הדירה נרשמה על שם אחד ההורים בשלמות, ההורה השני נפטר בטרם שנרשמו זכויותיו ואתם ירשתם את עיזבונו?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הדירה נרשמה על שם אחד ההורים בשלמות, ההורה השני נפטר בטרם שנרשמו זכויותיו ואתם ירשתם את עיזבונו ? תתבעו את חלקו בדירה !

  בני זוג נישאו לפני עשרות שנים ורכשו דירה, כאשר הדירה נרשמה על שם אחד מהם בשלמות. בני הזוג חיו חיי שיתוף והרמוניה ואולם בן הזוג השני לא טרח לתבוע או לרשום את מחצית מהזכויות בדירה על שמו ונפטר בטרם עת. יורשי עיזבונו של בן הזוג, אשר לא תבע ולא רשם את זכויותיו בדירה בימי חייו, מבקשים לדעת האם הם יכולים להיכנס בנעליו ולתבוע את חלקו בדירה וכן את רישומם לגבי חלקו בדירה, מכוח זכות הירושה שלהם בעיזבונו ?

  ובכן, כאשר עסקינן בבני זוג נשואים ו/או בבני זוג ידועים בציבור, אשר עליהם חלה הלכת השיתוף בנכסים, הרי מקום שהללו רכשו דירה, אשר נרשמה על שם אחד מהם בלבד, עדיין אין הדבר שולל או מקפח את זכויותיהם של יורשי עיזבונו של בן הזוג שלא תבע או רשם את זכויותיו בימי חייו, זאת בכפוף לאמור להלן. בע"א 5774/91 (בבית המשפט העליון) נקבע, כי על מנת שזכויותיו של בן הזוג שלא נרשם לא תקופחנה, עליו לפעול, עוד בימי חייו, לשם רישום זכויותיו לגבי הדירה, שאם לא כן ייתכן ויורשיו יפסידו את ההזדמנות לתבוע וכן לרשום את זכויותיו לגבי הדירה על שמם. בע"א 4696/90(בבית המשפט העליון) נקבעה עמדה מעודנת יותר, לפיה אין מניעה עקרונית שיורשי בן הזוג, אשר הלך לעולמו, יוכלו לתבוע וכן להירשם כבעלי הזכויות בחלקו ובלבד שבית המשפט ישתכנע, כי זה לא ויתר על זכויותיו במהלך חייו. בית המשפט קבע, כי על ויתור בן הזוג ניתן ללמוד שעה שהייתה לו הזדמנות סבירה לתבוע את רישום זכויותיו וזה נמנע מלעשות כן. בתמ"ש 29140/98 (ענייני משפחה מחוזות ת"א והמרכז), קיבל בית המשפט את תביעת ביתה של בת זוגו המנוחה של הנתבע, אשר בחייה (בת הזוג המנוחה) לא תבעה ולא רשמה את זכויותיה לגבי נכסי נדל"ן משותפים לה ולנתבע. בית המשפט קבע שם, כי מההרמוניה שהייתה בין המנוחה והנתבע בימי חייהם ומהכוונה שהייתה להם, להיות שותפים בנכסיהם, לא הייתה לבת הזוג המנוחה כל עילה לתבוע את רישום מחצית מהזכויות על שמה ולכן לא ויתרה עליהן מעולם. לכן, קבע בית המשפט, כי עמדה לבת המנוחה העילה לתבוע את רישום חלק מהזכויות על שמה, זאת מכוח זכות הירושה שלה בעיזבון המנוחה.

  מהמקובץ לעיל לא נותר לנו אלא להמליץ לכם לפעול כדלקמן:

  1. לבני הזוג – מומלץ לכם לפעול לרישום נכסי הנדל"ן על שם שניכם, באופן שבו הרישום ישקף את הזכויות של כל אחד מכם בנכסים. ניתן לעשות זאת בהסכמה ובהיעדר הסכמה, יכול בן הזוג, אשר זכויותיו לא נרשמו, לנקוט בתביעה מתאימה.
  2. ליורשי בן הזוג, אשר זכויותיו לא נרשמו מעולם – אל תשתהו ובסמוך למועד פטירתו, נא מהרו להתייעץ וייתכן ואף להגיש תביעה לקבלת סעד הצהרתי לפיו, הנכם זכאים להירשם (במקום המנוח) כבעלי הזכויות בחלקו.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים