Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

כיצד להגן על צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הדין בישראל מגדיר את אופן חלוקת עיזבונו של אדם שהולך לעולמו בשתי צורות. במקרה בו נפטר אדם ולא השאיר מסמך צוואה, העיזבון מחולק בהתאם להוראות הקבועות בחוק הירושה. במקרה בו הותיר אחריו המנוח צוואה – הרי החלוקה תתבצע על פי ההוראות אותן פירט במסמך הצוואה.

  למרות שצוואה נחשבת למסמך חשוב ביותר מבחינה חוקית, חשוב לדעת שעריכת צוואה אינה עניין של מה בכך. החוק מאפשר לכל אדם להגיש התנגדות לצוואה מכל טעם שייראה לו ולכן כשעורכים צוואה, חשוב מאוד לערוך אותה על פי כל התנאים והדרישות הקבועות בחוק ובפסיקה, על מנת שיוכלו להגן עליה מפני התנגדות עתידית.

  התנגדות לצוואה תמיד תהיה מבוססת על הטענה כי הצוואה אינה תקפה. יכולות להיות מועלות טענות שהצוואה אינה כשרה מבחינה צורנית, כיוון שלא הקפידו לעמוד בכל הדרישות לגבי אופן עריכתה ויכולות להיות טענות כנגד כשירותו של המצווה לערוך צוואה, התנגדות יכולה להיות מבוססת על טענה של השפעה בלתי הוגנת או מעורבות פסולה מצד הזוכה או הזוכים לפי הצוואה. המתנגדים לצוואה יכולים להיות יורשים על פי דין שנושלו לגמרי לנוכח הוראות הצוואה או זוכים לפי הצוואה, אשר חשים כי קיפחו אותם בחלוקת הירושה ויש להם טענות התנגדות אשר ראויות לבירור.

  איך ניתן להגן על צוואה

  ראשית, יש להבהיר, כי לא ניתן להבטיח מראש כי צוואה שנערכה לא תיפסל ביום מן הימים, שכן גם הקפדה על כללי הזהירות המחמירים ביותר לא מהווים תעודת ביטוח או ערובה מפני אפשרות עתידית לפסילת הצוואה ואולם אלה וודאי ימקסמו את האפשרות ואת הסיכויים שהצוואה תקוים ולא תיפסל אם וכאשר תוגש לגביה התנגדות.

  הדרך הטובה ביותר להגן על צוואה, היא לפנות לעורך דין לענייני ירושה כבר בשלב מוקדם, על מנת שינחה את המצווה באופן עריכת המסמך וירכז את כל המידע והנתונים הנדרשים להגנה.
  כתיבת צוואה וניסוחה בעזרת עו"ד לענייני ירושה יכולה לסייע קודם כל בהקפדה יתרה על כל הדרישות הצורניות הכתובת בחוק ומניעה של פגמים טכניים שיכולים לייצר טענות נגד הצוואה.

  הכללים הבאים אינם מהווים רשימה סגורה ואולם אלה מהווים אבני בוחן והמלצות ביחס לעריכת צוואה לצורך מקסום ההגנה עליה

  1. ראוי להקפיד כי המצווה הוא אשר ייצור קשר עם עו"ד לענייני ירושה לצורך ניסוח הצוואה ולא מאן שהוא אחר מטעמו ואדרבא שלט מי מהיורשים לפי הצוואה המיועדת.
  2. שכר הטרחה ישולם על ידי המצווה בלבד ולא על ידי אחר.
  3. תתקיים פגישה בין המצווה לעו"ד מנסח הצוואה שבמסגרתה יעמוד עוה"ד על רצונות המצווה, יתרשם כי המצווה גמר בדעתו לערוך צוואה ואינו מושפע באופן בלתי הגון מצד כלשהו. תכני הצוואה ופרטי הנכסים והיורשים ימסרו על ידי המצווה ולא על ידי אחר.
  4. במקרים שבהם עסקינן באנשים מבוגרים או כאשר יש אצל עוה"ד ספק לגבי כשירות המצווה ראוי להקדים ולקבל תעודה רפואית מתאימה לעניין כשירות המצווה לערוך צוואה למועד עריכתה.
  5. עוה"ד אשר יערוך את הצוואה יתעד את הפגישה עם המצווה ואת תכניה על הכתב.
  6. העדים לצוואה לא יהיו קשורים למצווה בשום דרך ואופן ואף לא למי מן היורשים ואלה ישמשו כעדים ביוזמת עוה"ד עורך הצוואה אשר יזמנם להיות עדים.
  7. העדים ישלטו בתכני הצוואה ויעמדו על רצונות המצווה בעצמם.
  8. מומלץ כי עורך הצוואה יהיה עד בעצמו לצוואה.
  9. ניתן לתעד את מעמד עריכת הצוואה בהקלטת וידאו.
  10. מקום שהמצווה אינו קורא עברית אלא שפה אחרת רצוי כי הצוואה תתורגם לשפה בה הוא קורא וייעשה לגביה אימות נוטריוני מקדים לחתימת הצוואה.
  11. רצוי להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ולשמור תיעוד מתאים על ההפקדה.

  כאמור, אין מדובר ברשימה סגורה של כללי זהירות ובכל מקרה ומקרה יש לבדוק את הצרכים הרלוונטיים הספציפיים לצורך מתן הגנה מקסימלית לצוואה שתיערך.
  למרות שהעיסוק במוות כאשר אדם עדיין בחיים הוא לא נעים ולפעמים אפילו מוזר, חשוב שכל אדם שעורך צוואה יכיר בחשיבות של עריכת מקצועית, זהירה ומוכרת מבחינה משפטית של מסמך הצוואה אשר יקבע בבוא העת כיצד יונחלו נכסיו של המצווה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים