Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

ירושה – אמצעים לשמירת העיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כמעט בכל תיק ירושה מתעורר הצורך לשמור על העיזבון, זאת לטווח הביניים ועד אשר הליכי הירושה יוכרעו ותיקבע זהות היורשים וחלקיהם בעיזבון.

  לנקוט בהליך ירושה מבלי לשקול את הצורך בנקיטת אמצעים לשמירה על העיזבון, זה כמו לטמון את הראש בחול. לא יעזור לו ליורש פלוני לנהל מלחמה על מעמדו בעיזבון ועל חלקו כיורש אם עד אשר מלחמה זו תוכרע העיזבון יבולע או "יינגס" על ידי מי מהיורשים או ע"י צדדי ג' או ייגרם לו נזק.

  המחוקק שקל מבעוד מועד את הצורך להגן על נכסי הירושה בטרם שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה ובמסגרת ס' 77 לחוק הירושה קבע, כי לבית המשפט נתונה סמכות בכל עת לקבוע אמצעים מגוונים לשמירת העיזבון, לרבות על ידי מינוי מנהל עיזבון זמני.

  סעיף חוק זה נועד ליתן בידי המבקש אמצעי או "כלי" לשמירה על מצב קיים בנכסי העיזבון, שלא תיעשה בהם פעולה או דיספוזיציה לא חוקית, בטרם יסתיימו הליכי הירושה.

  חשוב לציין, כי האפשרות של יורש לנקוט בבקשה לפי ס' 77 לחוק הירושה אינה מוגבלת בזמן, זאת יכול ויינקט "בכל עת" ולפי הצורך וכן, כי הסמכות לנקוט באמצעים לשמירת הירושה אינה מוגבלת להגשת בקשה על ידי מעוניין בדבר, אלא יכול ואמצעים מתאימים ייקבעו ביוזמת בית המשפט המוסמך. כמו כן, האפשרות לנקוט בבקשה לקביעת אמצעים לשמירת העיזבון אינה גורעת מזכות המבקש לנקוט בבקשות לקבלת סעדים זמניים לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

  ירושה – אמצעים לשמירת העיזבון – מקרים ודוגמאות

  מוריש נפטר ובעת פטירתו הוא היה שותף עם אחד היורשים בחשבון בנק כלשהו. הליכי הירושה בעניין המוריש החלו ואולם, אלה תלויים ועומדים ועוד צפויים להימשך זמן רב. בית המשפט מוסמך לקבוע אמצעי ו/או ליתן צו, לפיו בחשבון הבנק לא תבוצע כל פעולה על ידי היורש (השותף הנוסף בחשבון) עד אשר יוכרעו הליכי הירושה בעניין עיזבון המוריש.

  למשל, מוריש נפטר ובעת פטירתו הוא היה מצוי בעיצומה של עסקת מקרקעין מורכבת, אשר בצידה זכויות וקיום התחייבויות של המוריש. אם ההתחייבויות לא יקוימו בטרם שיוכרעו הליכי הירושה ייגרם לעיזבון נזק. בנסיבות אלה, בית המשפט מוסמך ליתן כל אמצעי, אשר יאפשר את קיום התחייבויות המוריש בעסקת המקרקעין וכן לצורך שמירת זכויותיו מכוח העסקה לרבות, במידת הצורך, על ידי מינוי מנהל עיזבון זמני.

  משרדנו עוסק בענייני ירושה, צוואה והתנגדות לצוואה באופן רחב ומגוון. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר טלפוני לכל צורך 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים