Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

היתרונות בעריכת צוואה הדדית

אחת הדרכים בהן אדם יכול להבטיח את ביטחונו של בן זוגו לאחר פטירתו היא על ידי עריכת צוואה הדדית.

כאשר אדם רוצה להעניק את הזכויות בעיזבונו לבן זוגו עליו לבחון את האפשרות לערוך צוואה הדדית. זוהי צוואה שנערכת על ידי שני בני זוג באותו מעמד ובהדדיות.

העיקרון העומד בבסיס של צוואה משותפת/הדדית הוא שיש בה אלמנט של הדדיות והסתמכות של כל אחד מבני הזוג על משנהו. כל צד מעניק לצד השני את הזכות לרשת את נכסיו ורכושו, כאשר יורשים אחרים יוכלו לקבל את זכות הירושה רק לאחר שגם בן הזוג ילך לעולמו. היורשים האחרים הם בדרך כלל הילדים המשותפים של בני הזוג, שעל פי חוק, זכאים לרשת את הוריהם.

באילו נסיבות כדאי לערוך צוואה הדדית ?

המקרה הנפוץ ביותר בו אנשים בוחרים בצוואה משותפת היא כאשר אלה מעוניינים להבטיח את ביטחונו של בן זוגם לאחר לכתם ואת בטחון הילדים לאחר לכתו של בן הזוג. צוואה הדדית היא האפשרות הטובה ביותר בנסיבות אלה. כך יוכל המצווה להבטיח שכל זמן שבן הזוג הינו בחיים הוא ייהנה מהעיזבון, ולאחר פטירתו, ילדיו החוקיים יקבלו את ירושתו או את מה שיוותר ממנה.

צוואות הדדיות יכולות להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים, בני הזוג יכולים לזכות האחד את השני באופן הדדי או לזכות גורם שלישי כלשהו מוסכם עליהם.

ביטול צוואה הדדית הינו מוגבל ומותנה ביישום הוראת ס' 8.א לתיקון 12 (משנת 2005) לחוק הירושה, כך שהמחוקק ראה לנגד עיניו את אינטרס ההסתמכות של בני הזוג בבואם לערוך צוואה הדדית. קודם לתיקון 12, דהיינו ביחס לצוואות שנערכו לפני חודש נובמבר 2005, יכול היה בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו לאחר פטירת בן זוגו, זאת אלא אם מגוף הצוואה ההדדית השתמע כי זו לא ניתנת לשינוי או ביטול.

לצורך עריכת צוואה הדדית מומלץ בהחלט להיוועץ עם עורך דין לענייני ירושה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים