Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ירושה

היורשים

מי הם היורשים ? היורשים הינם היורשים על פי דין, זאת אלא אם הותיר אחריו המנוח צוואה ובה ציווה מי יהיו (...)
המשך קריאה >

זכות הירושה של קרובי המוריש

כעיקרון יורשי המוריש הינם בת הזוג וכן ילדיו וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם, זאת כאשר קיים (...)
המשך קריאה >

זכות הירושה של המדינה

בהיעדר קרובי משפחה (בת זוג, ילדים וצאצאיהם, הורים, הורי הורים וצאצאיהם, אחים) תירש המדינה את עיזבון המוריש. המדינה תעשה שימוש בנכסי (...)
המשך קריאה >

זכות הירושה של ילד מאומץ

ילד, אשר אומץ כדין, זכאי לרשת את הורהו המאמץ כאילו הוא היה הורהו הביולוגי. גם ההורה המאמץ זכאי, בתנאים מסוימים, (...)
המשך קריאה >

התיקון לחוק הירושה

התיקון לחוק הירושה אשר השווה את מעמד ילדים מאומצים למעמדם של ילדים טבעיים ביום 17.7.12 התקבל תיקון מספר 13 לחוק הירושה, (...)
המשך קריאה >

הסתלקות יורש מחלקו בעזבון

הדין קובע, כי יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון המוריש, כולו או מקצתו ובהתאם רשאי לפעול גם זוכה ע"פ צוואה. אין (...)
המשך קריאה >

דינה של הסתלקות מירושה לשם הברחת נכסים

אמנם לכל יורש עומדת הזכות להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת יורשים אחרים בהגשת תצהיר הסתלקות, אשר יצורף ליתר המסמכים שיוגשו לרשם (...)
המשך קריאה >

זכות הירושה של ידועה בציבור

ס' 55 לחוק הירושה מגדיר את זכותו/זכותה של בן/בת זוג ידוע/ידועה בציבור לרשת את בן הזוג המנוח, זאת בתנאים מסוימים (...)
המשך קריאה >

עסקאות ומסחר בזכות היורש

עסקאות ומסחר בזכות היורש לאחר פטירת המוריש וכן בזכות עתידית לפי סעיף 7 לחוק הירושה, לאחר מות המוריש וכל עוד לא (...)
המשך קריאה >

מי כשר לרשת את המוריש

סעיף 3 לחוק הירושה מגדיר כי מי שכשר לרשת את המוריש הוא כל מי שהיה בחיים בעת פטירת המוריש (הכוונה (...)
המשך קריאה >

בני המשפחה כיורשים על פי דין

חוק הירושה ותקנותיו מגדירים, כי בהיעדר צוואה יירשו את המוריש יורשיו הטבעיים ע"פ דין, דהיינו, בני משפחתו של המוריש לפי (...)
המשך קריאה >

בדיקת צו ירושה

את בדיקת צו ירושה יש להגיש אל הרשם לענייני ירושה – וזאת בהתאם למקום מגוריו של הנפטר. בעת הגשת הבקשה, (...)
המשך קריאה >

על זכות הירושה של בת הזוג

כאשר אדם לא ערך צוואה בחייו ונפטר, הרי יורשיו ייקבעו לפי הוראות חוק הירושה ובתלות במצבו המשפחתי של המוריש.  במאמר (...)
המשך קריאה >

תיקון וביטול של צו ירושה וצו קיום צוואה

כפי שסקרנו במאמרים קודמים, צו ירושה וצו קיום צוואה שניתנו מהווים פסק דין בענייני ירושה. כאשר בתחום האזרחי ניתן פסק (...)
המשך קריאה >

תכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה

לא  ניתן לממש זכויות בירושה מבלי שיינתן פסק דין ירושה מתאים. בענף הירושה, צו ירושה או צו קיום צוואה הינם (...)
המשך קריאה >

זכותו של יורש לעשות עסקאות מגוונות בחלקו בירושה

מוריש נפטר וטרם הוגשה בעניינו בקשה למתן צו ירושה לעיזבונו וטרם נקבעה זהות היורשים. האם מותר לו ליורש לעשות עסקאות (...)
המשך קריאה >

חליפיו של יורש וזכויותיהם בירושה

בטרם הגשת בקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה על המבקש להיות בקיא בנתונים העובדתיים הנוגעים לקרובי המוריש (...)
המשך קריאה >

על סוגיות בירושה ומשפט בינלאומי

נכון יהיה לומר, כי הרוב המכריע של תיקי הירושה הינם מקומיים ועוסקים במורישים שהינם ישראלים, כאשר נכסי הירושה שהותירו אחריהם (...)
המשך קריאה >

ירושה על תנאי וחיובי יורש

החופש לצוות ולהגשים את רצונו המלא של המצווה הינו כלל עיקרי ויסודי בדיני צוואה ובא לידי ביטוי באופן מגוון בעריכת (...)
המשך קריאה >

על ירושה וכשרות לרשת במקרים מיוחדים

חוק הירושה מגדיר את זהות היורשים ואת חלקיהם בעיזבון לפי מעגלי קרבה משפחתית. בשלב ראשון (או בעדיפות ראשונה), יירשו את (...)
המשך קריאה >

סכסוכי ירושה – על מתנה לאלתר אל מול מתנה לאחר המוות

זה מקובל מאוד להעניק מתנות, במיוחד בין בני משפחה. במקרים רבים דירות מועברות במתנה, לרוב מהורים לילדיהם. הדין אינו מונע (...)
המשך קריאה >

איתור צו ירושה

‏אובדן של בן משפחה הוא תמיד אירוע לא פשוט וקשה מאוד, שאתם צריכים להתמודד איתו בשלב מסויים בחיים שלכם. ‏זה (...)
המשך קריאה >

חלוקת ירושה בין אחים

‏האחים שלכם הם ‏בני המשפחה הקרובים ביותר והחשובים ביותר שיש לכם בחיים. לא משנה מה היא מערכת היחסים שלכם עם (...)
המשך קריאה >

בקשה לירושה? קל משחשבתם

יכול להיות שיש לכם מערכת יחסים מעולה עם כל אחד ואחת מבני המשפחה שלכם. יכול להיות שהחיים עד עכשיו התנהלו (...)
המשך קריאה >

בקשה לצו ירושה. איך ומה לדעת?

הכוח שלכם להעביר לדורות הבאים של המשפחה שלכם את כלל הרכוש והממון שלכם, היא זכות שאתם רוצים לדעת איך לשלוט (...)
המשך קריאה >

מה שהיורשים צריכים לדעת

‏המשפחה שלכם מאז ומתמיד הייתה משפחה שמדברת באופן פתוח מאוד על כל בעיה. אתם מתפקדים בתור יחידה אחת הומוגנית, ‏זה (...)
המשך קריאה >

מה שצריכים לדעת על צו ירושה

‏כדי להעביר רכוש וממון מדור לדור במשפחה שלכם, אי אפשר רק לקחת החלטה בתוך התא המשפחתי. ‏נכון להיום, היצירה של (...)
המשך קריאה >

חשיבותו של צו הירושה

בעמל רב ולאורך שנים רבות מאוד בניתם אתם החיים שלכם ואתם נמצאים בנקודה טובה מאוד בחיים מבחינת רווחה ואיכות החיים. (...)
המשך קריאה >

כיצד לקיים ירושה?

‏במשך שנים ההורים שלכם הסבירו לכם שהם סידרו את כל ענייני הירושה המשפחתיים והם שומרים עליכם ועל האחים שלכם. אתם (...)
המשך קריאה >

החוק קובע, כי עם פטירתו של אדם יועבר עיזבונו ליורשיו החוקיים. עיזבון פירושו הסך הכולל של הנכסים, הזכויות ורכושו של אדם, ללא חריגות ויוצאים מן הכלל, מוחשי ולא מוחשי, אשר צבר המנוח בימי חייו.

בהקשר זה חשוב לציין, כי זכות הירושה של היורשים קמה להם כבר עם פטירת המוריש ולא רק במועד שבו ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעזבון המוריש ועוד בטרם שנקבע יחס החלוקה של היורשים בעזבון. בכלל זאת, יכול ורשאי כל יורש להעביר את חלקו בעזבון ואף לשעבדו בהסכם בכתב זאת אפילו בסמוך למועד פטירת המוריש וכל עוד לא חולק העזבון. כמו כן, רשאים נושי היורש לעקל את חלקו בעזבון המוריש. לאבחנה הנ"ל משמעות מעשית אשר תומחש בסיפור הבא להלן.

"אלמוני" נפטר ביום 1.1.90 ובנו "פלוני" הינו קרוב המשפחה היחיד, אשר מצוי בין החיים. "אלמוני" לא הותיר אחריו צוואה ועזבונו כלל אך ורק דירת מגורים. טרם ניתן צו ירושה בעניין עזבון "אלמוני". "פלוני" מעוניין למכור את הדירה של אביו המנוח והשאלה הנשאלת היא האם ניתן לעשות כן טרם שניתן צו ירושה ? ובכן, "פלוני" ירש את עזבון אביו המנוח בעת פטירתו ולכן זכאי הוא למכור את הדירה גם בטרם שניתן צו ירושה המצהיר על זכות הירושה שלו בעזבון אביו המנוח. יחד עם זאת, במקרים כגון אלה, ככול שמזדמנת ליורש עסקה טובה למכירת דירת העזבון, מומלץ לבצע אותה באמצעות עורך דין לענייני ירושה מומחה, אשר ידאג להגן על הזכויות של "פלוני" ומחד לקשור את הקונה בעסקה, לגבות ממנו את התשלום הראשון של תמורת המכר אך בו זמנית ידאג, כי התשלום הראשון יופקד בנאמנות, זאת עד אשר יינתן צו ירושה ויירשמו זכויות היורש לגבי הדירה וכן תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה. באופן הזה לא יפספס יורש עסקאות פוטנציאליות בקשר למכירת דירת העזבון בפרק הזמן אשר יחלוף מהפטירה ועד אשר יינתן צו ירושה לעזבון המנוח.

חוק הירושה התשכ"ה – 1965 מסדיר בין השאר מי יירש את נכסי המוריש, את הסדר והאופן בו תחולק הירושה, זאת במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, או שהותיר אחריו צוואה שלא קויימה.

על פי חוק הירושה, מי שזכאי לרשת את המנוח הוא כל מי שהיה בחיים בעת פטירת המוריש וגם מי שנולד תוך 300 ימים לאחר מותו של המוריש יהיה כשיר לרשת אותו, זאת מתוך כוונה להבטיח את זכויות הירושה של ילדיו של המוריש, שהיו עוברים בעת פטירתו.

חוק הירושה קובע גם מי פסול מלרשת את המנוח, ביניהם: מי שניסה לגרום למותו של המוריש מי שהורשע בפסק דין שגרם במתכוון למותו של המוריש, וכן מי שהורשע בהעלמתה או השמדתה של צוואת המנוח, בזיוף צוואה או בתביעה על פי צוואה מזוייפת.

כאמור, חוק הירושה קובע מי הם היורשים ובאיזה אופן תחולק ביניהם הירושה. באופן עקרוני, היורשים על פי דין הקבועים בחוק מאורגנים לפי ראשי האב אליו הם משתייכים (שיטת הפרנטלות). סדר העדיפויות של היורשים הוא כדלהלן: ראשית יורש מי שהיה בשעת פטירתו של המוריש בן זוגו, וכן ילדיו של המוריש. לאחר מכן סדר הקדימות של היורשים עובר אל ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו של המוריש וצאצאיהם ולבסוף הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם. הקרובים בבית האב הראשון גוברים על פני אלו שבבית האב השני והקרובים בבית האב השני גוברים על פני אלו בבית האב השלישי. בהיעדר קרובי משפחה בפרנטלות השונות, קובע חוק הירושה שהמדינה היא זו שתירש את נכסי המוריש. במקרה זה נכסי המוריש ינוהלו על ידי אגף האפוטרופוס הכללי עד לשחרורם, או אז תעשה בהם המדינה שימוש לצורכי חינוך, בריאות, מדע וסעד.

חוק הירושה מתייחס לזכויות בן/בת הזוג בירושה בנפרד. על פי חוק, בן הזוג יורש את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף ומכונית הנוסעים השייכת לזוג. בנוסף לזאת מקבל בן הזוג הנותר בחיים חלק מן העיזבון על פי הקבוע בס' 11 לחוק הירושה ובהתאם להרכב המשפחתי של המנוח בעת פטירתו, מצבת היורשים האחרים ומידת קרבתם למוריש. כך לדוגמה, במידה ולמנוח היו בן זוג ושלושה ילדים, יקבל בן הזוג מחצית מן העיזבון וכל אחד מהילדים יירש שישית מהעיזבון.

חוק הירושה עוסק ומסדיר גם זכויות הירושה של ידועים בציבור. על פי החוק, גם לידוע/ה בציבור ישנן זכויות ירושה, אותן ניתן לממש בהתקיים התנאים הבאים: בני הזוג חיו חיי משפחה, קיימו חיי אישות וניהלו משק בית משותף, ובשעת מותו של המוריש אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר. במידה ותנאים אלו מתקיימים או אז יוכל הידוע בציבור לרשת את חלקו בעיזבון.

כדי לאפשר את חלוקת עיזבונו של המנוח בין יורשיו על פי דין, יש צורך בהוצאת צו ירושה. צו ירושה הוא מסמך משפטי, המצהיר מי הם היורשים של המנוח ומה חלקו של כל אחד בעיזבון. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה בלשכת הרשם לענייני ירושה או באחד מבתי הדין הרבניים. את הטיפול בבקשה לצו ירושה מומלץ למסור לטיפולו של עו"ד לענייני ירושה המתמחה בתחום זה.

 

רישום ירושה

לא משנה איך תסתכלו על פני הדברים, ‏הדאגה שלכם לבני המשפחה שלכם בעתיד היא חלק חשוב מהיצירה של יציבות כלכלית למשפחה. כלומר, אתם מחויבים ‏להסתכל על כל הנכסים שלכם בשביל להגיע למצב שבו אתם דואגים לעתיד של הילדים שלכם ואתם יוצרים איכות חיים ברמה גבוה יותר. אחת הדרכים הכי חשובות והכי נוחות להתמודד עם הכספים המשפחתיים לאחר מותו של אחד מבני המשפחה היא על ידי תכנון ירושה. ‏צריך להשקיע המון מאמצים בשביל לתכנן ירושה בצורה הוגנת. ולכן חשוב מאוד לפנות לעזרת עורך דין אוהד שהם אשר ‏יכול ביחד אתכם לפתח את ההסכמות בנוגע לירושה כדי שאתם תהיו בלי לחצים וחששות.

למה חשוב לטפל בענייני ירושה מוקדם?

‏גם אם אתם לא האנשים הכי עשירים בעולם וגם אם אתם בטוחים במאת האחוזים ‏שהילדים שלכם ממש לא מתכוונים לריב על הרכוש המשפחתי בעתיד, זה לא אומר שאתם לא רוצים לייצר סדר. העבודה על מסמכי ירושה היא עניין של לקחת אחריות במלוא מובן המילה. חלוקה הוגנת בין כל הילדים ובני המשפחה חשובים לכם. והתאמה של המצב הכלכלי לציפיות של כולם. ‏יכול להיות שזה לדרוש מכם לחפש את כל מקורות הכנסה והמשאבים הכלכליים שיש לכם. ויכול להיות שאתם יכולים להכין ברגע אחד מסמך יחסית פשוט ביחד עם עורך דין שלכם וכך לקבל את כל התשובות לכל השאלות שיש לכם בלי לשבור את הראש.

קחו אחריות למען המשפחה שלכם

‏ ‏היכולת שלכם לקחת אחריות לטובת המשפחה שלכם ולטובת העתיד שלכם היא יכולת נרחבת מאוד. זוהי החלטה שאפשר וצריך לקבל בשלב מוקדם יחסית של החיים. ואתם מסוגלים ביחד עם עורך דין אוהד שהם למצוא את כל הפתרונות לכל האתגרים שלכם ולהבטיח שאתם מתמודדים איתם בצורה הנכונה. ‏הילדים שלכם לא יצטרכו למצוא את עצמם בבתי משפט ובהתמודדויות מורכבות יותר. ואתם תדעו ‏שלקחתם את ההחלטה הנכונה בשביל לאפשר להם לקבל את רמת החיים ואת איכות החיים שמגיע להם לקבל ביום שאחרי.

 

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים