הסכם ירושה בין יורשים

כאשר אדם נפטר, יורשיו פונים בדרך כלל לעורך דין לענייני ירושה כדי לפתוח בהליך של בקשה לקיום צוואה (במידה והנפטר הותיר צוואה) או צו ירושה (במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה). במידה וקיימת צוואה, יחולק רכושו של המנוח לפי המפורט בצוואה ובמידה ולא הותיר אחריו צוואה, יחולק עיזבונו כפי שקובע חוק הירושה הישראלי. כדאי לדעת, שגם אם נכתבה צוואה וגם אם לא, יורשיו של המנוח רשאים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם כך שחלוקת הרכוש או הנכסים תתבצע באופן שונה ממה שקבע המוריש. בידי היורשים ישנם כיום שני כלים עיקריים המאפשרים להם לשנות את אופו החלוקה של העיזבון: הסתלקות מירושה או הסדר ירושה בין היורשים.

חלוקה שונה של העזבון בין היורשים

הסיבות שיכולות להביא את היורשים לרצות בחלוקה שונה של העזבון יכולות להיות שונות ומגוונות: יש מקרים בהם השיקולים הללו קשורים ליעילות משפטית או הטבות מיסוי או מקרים בהם היורשים לא מעוניינים להיות שותפים בעל כורחם בנכסי העזבון יחד עם יורשים נוספים (למשל- שותפות בבעלות על דירה או מספר דירות).

את חלוקת העיזבון ניתן לבצע בשתי דרכים:

  1. הסתלקות מירושה – במקרה זה אחד היורשים בוחר שלא לממש את זכותו בירושה והוא מוותר על הירושה כולה או חלק ממנה. ההסתלקות יכולה להיות כללית, אז החלק בעיזבון שהיה מיועד לאותו יורש מועבר ליתר היורשים על פי דין, או הסתלקות ספציפית, בה המסתלק בוחר להעביר את חלקו בירושה לטובת קרוב משפחה אחר.
  2. הסדר ירושה בין יורשים – במצב זה, היורשים מגיעים להסדר באשר לחלוקת העיזבון ביניהם, גם אם החוק או הצוואה מורים אחרת. הליך של הסכם ירושה בין יורשים מאפשר ליורשים להגיע לגמישות ולהסכמה בנוגע לחלוקת העיזבון בין קרובי המשפחה. ביכולתו של הסכם זה להיטיב את היחסים בין בני המשפחה, למנוע בעיות מיסוי וכן למנוע סרבול הליכים משפטיים בין יורשים ההופכים לשותפים בעל כורחם. הסכם חלוקת עיזבון לא מהווה עסקת מכירה ולכן אינו מחויב בתשלום מס.

הסכם בין יורשים נערך בכתב, באמצעות עו"ד המתמחה בענייני ירושה או צוואה. אין מגבלות על אופן החלוקה וכל הסכמה חוקית היא לגיטימית. חשוב לציין שאת הסכם היורשים ניתן לבצע כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה. הסדר אשר מבוצע לאחר חלוקת העיזבון נחשב כהסכם בין בעלי רכוש ולכן אינו פטור ממס.

במסגרת של הסכם בין יורשים אין הכרח בתשלומי איזון לטובת שאר היורשים אולם אין מניעה מלעשות זאת. התנאי היחיד הוא שתשלומי האיזון יבוצעו מתוך נכסי וכספי העיזבון בלבד ולא באמצעות כספים שמקורם מחוץ לעיזבון. כך לדוגמה לא ניתן לקבוע כי דירה תועבר במלואה ליורש אחד והוא יעביר בתמורה כספי איזון מכספו האישי.

עריכת הסכם בין יורשים מסייעת למימוש זכויות היורשים בדרך האופטימלית ביותר. רצוי לערוך הסכם זה לאחר בחינת כל היבטי המס האפשריים ובאמצעות ליווי של עו"ד לענייני ירושה צוואה ועיזבונות. למידע נוסף אודות הסכם ירושה בין יורשים בקרו באתר: https://www.yerusha.org.il/

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים