Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

היורשים

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מי הם היורשים?

  היורשים הינם היורשים על פי דין, זאת אלא אם הותיר אחריו המנוח צוואה ובה ציווה מי יהיו יורשיו/הזוכים בצוואתו. כלומר, יורשיו החוקיים של מוריש פלוני הינם כפי שקבוע בדין, זאת אלא אם הניח המוריש צוואה ואשר לגביה ניתן צו קיום צוואה .

  מי כשר לרשת את המוריש?

  בני אדם שהינם חיים בעת פטירת המוריש כשרים לרשת אותו. גם פעוט אשר נולד תוך 300 יום מעת פטירת המוריש כשר לרשת אותו, זאת אלא אם הוכח שהורתו נעשתה לאחר פטירת המוריש. לשם המחשה מובא הסיפור להלן.

  "אלמוני" הכניס את אשתו להריון ובני הזוג ציפו ללידת בנם הבכור. בעת שאשתו היתה בסוף החודש השישי נפטר "אלמוני" עקב תאונת דרכים. בחלוף 3 חודשים נוספים נולד "פעוטון". האם "פעוטון" כשר לרשת את עזבון "אלמוני" ? ובכן, התשובה לכך הינה חיובית וזאת מאחר ו"פעוטון" נולד כ – 90 יום מעת פטירת אביו המנוח ולכן נחשב כאילו היה בחיים בעת פטירתו.

  בתנאים מסויימים גם תאגיד כשר לרשת. להבדיל מבני אדם, אשר עשויים לרשת על פי דין או על פי הוראות הניתנות בצוואה, הרי תאגיד עשוי לרשת רק אם תינתן לגביו הוראת זכייה בצוואה.

  מי פסול לרשת את המוריש?

  הדין מונה מספר קבוצות של יורשים, אשר פסולים לרשת את המוריש והם: מי שהורשע כמי שגרם במתכוון למותו של המוריש, מי שניסה לגרום למותו, מי שהורשע על שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש או שזייף אותה או מי שהורשע, כי תבע על פי צוואה מזויפת. לשם המחשה מובא הסיפור להלן.

  "פלוני" ואביו "אלמוני" נסעו יום אחד ברכב כאשר "פלוני" נהג בו. עקב חוסר שימת לב נכנס "פלוני" לצומת ברמזור אדום וכתוצאה מכך נפגע הרכב, "אלמוני" נפטר במקום ו"פלוני" נפצע קל. "פלוני" נשפט והורשע בהריגה ברשלנות ביחס לפטירת אביו "אלמוני". האם "פלוני" פסול מלרשת את עיזבון אביו "אלמוני" ? ובכן, התשובה לכך הינה שלילית ומאחר ו"פלוני" הורשע בהריגה ברשלנות (ולא בכך שגרם במתכוון) את אביו "אלמוני", הרי הוא לא נפסל מלרשת את עיזבונו.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים