הרשם לענייני ירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בירור זהות היורשים וחלקיהם בעיזבון הינו מעיקרי הדין בענייני ירושה. לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה על היורש/הזוכה לפנות בבקשה מתאימה. כיום אמון על הטיפול בבקשות הנ"ל הרשם לענייני ירושה, אשר לו מספר מחוזות. כל עוד אין בירור הבקשה מסובך, הרי מוסמך הרשם לענייני ירושה לתת צווי ירושה וכן צווי קיום צוואה.

  קיימים מקרים שבהם בירור הבקשה יועבר באופן בלתי נמנע לבית המשפט לענייני משפחה, כגון, במקרים שבהם קיימת מחלוקת משפטית ו/או במקרים שבהם חסרים פרטים עובדתיים לצורך קבלת צו ירושה ואשר לא ניתן לקבלם אלא באמצעות הליך משפטי וכן במקרים שבהם הוגשה התנגדות לבקשה או כאשר המדינה ראתה להתערב בהליך.

  לרשם לענייני ירושה סמכויות שונות ובין השאר ניתן להפקיד אצלו צוואות שנערכו, ניתן לקבל שם מידע על תיקי ירושה פתוחים וכן מידע על צווי ירושה ועל צווי קיום צוואה שניתנו בעניין "פלוני" או "אלמוני", הרשם לענייני ירושה יכול לשמש "רשות" לצורך עריכת צוואה בפניו, הרשם מוסמך לתקן טעות סופר שנפלה בצוואה. הרשם מוסמך לקבוע את עובדת פטירתו של אדם שלא באמצעות תעודת פטירה או שלא בהליך הצהרת מוות המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, הרשם לענייני ירושה מוסמך למנות מנהל עזבון מקום שהמינוי הינו בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר וכן מוסמך הוא לחייב את מנהל העזבון להפקיד ערובה.

  חשוב לציין כי לרשם לענייני ירושה הסמכות לדון בירושת פלוני רק מקום שפלוני הותיר נכסים בישראל או כאשר מקום מושבו בשעת מותו היה בישראל.

  על החלטת הרשם לענייני ירושה ניתן לערער בזכות לבית המשפט לענייני משפחה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת ההחלטה. כל מי שרואה עצמו נפגע מההחלטה (ולא רק מי שהיה צד להליך שהתנהל אצל הרשם לענייני ירושה) זכאי להגיש את הערעור.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים