התנגדות לצוואה – הלכת "החוטים השזורים"

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כדי להצליח בהליכי התנגדות לצוואה, יש להעלות בכתב ההתנגדות טענות משפטיות, אשר בכוחן לפסול את הצוואה שהוגשה לקיום, יש לצרף לכתב ההתנגדות כל ראיה או מסמך התומך בטענות. ישנן טענות פופולריות בהליכי התנגדות לצוואה, כגון טענת חוסר כשירות המצווה, טענת זיוף, טענת מעורבות פסולה בצוואה וטענה לפיה הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת שננקטה כלפי המוריש. במאמר זה נבקש לסקור את הלכת "החוטים השזורים" ואת המהפכה שזו הביאה לעולם ההתנגדויות לצוואות.

  התנגדות לצוואה – מהי הלכת "החוטים השזורים" ומה החידוש שהיא הביאה?

  בפסק הדין שניתן בבע"מ 4459/14 בעניין פלונית נ' פלוני, קבע כב' השופט ניל הנדל, בין השאר, כדלקמן – "….. חוטים שונים של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי. ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב כקשת החיים. בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת את מלוא התמונה…".

  בפסק דין שניתן מאוחר יותר ע"י כבוד הש' שאול שוחט בעמ"ש 48729-03-19 (מחוזי ת"א) נקבע, כי לא תמיד ניתן לחלץ את יסוד "אי ההגינות" שבהשפעה מכוח מבחני פסק דין מרום, כשלעצמם, ובמקרים המתאימים יש להסתכל על המכלול בכללותו,  כי – "כך ראוי לעשות וכך אף נעשה במקרה שלפנינו, בפסק דינה של חברתי הש' רביד. מכלול הנסיבות שהונחו בפני בית משפט קמא נשזרים יחד לכדי אריג אחד שלם שתוצאתו ביטולה של הצוואה".

  הלכה למעשה, הלכת החוטים השזורים יוצרת חידוש מרענן בעולם ההתנגדויות לצוואות, בכך שהיא נותנת לבית המשפט "אמצעי סל", סוג של כלי שיורי רב עצמה, שבאמצעותו הוא מוסמך לפסול כל צוואה גם אם לא ניתן לבסס לגביה עילת פסלות מסוימת בשלמות. אם מכלול הנסיבות שהונחו בפני בית המשפט יוצרות אריג שלם שמביא את בית המשפט למסקנה, כי יש לבטל את הצוואה, הרי, נתונה לו הסמכות לבטלה והוא יקבע (וינמק את קביעתו), כי כלל החוטים השזורים לגבי נסיבות עריכת הצוואה יוצרים "תמונה" (או אריג שלם) המחייב את המסקנה, כי דין הצוואה פסלות.

  התנגדות לצוואה – הלכת "החוטים השזורים" – מה המשמעות המעשית?

  ההלכה הנ"ל היא כלי מחדש ומרענן בתיקי התנגדות לצוואה, היא נותנת לבית המשפט כוח נוסף משמעותי, אשר באמצעותו הוא עשוי לפסול צוואות, אשר בעבר (לפני ההלכה) בית המשפט לא יכול היה לקבוע את פסלותן. משרדנו סבור, כי עם הטמעת הלכת "החוטים השזורים" בערכאות, הרי יותר ויותר התנגדויות לצוואות יתקבלו על בסיס ההלכה הנ"ל.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים