Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

הסתלקות מירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר אדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה מעודכנת ומפורטת, לרוב הוא עושה זאת מתוך רצון לחלק את עיזבונו בין יורשיו לפי ראות עיניו ובהתאם לרצונותיו. ישנם מצבים לא מעטים בהם היורש או היורשים בוחרים שלא לממש את זכותם והם לא מעוניינים לקבל את חלקם בעיזבון. המניעים יכולים להיות שונים ומגוונים, אך חוק הירושה בישראל מאפשר לכל יורש להסתלק מחלקו בירושה, כלומר- לוותר על הירושה כולה או חלק ממנה. למעשה, חוק הירושה יוצא מנקודת הנחה שאין לכפות ירושה על יורש, אם הוא לא מעוניין בכך. וכך, מי שבוחר להתנתק מחלקו בירושה או צוואה כלשהי, יכול לעשות זאת באמצעות תהליך משפטי שנקרא 'הסתלקות מירושה'.

  תהליך הסתלקות מירושה – כיצד זה מתבצע?

  הליך הסתלקות מירושה מתבצע באמצעות הגשת תצהיר בכתב של היורש המבקש להסתלק, בצירוף בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה. על הבקשה להיות בכתב בלבד (הודעה בע"פ אינה תקפה), וכן חתומה ומאומתת כדין בפני עו"ד. בתצהיר המוגש לרשם לענייני ירושה על המסתלק לפרט ממה הוא מסתלק ולטובת מי.

  מועד ההסתלקות חל החל ממועד פטירתו של המוריש ובטרם חולק העיזבון. ההסתלקות נכנסת לתוקף מהרגע שהוגש תצהיר ההסתלקות לרשם לענייני ירושה. ההסתלקות היא תהליך חד צדדי של היורש והוא אינו יכול לחזור ממנו. כמו כן, אין באפשרות המסתלק להתנות את הסתלקותו מהירושה בתנאי כלשהו.

  סוגי הסתלקות מירושה

  ישנם שני אופנים בהם ניתן להסתלק מירושה:

  1. הסתלקות כללית – כלומר, המסתלק בוחר שלא לממש את זכותו בירושה, לא לקבל שום חלק בעיזבון ולא להעבירו לגורם אחר. במצב זה, החלק בעיזבון שהיה מיועד למסתלק עובר ליתר היורשים על פי דין הנפטר.
  2. הסתלקות ספציפית – במקרה זה, המסתלק בוחר להעביר את חלקו בירושה לטובת גורם אחר. אותו גורם יכול להיות אך ורק בן הזוג, ילדו או אחיו של המוריש.

  יתרונות ההסתלקות מירושה

  חוק הירושה קובע שבכל מצב של הסתלקות נשלל התואר 'יורש' ממי שמבקש להסתלק מחלקו בעיזבון. לעובדה זו יש יתרון גדול מן ההיבט המשפטי, למשל: במידה וליורש יש חובות, נושיו לא יכולים להטיל עיקול על חלקו בעיזבון כיוון שהוא כבר הסתלק מהירושה ואינו נחשב עוד יורש מבחינה משפטית. נתון זה יכול גם להועיל במקרים בהם היורשים רוצים להעביר נכס מסוים שהעברתו כרוכה בתשלום מס (למשל – דירה). עם הסתלקותם מהירושה עובר העיזבון ליורשים האחרים ואז המעבר פטור ממס.

  למידע נוסף בנושא הסתלקות מירושה: https://www.yerusha.org.il/

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים