כיצד יש לערוך "צוואה בחיים"?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כל אדם בעל כשירות משפטית, שהינו בן 17 ומעלה ואשר לא הוכרז פסול דין, רשאי לערוך "צוואה בחיים" ובה לתת הנחיות מקדימות לגבי אופן הטיפול הרפואי שיינתן לו או שלא יינתן לו, כאשר יהיה חולה הנוטה למות (יוותרו לו עד 6 חודשים לחיות), בין אם יבקש להאריך את חייו באופן מלאכותי ובין אם יבקש להימנע מכך. ההנחיות הנ"ל צריכות להיעשות ברצון חופשי ועצמאי, שלא מתוך לחץ משפחתי, חברתי או אחר.

  "צוואה בחיים" תיערך בכתב, תיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי כזה או אחר בנותן ההנחיות ותיחתם גם על ידי העדים בעצמם. יצוין בגוף ה"צוואה בחיים", כי ההוראות ניתנו ברצון חופשי וגמור, על יסוד הבנה ושיקול דעת וכן יפורט בה תמצית המידע הרפואי שקיבל המצווה לצורך כתיבת ה"צוואה בחיים" וכן זו תיחתם על ידי מי שמסר למצווה את המידע (תמצית המידע הרפואי, אשר תיכלל בגוף ה"צוואה בחיים" תירשם ותיחתם ע"י מוסר המידע).

  "צוואה בחיים" תעמוד בתוקפה למשך עד 5 שנים וניתן להאריך אותה לתקופות נוספות של עד 5 שנים, כל אחת.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים