Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התנגדות לצוואה ופסילתה

פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה

כאשר אנו באים לדון בנסיבות שבהן בית המשפט יפסול תוקף של צוואה בטענה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה, כוונתנו שבמעמד (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה הינו חולה נפש

היות המצווה חולה נפש כשלעצמו, אינו שולל את תוקף הצוואה שערך. יש להבחין בין דרגות שונות של מחלת נפש, כאשר (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת

נטל ההוכחה המוטל על המתנגד לקיום צוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת הינו כבד. על המתנגד להוכיח, כי המצווה היה (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה עקב איום, תרמית ותחבולה

מצווה אשר נסיבות עריכת צוואתו נעשו עקב לחץ או איום או תרמית או תחבולה, הרי ייתכן וצוואתו או הוראה מהוראותיה (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה עקב טעות

הוראת צוואה שנעשתה עקב טעות תבוטל, זאת אלא אם בית המשפט יוכל לקבוע מה היה המצווה מורה אלמלא הטעות. הטעות אשר (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה עקב מעורבות הזוכה או בן זוגו בעריכתה

סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה (...)
המשך קריאה >

פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה הינו קטין או פסול דין

סעיף 26 לחוק הירושה קובע, בין השאר, כי מי שערך את צוואתו בעת שהיה קטין או פסול דין, הרי צוואתו (...)
המשך קריאה >

פסילת צוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע)

סעיף 23 לחוק הירושה מגדיר את הדרישות אשר בהתקיימן יינתן תוקף לצוואה בעל פה הידועה גם כצוואת "שכיב מרע". מדובר בצוואה (...)
המשך קריאה >

נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

נטל ההוכחה לקבלת התנגדות לקיום צוואה מוטל על המתנגד ומדובר בנטל כבד וזאת לאור הכלל לפיו יש לעדיף קיום צוואה (...)
המשך קריאה >

טענת זיוף כעילת התנגדות

לעתים, כאשר מוגשת התנגדות לצוואה, נטענת על ידי המתנגד טענת זיוף. דהיינו, טענה לפיה הצוואה לא נחתמה ע"י המצווה (המנוח) (...)
המשך קריאה >

פגמים צורניים בצוואה כעילת התנגדות

במקרים שונים נופלים בצוואות פגמים, המהווים פגמים צורניים. מדובר בפגמים שאינם מהותיים ואינם מהווים רכיבי יסוד מתחייבים בצוואה, אשר בלעדיהם (...)
המשך קריאה >

איך להתמודד עם טענת זיוף לגבי צוואה

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה וביחס להתנגדות נטענה ע"י המתנגד טענת זיוף, על הזוכה / על הזוכים בצוואה להתמודד עם הטענה (...)
המשך קריאה >

אי ביטול צוואה פגומה על ידי המצווה

אי ביטול צוואה פגומה על ידי המצווה – עילה לקיום הצוואה המחוקק לקח בחשבון אפשרות שישנן צוואות אשר נפגמו עת אלה (...)
המשך קריאה >

עורך דין התנגדות לצוואה

מחפשים עורך דין התנגדות לצוואה? מדי יום ביומו אנו רואים פרסומים בעיתונים על בקשה לצו קיום צוואה. מטרתם של פרסומים (...)
המשך קריאה >

ביטול צו קיום צוואה

‏היכולת לקיים את הבקשה האחרונה של בן משפחה קרוב היא יכולת שתלויה גם בבית המשפט אבל גם ‏באופן שבו אתם (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה הינה לא אחרת מאשר הליך משפטי, אשר מתיימר להביא לפסילת הצוואה או חלק מהוראותיה. התנגדות לקיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה שבו נפתחה הבקשה לצו קיום צוואה. הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בהתנגדויות לקיום צוואה ולכן התנגדות אשר תוגש אליו תועבר יחד עם הבקשה לצו קיום צוואה לבית המשפט המוסמך לשם דיון והכרעה בהתנגדות.

כעיקרון אין תוקף לצוואה אשר נעשתה על ידי קטין (מי שטרם מלאו לו 18), על ידי מי שהוכרז כפסול דין (בין אם עקב מחלת נפש או עקב ליקוי שכלי) אשר אינו יכול לדאוג לענייניו וכן על ידי מי שבשעת עשיית הצוואה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

ניתן לעתור לפסילת תוקף צוואה בעילות משפטיות שונות, לרבות בטענה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה, בטענה של השפעה בלתי הוגנת של הזוכה על המצווה, בטענה של הפעלת לחץ או איום או תרמית על המצווה, בטענה של טעות יסודית בשיקוליו של המצווה עת ערך את צוואתו, בטענה שביצוע הצוואה הינו בלתי חוקי או בלתי מוסרי או בלתי אפשרי ועוד. אם יעמוד המתנגד בנטל המוטל עליו להוכחת טענותיו, אז ייתכן והדבר יביא לפסילת תוקף הצוואה או חלק מהוראותיה. בפרק זה נעסוק בעילות העיקריות העשויות להביא לפסילת תוקפה המשפטי של צוואה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים