Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מי זכאי לתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין ?

סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע, כי כל שותף במקרקעין זכאי לתבוע בכל עת את פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים.

הדגש הוא על "בכל עת", ללא צורך בסיבה או בהנמקה. הזכות לבקש את פירוק השיתוף הינה זכות מהותית, אשר לא ניתן להגביל אותה מהשותפים, זאת אלא אם השותפים חתמו ביניהם על הסכמה להימנע מפירוק השיתוף, אשר גם זו הינה מוגבלת בזמן ולבית המשפט סמכות בשיקול דעת להעמידה על פרק זמן שלא יעלה על 3 שנים.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים