כיצד יש להוכיח את עובדת הפטירה של המוריש ושל יורשי הביניים

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לצורך קבלת צו ירושה, יש להוכיח את עובדת פטירת המוריש בראיות. לעתים, ישנם מצבים שבהם צריך להוכיח גם את עובדת פטירתם של יורשי הביניים, כתנאי לקבלת צו ירושה לעיזבון המוריש. למשל, במצב שבו אחד מהיורשים נפטר לפני המוריש, הרי צאצאי היורש שנפטר ייכנסו בנעליו ויזכו בחלקו בירושת המוריש ואולם, עדיין יש להוכיח את עובדת פטירתו של אותו יורש ביניים בראיות, שאם לא כן לא יינתן צו ירושה לעיזבון המוריש.

  דרך המלך להוכחת עובדת הפטירה הינה באמצעות הגשת תעודת פטירה מקורית של המוריש וכן של כל יורש ביניים, אשר נפטר לפניו. במקרה שמדובר במוריש או יורש ביניים, אשר מקום מושבו היה בחו"ל, הרי יש להגיש את תעודת הפטירה שלו כדרך שמגישים תעודת חוץ כראיה.

  לעתים, נסיבות פטירתו של המוריש או של יורש הביניים התרחשו בחו"ל ואולם לא ניתן לאתר כל תעודת פטירה, זאת למשל במקרים של נספי שואה. במקרה זה ניתן לעתור, בעזרת עורך דין לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה בהליך של הצהרת מוות ולבקש שבית המשפט יצהיר על פטירת נספה השואה. אם יינתן צו הצהרת מוות, הרי זה יהווה תחליף לתעודת הפטירה. לצורך מתן צו הצהרת מוות ביחס לנספה שואה יצטרך בית המשפט להשתכנע, כי אותו נספה התגורר באירופה בין השנים 1939-1945 וכי היה נתון לאירוע מלחמה או לרדיפה גזעית וכי לא אותרו ממנו כל אותות חיים לאחר המלחמה. לבית המשפט יש סמכות לסטות מדיני הראיות בבואו להצהיר על פטירתם של נספי שואה ולצורך העניין ניתן להסתפק גם בעדויות שמיעה.

  בע"א 105/47 קורנבליט נ' פריארמאואר נקבע, כי אין להחמיר חומרה יתרה ביחס לטיב הראיות המוגשות בהליך הצהרת מוות ואולם יש לדרוש את הראיות הטובות ביותר שניתן להשיג, זאת לפי שיקול דעת בית המשפט. בע"א 178/54 וולפסון נ' רמיגולסקי ניתן צו הצהרת מוות וזאת על סמך עדותו של עד, אשר שמע מצד ג' על עובדת פטירתו של נספה השואה. בע"א 50/84 ברכה גסר נ' מדינת ישראל דחה בית המשפט בקשה להצהרת מוות על יסוד הפסקת ההתכתבות בין הקרובים בישראל לקרובים ברוסיה למשך תקופה ממושכת ועל הטעם הזה בלבד.

  מקרה להמחשה:

  פלוני היה אחד מתוך 9 אחים, כאשר הוריו נפטרו בשנות ה – 30 של המאה ה – 20 בהונגריה. פלוני ואחיו נרדפו על ידי הנאצים, כאשר הוא ו – 2 מאחיו שרדו את המלחמה. יתר אחיו נספו בשואה ובעת פטירתם היו רווקים ועריריים. פלוני נפטר לפני כשנה בישראל ו – 2 אחיו החיים מבקשים לקבל צו ירושה לעיזבונו ומבקשים לדעת אילו ראיות והוכחות הם יצטרכו להמציא לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כתנאי לקבלת צו ירושה לעיזבון פלוני ? ובכן, מאחר ופלוני היה ערירי, ללא ילדים ובת זוג, הרי את עזבונו ירשו הוריו, אך מאחר והוריו נפטרו לפניו, ירשו את עזבונו אחיו. מאחר ושישה מאחיו של פלוני נספו בשואה, רווקים ועריריים, הרי 2 אחיו החיים של פלוני הינם יורשיו היחידים. יחד עם זאת, כדי לקבל צו ירושה לעזבון פלוני, יש צורך להוכיח את עובדת פטירתו וכן את עובדת פטירתם של כל יורשי הביניים. את עובדת פטירתו של פלוני ניתן להוכיח באמצעות המצאת תעודת פטירה ממשרד הפנים. את עובדת הפטירה של הוריו ניתן להוכיח באמצעות איתור תעודות הפטירה שלהם מול רשויות הונגריה ובהגשת התעודות כדרך שמגישים תעודת חוץ כראיה. לצורך הוכחת עובדת הפטירה של האחים, אשר נספו בשואה, לא יהיה מנוס אלא מלנקוט בהליך להצהרת מוות בבית המשפט לעניני משפחה ולקבל צווי הצהרת מוות בעניינם.

  חשוב לציין, כי לו פלוני היה עורך צוואה בעזרת עורך דין ירושות ובה מזכה את 2 אחיו במלוא עזבונו, הרי לא היה צריך לנקוט בכל ההליכים המפורטים לעיל, אשר כרוכים בהשקעת זמן רב ומשאבים כספיים ניכרים מצד היורשים. עריכת צוואה לרוב מפשטת ומוזילה את הליכי הירושה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים