באזור בו התגורר המנוח. את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים ועליה להכיל את כל המסמכים הנדרשים על מנת שתטופל ביעילות ובמהירות.

המסמכים אותם יש לצרף בכל בקשת צו לקיום צוואה הם: עותק מקורי של הצוואה (אלא אם הצוואה הופקדה כבר אצל הרשם לענייני ירושה, אז ניתן להגיש העתק או לציין את מספר תיק ההפקדה), תעודת פטירה מקורית של המנוח, שני שוברי תשלום מאושרים שמעידים על תשלום האגרה לטיפול בבקשה, יפוי כח לעורך הדין לענייני ירושה המטפל בבקשה (במידה ויש כזה) ואסמכתא על כך שכל הזוכים על פי הצוואה קיבלו הודעה על כך שמוגשת הבקשה לקבלת צו זה. אסמכתא זו יכולה להגיע בצורה של המצאת מכתב שכל זוכי הצוואה חתומים עליו, או בצורת אישור על שליחת דואר רשום לכל אחד מהם עם ההודעה המתאימה או באמצעות ייפוי כוח מכלל הזוכים.

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ישנה תקופת המתנה הנדרשת בחוק. תקופה זו נקבעה על מנת לאפשר לכל מי שרוצה להגיש התנגדות לצוואה להגיש את התנגדותו. כל בקשה שמוגשת מתפרסמת בעיתון יומי, אם לא הוגשה כל התנגדות רשמית לקיום הצוואה, לאחר תקופת המתנה ולאחר בדיקה ואישור של כל המסמכים הנלווים, יאשר הרשם לענייני ירושה את הבקשה ויינתן צו לקיום הצוואה.

יש לציין כי כל בקשה לקיום צוואה עוברת לבחינה וביקורת של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, אשר תפקידו להתנגד לבקשות ו/או לבקרן מקום שלטענתו המסמך המבוקש אינו מהווה צוואה כלל או עת על הזוכים על פי הצוואה נמנים פסולי דין או קטינים וכיוצ"ב.

מומלץ בהחלט להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה לצרכי הכנת והגשת בקשה לקיום צוואה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים