מהו תפקיד העדים בצוואה בעדים?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  ישנם 4 סוגי צוואות המוכרות בדין הישראלי וביניהן גם צוואה בעדים. כשמה כן היא, זוהי צוואה הנערכת בפני שני עדים. ומה תפקידם של העדים בצוואה בעדים ? ומה ההשלכות שעלולות לנבוע מאי מילוי תפקיד העדים במעמד הצוואה ? 

  ובכן, עדים לצוואה חייבים להיות בגירים, כשירים וללא קרבה ישירה (ומעוררת ניגוד עניינים אפשרי) עם הזוכים לצוואה. העדים לצוואה לא צריכים לערוך את הצוואה, לא חייבים לעמוד באופן דקדקני על הוראות הצוואה ואולם הם כן חייבים לזהות את המצווה לפי ת.ז., הם כן חייבים לשמוע מהמוריש שהוא עושה בפניהם צוואה ולהבין זאת ממנו במישרין. המצווה צריך להביא את צוואתו בפני שני העדים. אי קיום החובות הנ"ל עלול להביא למסקנה משפטית שהמצווה לא הביא את צוואתו בפני שני עדים כדין, כי לא התקיימו מרכיבי היסוד בצוואת המצווה ולכן זו אינה צוואה כלל. 

  בפסק הדין שניתן ביום 29.11.2018 בעמ"ש (באר שבע) 57029-07-18 (מ.ס. ואח' נ' א.פ.) נפסק ע"י כבוד הש' ואגו – " הגב' ל.ז., אחות בבית החולים, אשר התבקשה לשמש כעדה לחתימת הצוואה, שללה פוזיטיבית קיום שיחה עם המנוחה על הצוואה. היא הייתה, לכל היותר, נוכחת פסיבית במעמד החתימה…". ובהמשך הדברים נפסק…"… הדעת נותנת, שהעדים, המודעים לחלקם במעמד, ישאלו, בשיא הפשטות: "אמור לי – מהו המסמך הזה הנחתם כעת, או זה המוצג בפנינו?". כך,  או בדומה לכך. לא ניתן לקבוע, שהעדה גב' ל.ז., שמעה תשובה, על השאלה הבסיסית הזו, באותן דקות, שבהן שהתה במחיצת המצווה, והעד הנוסף, בחדר בית החולים. לכל היותר, ולנוכח האמור, המנוחה "הביאה את צוואתה" בפני עד יחיד. אין די בכך לקיים את מרכיב היסוד מושא סעיף 25 (ב)(2) של חוק הירושה…".  כבוד השופטת דברת, אשר כיהנה באותו מותב, פסקה שם (בעמ' 22) כדלקמן – "אכן, כפי שציינה השופטת לוין, כמו גם השופט ואגו, לא הוכח היסוד של הבאת הצוואה בפני שני עדים, שכן האחות ק.ל.ז., שהייתה עדה לצוואה, לא העידה שהמנוחה אישרה בפניה שזו צוואתה. כפי שציינה חברתי, העדה לא אישרה שהיא שוחחה עם המנוחה והתרשמה שהיא "מבינה את צוואתה זו ומשמעותה", בניגוד לרשום בסיפא של הצוואה. כיתוב זה אינו עולה בקנה אחד עם עדותה של העדה, ודי בכך כדי לקבוע, כי לא הוכח היסוד הנדרש של הבאת הצוואה בפני שני עדים, שהוא תנאי – בלעדיו אין לפי סעיף 20 לחוק הירושה". 

  הנה כי כן, ראוי הוא, כי עדים לצוואה יעמיקו בשיחה מקדימה עם המצווה, יבינו ממנו מהם רצונותיו, ילמדו, כי רצונותיו משתקפים נאמנה בנוסח הצוואה, אשר עתידה להיחתם ואולם כל זאת אינו בגדר חובה. כן חובה על העדים לנהל שיחה עם המצווה, לא להיות פסיביים ולשמוע מהמצווה בעצמו שהמסמך שהוא עומד לחתום עליו מהווה את צוואתו ולשמוע ממנו "זוהי צוואתי", כל זאת בטרם תיחתם הצוואה. 

  אי עמידה בקיום החובות הנ"ל – סוללת את הדרך לפסילת הצוואה בטענה שהמצווה לא הביאה בפני שני עדים כדין.  

  לייעוץ מתאים בענייני עריכת צוואה ו/או התנגדות לצוואה ניתן לפנות בכל עת למשרדנו, שהינו משרד עורך דין לענייני צוואה. טל' 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים